Ministerija svarstys pasiūlymą mažinti sertifikavimo įkainius ekologiniams ūkiams

Data

2018 11 09

Įvertinimas
0
FB-UA08828.jpg

Gavusi viešosios įstaigos „Ekoagros“ kreipąsi Žemės ūkio ministerija svarstys šios siūlymą sumažinti ekologinės gamybos sertifikavimo įkainius. „Ekoagros“ siūlo 5 proc. sumažinti ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainius.

Šie įkainiai patvirtinti dar 2015 m. birželio 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“. Siūlymas yra teikiamas atsižvelgus į galimybes, atsiradusias vykdant įstaigos veiklos optimizavimą, bei įvertinus turimus resursus.

„Pagrindiniai „Ekoagros“ tikslai yra keli. Visų pirma, norime būti realus pagalbininkas mūsų pareiškėjui – ekologiškos produkcijos gamintojui. Antra, siekiame suteikti užtikrintumą vartotojui dėl mūsų kontroliuojamos produkcijos atitikties standartams. Ir galutinė siekiamybė – kad Lietuvoje ekologinės gamybos apimtys augtų“, – „Ekoagros“ pranešime cituojamas įstaigos direktorius prof. dr. Gintautas Labanauskas.

Jo teigimu, tai tik vienas iš planuojamų žingsnių. Esą yra numatytas visas priemonių kompleksas nuosekliai siekiant minėtų įstaigos tikslų. Teikiamų paslaugų įkainių mažinimą taip pat planuojama toliau įgyvendinti palaipsniui.

VšĮ „Ekoagros“ vykdo ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimą bei kontrolę. Akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro LST EN ISO/IEC 17065:2012 standarto atitikčiai sertifikuoti ekologinės augalininkystės, gyvulininkystės, laukinės augmenijos, žuvininkystės gamybos procesų, gyvūninės ir negyvūninės kilmės maisto produktų tvarkymo procesus. Taip pat atlieka patikras pagal kitų šalių nacionalinius ir privačius standartus, atlieka sertifikavimo darbus ne Europos Sąjungos šalyse. 

Pernai iš viso buvo sertifikuoti 2742 ekologinės gamybos ūkio subjektai. Iš jų pirmine gamyba užsiimančių – 2491 (bendras ekologinei gamybai skiriamos žemės plotas 239002 ha), ekologiškų produktų tvarkymo veikla užsiimančių (perdirbimas, prekyba, importas, viešasis maitinimas ir pan.) – 251 ūkio subjektas, kurie sertifikavo 279 vykdomas veiklas.

Kiek šiais metais Lietuvoje turėsime sertifikuotų ekologiškos produkcijos gamintojų, bus aišku metų pabaigoje – po to, kai „Ekoagros“ ekspertams baigus nagrinėti kasmetinių patikrų metų surinktus duomenis bus priimti galutiniai sprendimai dėl sertifikavimo. 

https://www.ekoagros.lt/ekoagros-planuoja-ekologines-gamybos-sertifikavimo-ikainiu-mazinima-1