Lietuva ir Vokietija toliau bendradarbiaus valstybinės žemės privatizavimo srityje

Data

2005 11 09

Įvertinimas
0

 Viešųjų ryšių skyrius

 2005-11-09

 

LIETUVA IR VOKIETIJA TOLIAU BENDRADARBIAUS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PRIVATIZAVIMO SRITYJE

 

Lapkričio 5 d. Lietuvoje viešėjo Vokietijos federalinės finansų ministerijos ir Vokietijos žemės naudojimo ir administravimo įmonės atstovų delegacija, vadovaujama Vokietijos federalinės finansų ministerijos departamento direktoriaus dr. Eberhardt Rolle. Delegacijos sudėtyje taip pat buvo šio departamento skyriaus vedėjas dr. Werner H. Skowron, Vokietijos žemės naudojimo ir administravimo įmonės (BVVG) direktorius dr. Villhelm Mueller, ir šios įmonės projektų vadovas Wolf-Gerrit Vollert. Svečiai lankėsi Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT), susitiko su žemės ūkio ministre prof. habil. dr. Kazimiera Prunskiene.

Pagrindinis Vokietijos atstovų vizito tikslas - susipažinti su valstybinės žemės privatizavimo Lietuvoje situacija bei aptarti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Vokietijos žemės ūkio ir valstybinės žemės privatizavimo srityje. Dvišalių susitikimų metu taip pat pasikeista nuomonėmis dėl BVVG ir NŽT bendradarbiavimo ateityje.

Susitikimo su NŽT vadovais metu NŽT gen. direktorius Kazys Maksvytis svečius supažindino su valstybinės žemės privatizavimo eiga Lietuvoje, pristatė valstybinės žemės privatizavimo būdus ir tikslus, informavo apie tai, kokių rezultatų pasiekta mūsų šalyje, atkuriant piliečių nuosavybės teises į žemę bei parduodant valstybei priklausančią žemę. K. Maksvytis įvardijo ir pagrindines problemas, su kuriomis susiduriama atliekant šiuos darbus.

Susitikimo dalyviai taip pat aptarė 2004 m. vykdyto trumpalaikio PHARE dvynių projekto ,,Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimo institucinė, organizacinė ir teisinė sistema Lietuvos Respublikoje“ rezultatus, domėjosi, kaip kolegų iš Vokietijos pateiktos rekomendacijos taikomos praktikoje. NŽT, šiemet bendradarbiaudama su BVVG, kuria metodiką valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarčių valdymo informacinei sistemai sukurti.

Aptariant bendradarbiavimo tarp BVVG ir NŽT perspektyvas akcentuota, kad BVVG turi sukaupusi didelę patirtį privatizuojant ir nuomojant valstybinę žemę Vokietijoje bei valdant ir kontroliuojant sudarytas sutartis. Atsižvelgiant į tai NŽT pageidautų, kad kolegos iš Vokietijos padėtų įdiegti šią informacinę sistemą į egzistuojančią žemės tvarkymo struktūrą ir padaryti ją veiksminga.

Vokietijos pareigūnų susitikimo su žemės ūkio ministre prof. Kazimiera Prunskiene metu buvo aptarti bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Vokietijos žemės ūkio ir valstybinės žemės privatizavimo srityje rezultatai bei tolesnės perspektyvos. Padėkojusi svečiams už dalykišką ir Lietuvai naudingą bendradarbiavimą, ministrė pareiškė, kad Lietuva domisi Vokietijos, ypač rytinės jos dalies, patirtimi, atkuriant nuosavybę į turėtą žemę bei vykdant žemės tvarkymo darbus. Informavusi, kad žemės grąžinimas mūsų šalyje beveik baigtas ir šiuo metu pradedamas naujas žemės tvarkymo etapas – žemės konsolidavimas, žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė pažymėjo, kad šiame etape atsakingų šalies institucijų taip pat laukia nelengvas darbas, todėl neišvengiamai reikės ieškoti papildomų finansinių išteklių. Ministrė tikisi, kad paramą Lietuvai, padedant sparčiau vykdyti žemės tvarkymo darbus, suteiks Europos Sąjunga.

Vokietijos federalinės finansų ministerijos departamento direktorius dr. Eberhardt Rolle pareiškė esąs sužavėtas tuo, ką jis ir jo kolegos pamatė Lietuvoje. Jo teigimu, Lietuva tikrai sparčiai integruojasi į ES. E. Rolle pasidžiaugė, kad Vokietijos žemės naudojimo ir administravimo įmonė teikia paramą Lietuvos institucijoms sprendžiant žemės privatizavimo klausimus. Informavęs, kad šiuo metu Lietuvoje pereinama prie antrojo žemės reformos etapo, jis pabrėžė, kad artimiausiu metu šis projektas tikriausiai ir toliau bus tęsiamas. Dr. E. Rolle pareiškė įsitikinimą, kad Lietuva yra patenkinta Vokietijos parama ir kad šioje srityje norės bendradarbiauti ir ateityje.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16,  faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt