Ministerijoje pristatytas projektas „Žemės ūkio srities valstybės tarnautojų ir specialistų kvalifikacinių gebėjimų ugdymas“

Data

2005 09 10

Įvertinimas
0
 

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-09-09

 

MINISTERIJOJE PRISTATYTAS PROJEKTAS „ŽEMĖS ŪKIO SRITIES VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ KVALIFIKACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

 

Rugsėjo 9 d. 10 val. Žemės ūkio ministerijos didžiojoje salėje surengtoje konferencijoje pristatytas ministerijos vykdomas projektas ,,Žemės ūkio srities valstybės tarnautojų ir specialistų kvalifikacinių gebėjimų ugdymas“.

Konferencijoje dalyvavo ir ją pristatė Žemės ūkio ministerijos sekretorė Dalia Miniataitė, už projekto įgyvendinimą atsakingi darbuotojai, ministerijos bei jai pavaldžių institucijų specialistai, rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojai. Pagrindinis konferencijos tikslas - išsamesnė pažintis su projekto tikslais, uždaviniais, bei vykdymo eiga.

Pagrindinis projekto ,,Žemės ūkio srities valstybės tarnautojų ir specialistų kvalifikacinių gebėjimų ugdymas“ tikslas – užtikrinti valstybės tarnautojų ir specialistų kokybinį ir kiekybinį kvalifikacijos lygį ir gebėjimą administruoti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrą bei sudaryti platesnes galimybes prisitaikyti prie kintančių ūkio poreikių bei konkuruoti bendrojoje ES darbo rinkoje. Vienas svarbiausių projekto uždavinių - suteikti valstybės tarnautojams ir specialistams bendrąsias strategines ir papildomas profesines kompetencijas bei išplėsti jų gebėjimų ribas.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis. Suteikiama parama 1.765.030 litų. Tai sudaro 64.49% nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Bendra projekto vertė 2 736 998 litų. Vykdant šį projektą numatyta per 2005-2007 m. laikotarpį tobulinti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų specialistų bei savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojų kvalifikaciją užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo, ES bendrosios žemės ūkio politikos, vadybinių ir administravimo gebėjimų ugdymo, žemės tvarkymo vadybos ir teisinio reglamentavimo, intervencinio pirkimo grūdų kokybės vertinimo pagal ES reglamentus bei sėklinių bulvių kokybės stebėsenos sistemos tobulinimo pagal ES reikalavimus srityse.

Žemės ūkio ministerijos partneriai įgyvendinant šį projektą yra: Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Daugiau informacijos apie projektą ,,Žemės ūkio srities valstybės tarnautojų ir specialistų kvalifikacinių gebėjimų ugdymas“ galima rasti ministerijos tinklapyje adresu http://www.old.zum.lt/min/index.cfm?fuseaction=displayHTML&attributes.file=File_2256.cfm&langparam=LT. Čia taip pat bus paskelbta visa šiandien įvykusios konferencijos medžiaga.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 66, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas
spauda@zum.lt