Ministrė Kazimiera Prunskienė baigia formuoti savo kabinetą

Data

2005 01 05

Įvertinimas
0

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ATSTOVĖ SPAUDAI

Informacija

2005 sausio 05 d.

Tel.: 23910-19;  Mob.: 8-686-07058;  Faks.: 2391-015;
http://www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

MINISTRĖ KAZIMIERA PRUNSKIENĖ BAIGIA FORMUOTI SAVO KABINETĄ

 

Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė patarėju paskyrė Eriką Počobutą.


 

Erikas Počobutas gimęs 1977 m. Baigęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos bakalauro studijas, vėliau mokėsi Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykloje, kur įgijo tarptautinio verslo magistro laipsnį, šiuo metu studijuoja Vilniaus Universitete Teisės fakultete.  

2000-2003 m. Erikas Počobutas dirbo UAB ,,Žydinčioji magnolija” vadybininku, direktoriumi, nuo 2003 m. -  VĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje.

Pagal Vyriausybės įstatymą, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybes tarnautojai – viceministras, ministro patarėjai, ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybes tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus valstybės politikas į pareigas priima be konkurso savo įgaliojimų laikui.

Šią savaitę paskirtas patarėjas Mindaugas Bastys bus atsakingas už kaimo plėtros sritį. ,,Jis taip pat palaikys ryšius su koalicijos partneriais”, - sakė žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė. Patarėjas Erik Počobut kuruos žemės ūkio klausimus, susijusius su Europos Sąjungos reikalais. Patarėjas Juozapas Stankevičius atsakingas už ryšius su Vyriausybe, patarėja Daiva Kryžanauskaitė atsakinga už ryšius su Seimu, Vyriausybe bei kitomis institucijomis ir organizacijomis. Ministrės padėjėju dirba Žilvinas Vaicekauskas.

Praėjusią savaitę žemės ūkio viceministru paskirtas Darbo partijos atstovas Jonas Kondrotas pagal Vyriausybės įstatymą kontroliuos, ar ministerijos rengiami teises aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje, koordinuos ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą; ministro pavedimu atstovaus ministrui pristatydamas bei aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose, dalyvaus derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis.

Ministro atstove spaudai toliau dirbs Vilma Kavaliauskienė.

 

Nuo sausio 7 dienos iš dalies keičiama ministerijos struktūra, tolygiau paskirstant kuravimo sritis ministerijos sekretoriams. ,,Daugiau dėmesio skiriame mokslo bei ekonominės analizės svarbai, sekretoriams priskiriamų sričių vientisumui, atsižvelgdami į jiems priskirtosios kompetencijos specifiką”, - teigia ministrė Kazimiera Prunskienė.

Vidmantas Kanopa kaip ir anksčiau eis ministerijos valstybės sekretoriaus pareigas. Ministerijos valstybes sekretorius yra karjeros valstybes tarnautojas, pavaldus ministrui. Be kitų Vyriausybės įstatymu priskirtų funkcijų, ministerijos valstybės sekretorius atsakingas už Ekonomikos ir finansų bei Teisės departamentų, taip pat keturių savarankiškų skyrių – Protokolo, Viešųjų ryšių, Buhalterinės apskaitos, Ekonominės analizės - veiklą. Jis taip pat kuruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, Lietuvos agrarinės ekonomikos  instituto darbą.

Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybes tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui.

Ministerijos sekretorė Dalia Miniataitė atsakinga už Kaimo plėtros bei Europos Sąjungos reikalų ir tarptautinių ryšių departamentų darbą, taip pat kuruoja Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybos, VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, specialiųjų žemės ūkio, veterinarijos ir fitosanitarijos atašė veiklą.

Ministerijos sekretorius Vytautas Grušauskas atsakingas už Bendrosios rinkos organizavimo bei Maisto saugos ir kokybės departamentų veiklą, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros  tarnybos  prie ŽŪM,  Valstybinės sėklų ir grūdų   tarnybos prie ŽŪM, Valstybinės augalų apsaugos  tarnybos, VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros, VĮ Pieno tyrimai darbą. Jis taip pat kuruoja Valstybinės kiaulių veislininkystės stoties, VĮ Šiaulių regiono veislininkystės, VĮ Gyvulių produktyvumo kontrolės, Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro bei Augalų veislių tyrimo stočių darbą.

Ministerijos sekretorius Rimantas Čeponis atsakingas už Bendrųjų reikalų departamento, Žuvininkystės departamento prie ŽŪM, žuvininkystės atašė, Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro, Laukystos žuvų veislyno darbą.

Ketvirtasis ministerijos sekretorius bus atsakingas už Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, Valstybinės mašinų bandymo stoties, VĮ Valstybinis žemėtvarkos instituto darbą. Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, konkursas užimti šias pareigas bus skelbiamas artimiausiu metu. Iki to laiko šias sritis laikinai kuruos ministerijos valstybės sekretorius bei kiti ministerijos sekretoriai.

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.

Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.