Ministrė Kazimiera Prunskienė priėmė Nyderlandų ambasadorę Lietuvoje J.E.Johanną Ruigrok

Data

2005 10 21

Įvertinimas
0
 

Žemės ūkio ministerija


2005-10-21

 

 

MINISTRĖ KAZIMIERA PRUNSKIENĖ PRIĖMĖ NYDERLANDŲ AMBASADORĘ LIETUVOJE J.E.JOHANNĄ RUIGROK

 

Bendradarbiavimas su Nyderlandų Karalyste vyksta vadovaujantis Savitarpio supratimo memorandumu, pasirašytu tarp Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Nyderlandų Karalystės ekonomikos reikalų ministerijos 1998 m. lapkričio 18 d. Bendradarbiavimas pradėtas vykdyti pagal Olandijos „PSO Plus“ programą. Pirmieji projektai vykdyti pienininkystės sektoriuje: „Pienininkystės plėtra Lietuvoje” ir „Integruota pienininkystės plėtra Lietuvoje”. Bendradarbiavimas gyvulių veislininkystės srityje vykdomas nuo 1999 m. Nyderlandų įmonė „Vepro Holand“ Lietuvos galvijų augintojams teikia konsultacijas gyvulių eksterjero vertinimo, šėrimo ir sveikatingumo klausimais. Konsultacijos bus tęsiamos ir ateityje. 2001-2002 m. įgyvendinti šie projektai: „Kiaulininkystės sektoriaus gamybos grandies tobulinimas” ir „Vilniaus paukštyno broilerių gamybos gerinimas” bei Pre-Accession programos projektas „Daržovių ir vaisių kokybės valdymas laikantis ES kokybės reikalavimų“. Nyderlandų Karalystė teikia labai ženklią pagalbą dėl projektų žemės ūkyje įgyvendinimo. Kelinti metai iš eilės Nyderlandų Karalystėje patvirtinami būtiniausi žemės ūkio srities projektai. 2003 metais pagal PSO Pre-Accession programą buvo vykdomi projektai augalininkystės, veterinarijos, agro - aplinkosaugos srityse. 2003 m. pagal trumpalaikę ekspertų programą NMCP/PUA vyko projektas „Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros administracinių gebėjimų stiprinimas, įgyvendinant ES pieno ir pieno produktų importo-eksporto licencijų bei eksporto subsidijų taikymo taisykles“. Nuo 2004 m. vykdomas dvejų metų projektas „Pašarų kontrolės stiprinimas, įgyvendinant ES reikalavimus“. 2005 spalio mėn. kartu su Nyderlandų partneriais pradedamas vykdyti INTERREG III programos projektas FARLAND: „Future Approaches to Land Development“ („Ateities žemės tvarkymo aspektai“). 2005 m. pabaigoje numatomas vykdyti projektas „Žemės konsolidacijos įvertinimo metodologinės gairės“ („Methodological guidance to impact assessment in land consolidation process“).

Susitikimo metu ministrė Kazimiera Prunskienė, suprasdama senųjų Europos Sąjungos šalių narių poreikius biudžeto sureguliavimui akcentavo, kad tai neturi vykti naujųjų ES šalių narių tikėjimo ateitimi ir pasitikėjimo kitomis  šalimis sąskaita. Būtina, kad naujasis, 2007-2012 metų finansinis periodas startuotų ne blogiau, nei baigsis praėjęs. Suprantama, ES plėtra ir naujosios šalys kainuoja senosioms narėms, tačiau naujų rinkų atsivėrimas padeda geriau funkcionuoti ir senųjų šalių verslui. Kalbant apie cukraus reformą, ministrė akcentavo, kad reforma būtina, ir cukrinių runkelių augintojai tai supranta. Bet svarbu pasiekti, kad Lietuvos cukraus fabrikai galėtų dirbti toliau, o cukrinių runkelių augintojams būtų kompensuojama daugiau kaip 60 proc. pajamų praradimo.

Ministrė Kazimiera Prunskienė padėkojo ambasadorei už Nyderlandų teikiamą Lietuvai paramą. Projektuose dalyvaujantys Nyderlandų ekspertai yra aukštos kvalifikacijos, įsigilinę į Lietuvos situaciją, detaliai parengia projektų techninę užduotį, nuo kurios priklauso sėkmingas tolesnis projekto tikslų įgyvendinimas ateityje. Tai vienintelė šalis, teikianti paramą nereikalaudama nacionalinių lėšų, t.y. bendro finansavimo. Ministrė išreiškė pageidavimą, kad Nyderlandai padėtų stiprinti Lietuvos vidaus ir jūrų žuvininkystės specialistų administracinius gebėjimus.

Ambasadorė Johanna Ruigrok pažadėjo ministrės Kazimieros Prunskienės mintis ir pageidavimus perduoti Nyderlandų žemės ūkio ministrui.

 

Artūras Vaškevičius 

Žemės ūkio ministrės atstovas spaudai

el.paštas: arturas@zum.lt, tel.: (8~5) 239 8424; mob.: (8~620) 73983