Metų pabaigoje žemdirbių lyderiams – įvairiaspalviai žiedai

Data

2012 12 17

Įvertinimas
0

Gruodžio 13 d. Žemės ūkio rūmai paminėjo  narystės Lietuvos kaimo tinkle 3 metų sukaktį. Ta proga organizuotoje konferencijoje „LR žemės ūkio rūmų nariai – aktyvūs Lietuvos kaimo tinklo nariai“ įvertinti metiniai žemdirbių lyderių darbai, pagerbtos sukaktis švenčiančios žemdirbių visuomeninės organizacijos.

„Rūmai  ne kas kita, o stiprūs žemdirbių visuomeninių  organizacijų nariai. Tik aktyvios,  vieningos ir atkakliai savo tikslo siekiančios organizacijos Lietuvos kaimą daro patrauklesniu gyventi, dirbti ir kurti jame,” – sveikindamas konferencijos dalyvius ir pristatydamas Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) trijų metų narystės istoriją Lietuvos kaimo tinkle sakė pirmininkas apžvelgė ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas. Pirmininkas pranešime apžvelgė svarbiausias metų darbus,  pristatė naujus ir numatomus įgyvendinti mokslo ir inovacijų projektus. 

Konferencijoje pranešimą „Žemdirbių savivalda: galimybės ir iššūkiai“ skaitė advokatė dr. Virginija Kondrotienė.  

Metų pabaigoje organizuotoje konferencijoje pagerbtos aktyviai žemdirbių savivaldos renginių organizavime dalyvavusios asociacijos, išrinkti žemdirbių savivaldos metų lyderiai.

Nominacijoje „Žemės ūkio entuziastas“ už atkaklumą, atstovaujant asociacijos interesams ir pasiektą rezultatą, – Laikinojo įdarbinimo įstatymą, laimėjo Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė  

Nominaciją „Už patriotiškumą, suderintą su tarptautiškumu“  (balsams pasiskirsčius  po lygiai) pasidalino Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis  ir žemės ūkio kooperatyvų asociacijos “Kooperacijos kelias” pirmininkė Jūratė Dovydėnienė. Pirmasis  pagerbtas už ilgametę patirtį ir kompetenciją, kovojant dėl teisingos Bendrosios žemės ūkio politikos, antroji – už atgaivintą Lietuvos kooperatyvų interesų atstovavimą tarptautiniu lygmeniu.

Nominacijos  „Už kooperacijos idėjų įgyvendinimą“ laurai atiteko  ŽŪK „Ėriškių pienas“ pirmininkui Povilui Nemanui  už ilgametes kooperacijos tradicijas ir gardžiausius pieno produktus, kuriuos pateikė žemdirbių kooperatyvas.

Nominaciją „Už tai, kad grįžtume į tėviškę“ laimėjo Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkė Virginija Žliobienė. Taip įvertintas  jos  20 metų darbas, teikiant intelektines paslaugas žemės ūkiui ir kaimui, už kaimo moterų – ūkininkių interesų atstovavimą ir Lietuvos kaimo reprezentavimą Europos ir pasaulio mastu.

„Profesijos riteriu“ paskelbtas Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas, už įžvalgumą, profesinį požiūrį ir meilę šalies kiaulininkystės sektoriui.

Išrinkti ir „Metų lobisto“,  „Kaimo metraščio“,  geriausio ŽŪR metų projekto  ir kt. nominantai. 

Konferencijos metu pasveikintos 20 m. veiklos jubiliejus švenčiančios:  Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų bei Lietuvos ūkininkių draugijos. Sveikinimu sulaukė ir 15 m. veiklą šiemet paminėjusios: Šakių, Alytaus, Jonavos, Kėdainių, Klaipėdos, Ukmergės, Ignalinos, Skuodo, Molėtų, Pakruojo, Varėnos, Kretingos, Šalčininkų, Biržų rajonų žemdirbių asociacijos, Lietuvos grūdų augintojų, žalųjų galvijų gerintojų, asociacija,  kaimo turizmo, kiaulių augintojų asociacijos, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga bei  10 metų veiklos proga – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga.

Šiandien iš 973 Lietuvos kaimo tinklo dalyvių 36 jų yra ir aktyvūs  ŽŪR  nariai.

Renginys finansuotas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ antrosios krypties lėšomis.

Žemės ūkio ministerijos informacija