Linai

Data

2000 12 27

Įvertinimas
0
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių sekretoriatas

Tel.: 391 -  019,   391 - 018;     Fax.: 391 - 015;
www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt
Viešųjų ryšių sekretoriato viršininkė Vilma Kavaliauskienė

 Informacija 2000 m. gruodžio 27 d.

Linai

Linininkystė yra tradicinė Lietuvos žemės ūkio šaka. Integruojantis į Europos Sąjungą, derybinio skyriaus Nr. 7 “Žemės ūkis” derybinėje pozicijoje Lietuva prašo, kad būtų nustatytas maksimalus garantuotas 6 tūkst. t linų ilgo ir 8,5 tūkst. t linų trumpo pluošto gamybos kiekis.

Kaip paaiškino Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamento prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas Laimonas Čiakas, Lietuvoje 1995-1999 m. vidutiniškai buvo pagaminama 6,1 tūkst. t linų pluošto, iš jų apie 2,5 tūkst. t ilgo ir 3,6 tūkst. t trumpo. Ilgo ir trumpo linų pluošto kiekiai, kurių prašoma derybinėje pozicijoje, bus gaminami iki Lietuvos į stojimo į ES datos, kadangi nuo 1996 m. linų pasėlių plotas intensyviai didėja.

Kuriantis specializuotiems linininkystės ūkiams ir linų augintojų kooperatyvams, pradėtos taikyti pažangios linų auginimo technologijos, sumažėjo auginimo kaštai. Vidutinis linų pluošto derlingumas 1995-1999 m. buvo 0,8 t/ha ir dabar yra pastebimos linų derlingumo didėjimo tendencijos. Šį procesą spartina tolesnė ūkių specializacija, gamybos koncentracija derlingesnėse teritorijose ir tai, kad jau dabar daugelyje ūkių atliktos būtinos investicijos linų auginimo technologijoms gerinti.

Šiuo metu Lietuvoje veikiančių pirminio linų šiaudelių perdirbimo įmonių pajėgumų pakanka perdirbti planuojamą pagaminti 14,5 tūkst. t linų pluošto kiekį. Dvi įmonės jau modernizavo gamybą ir tai leido padidinti linų pluošto išeigą: dabar perdirbama per 50 proc. planuojamo pagaminti linų šiaudelių kiekio moderniomis perdirbimo linijomis. Panaudojant SAPARD lėšas, bus tęsiamas įmonių modernizavimas. Lietuvoje yra 3 linų tekstilės įmonės. Lininių audinių eksportas kasmet auga, 1995-1999 m. apie 80-90 proc. produkcijos buvo eksportuojama. Linų tekstilės įmonių ilgo pluošto poreikiams (6 tūkst.t) patenkinti reikalingas apie 20 tūkst. hektarų linų pasėlių plotas.

Lietuvos prekyba linų pluoštu ir jo gaminiais su Europos Sąjunga nuo 1998 m. sausio mėn. 1 d. visiškai liberalizuota, paliekant tik licencijavimą (taikant dvigubos kontrolės sistemą), o linų pluoštui, importuojamam iš Rusijos ir Ukrainos, yra taikomi 35 proc. muito mokesčiai. Linų pluoštui, importuojamam iš ES šalių, Estijos, Latvijos ir Lenkijos, importo mokesčiai netaikomi.

Palaikydama ūkininkų pajamas, valstybė iki 2000 m. rėmė linininkystę, mokėdama subsidijas už parduotą Lietuvoje užaugintų linų šiaudelių kiekį. Subsidijos dydis priklausė nuo linų šiaudelių kokybės.

Lietuvos Respublika bus pasiruošusi įgyvendinti Acquis šiame žemės ūkio sektoriuje nuo įstojimo į Europos Sąjungą datos. Lietuva suderins teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktais linų sektoriuje iki 2004 m. Lietuvos Respublikoje jau dabar yra sukurta teisinė ir institucinė bazė, įgalinanti įdiegti kai kurias gamybos ir rinkos organizavimo priemones, atitinkančias ES reikalavimus. Šalyje palaipsniui įgyvendinami ES bendrosios linų rinkos reglamentai.

 

Viešųjų ryšių sekretoriatas
Cituojant pranešimus, prašome nurodyti šaltinį.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.