Lietuvoje 2015 m. bus surengtas Pasaulinis pienininkystės kongresas

Data

2013 12 17

Įvertinimas
0

Gruodžio 16 d. žemės ūkio viceministrė Živilė Pinskuvienė, Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmų atstovai susitiko su Tarptautinės pienininkystės federacijos techniniu direktoriumi Joerg Seifert aptarti Pasaulinio pienininkystės kongreso, kuris 2015 m. įvyks Lietuvoje, organizacinių klausimų.

Tarptautinė pienininkystės federacija (angl. International Dairy Federation – IDF) yra 1903 m. įkurta pasaulinė pieno sektoriaus organizacija, subūrusi visų sričių kompetentingiausius pienininkystės specialistus. Jos veikla apima visą pieno sektorių – nuo fermos iki stalo. IDF narės yra 57 pasaulio šalys, pagaminančios 86 proc. pasaulinės pieno produkcijos.

IDF rengia svarbius standartus pieno sektoriui, kaupia bei skleidžia informaciją visais šį sektorių dominančiais klausimais, teikia galimybę susitikti ir bendradarbiauti kolegoms visame pasaulyje.                

Lietuva yra IDF asocijuotoji narė nuo 2008 metų. Žemės ūkio rūmuose veikia Lietuvos pienininkystės nacionalinis komitetas (to reikalauja IDF struktūra). Mūsų šaliai ypač svarbios ir naudingos konsultacijos moksliniais ir techniniais klausimais apie naujausius pieno tyrimų bei mėginių paėmimo metodus, konsultacijos su tarptautiniais ekspertais.

Svarbiausias pieno sektoriaus renginys – IDF Pasaulinis pienininkystės kongresas (angl. World Dairy Summit) kasmet yra organizuojamas vis kitoje šalyje. Tai aukščiausio lygio pienininkystės atstovų ir žemės ūkio politikų susitikimas, kuriame  dalyvauja apie 1500 atstovų iš  60–70 šalių. Šalis, kurioje vyks kongresas, patvirtinama prieš 4 metus. Kitąmet renginys vyks Izraelyje, o Lietuvą Tarptautinės pienininkystės federacijos generalinė asamblėja patvirtino 2015 metų Pasaulinio pienininkystės kongreso organizatore.

„Lietuva yra pirmoji Rytų Europos regiono šalis ir Europos Sąjungos naujokė, kuriai suteikta galimybė organizuoti tokį kongresą“,  – sakė IDF techninis direktorius J.Seifert, pastebėjęs, Lietuva yra strategiškai labai geroje vietoje ir turi puikų augimo potencialą. Viceministrė Ž.Pinskuvienė padėkojo už tokios mažos šalies svarbos pripažinimą bei suteiktą puikią progą pristatyti Lietuvą bei jos žemės ūkio ir pieno sektorių.

Pasak J.Seifert, susitikimo metu aptarusio preliminarią kongreso darbotvarkę ir kitus organizacinius aspektus, renginys bus labai įdomus ir kitų žemės ūkio sektorių atstovams. „Mes siekiame mokslinio tobulumo – kuriamos taisyklės turi būti pritaikytos rinkai, o nauji reglamentai neturi būti našta ūkininkams“, – akcentavo IDF atstovas.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 016