Melioracijos griovių tvarkymo darbus bus galima atlikti paprasčiau

Data

2018 12 06

Įvertinimas
1
melioracijos griovys.jpg

Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms pasiekus tarpinį susitarimą dėl aplinkos ministro įsakymo, reglamentuojančio paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimus, sumažėjo aplinkosauginių reikalavimų. Dabar savivaldybėms bus paprasčiau atlikti melioracijos statiniams priklausančių sureguliuotų upių, upelių ar jų ruožų tvarkymo darbus.  

Jeigu sureguliuotų upių ar upelių tvarkymo darbai, nurodyti Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, bus atliekami iki 1,2 km pakrantės ruože, jų nebereikės derinti su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD).

Jeigu bus tvarkomas 1,2-2,5 km dydžio ruožas, apie tai reikės informuoti AAD ar kitą atsakingą instituciją nustatyta tvarka.

Planuojant atlikti melioracijos reikmėms sureguliuotų upelių tvarkymo darbus 2,5 km ruože (šis ruožas gali būti sudarytas ir iš atskirų ruožų), į melioracijos statinių projektą būtinai turės būti įtraukta ir aplinkosauginė dalis.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Žemės ūkio ministerija, siekdama dar labiau supaprastinti sureguliuotų upelių tvarkymo darbus, toliau tęs diskusijas su Aplinkos ministerija.

 

Daugiau informacijos ieškoti čia: (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a34ed7e2f4a311e8b5e8d681eb86525b?jfwid=14shvkd83f.