Lietuva ir Airija glaudžiau bendradarbiaus žemės ūkio klausimais

Data

2005 10 05

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-05

 

LIETUVA IR AIRIJA GLAUDŽIAU BENDRADARBIAUS ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAIS

 

Spalio 5 d. žemės ūkio ministrė prof. habil.. dr. Kazimiera Prunskienė susitiko su nepaprastuoju ir įgaliotuoju Airijos ambasadoriumi Lietuvoje J.E. Donal Denham. Jis – pirmasis nepaprastasis ir įgaliotasis Airijos ambasadorius Lietuvoje, paskirtas šių metų rugsėjo 26 d. ir reziduosiantis naujai įkurtoje Airijos ambasadoje.

Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė pasidžiaugė tarp Lietuvos ir Airijos egzistuojančiais glaudžiais ir darniais tarpusavio santykiais, nuo 2001 m. sėkmingai vykstančiu dvišaliu bendradarbiavimu rengiant įvairius projektus augalininkystės, maisto ūkio, aplinkosaugos srityse. Ministrė prisiminė šių metų rugsėjo 12-14 d. vykusį Airijos Žemės ūkio ministrės Mary Coulgan kvietimu vizitą Airijoje, kurio metu buvo aptarti abiejų šalių žemės ūkio ateičiai svarbūs klausimai. Jos nuomone, didelę reikšmę glaudesniam Lietuvos ir Airijos bendradarbiavimui turės ir šių metų birželio 29 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl Airijos paramos teikimo Lietuvos žemės ūkio ministerijai, įgyvendinant projektą „Parama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai“. Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė padėkojo Airijos ekspertui Bart Brady, daug padedančiam ir ateityje padėsiančiam konsultuojant Žemės ūkio ministerijos specialistus aktualiais žemės ūkio politikos ir kaimo plėtros klausimais.

Pokalbio su ambasadoriumi metu žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė išsakė pageidavimą sparčiau plėtoti dvišalius prekybinius santykius žemės ūkio ir maisto produktais. Ji paprašė ambasadorių Donal Denham perduoti kvietimą Airijos žemės ūkio ir maisto ministrei Mary Coughlan kartu su Airijos verslininkų delegacija atvykti į kitąmet Lietuvoje, vyksiančią regioninę parodą „AgroBalt 2006“. Šioje parodoje Airijos atstovai turėtų gerą progą susipažinti su lietuviškais maisto produktais ir užmegzti prekybinius santykius su mūsų šalies maisto pramonės įmonėmis.

„Mūsų pažintis su Airijos žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros sektoriumi ir jį administruojančiomis institucijomis augs ir mes pasiruošę bendradarbiauti, tačiau mes nenorime gauti tik vienpusę naudą“, - akcentavo Kazimiera Prunskienė. Pasak ministrės, perspektyvoje Lietuvos ir Airijos žemės ūkio mokslo ir mokymo institucijos galėtų bendradarbiauti dalyvaudami bendruose tyrimų projektuose, keistis informacija įvairiose žemės ūkio mokslo srityse. Perspektyvus būtų ir bendradarbiavimas konsultavimo srityje, po 2007 m. diegiant ūkininkų konsultavimo sistemą bei organizuojant ūkininkų tęstinį profesinį mokymą. Žuvininkystės srityje bendradarbiavimas galėtų vykti akvakultūros srityje bei organizuojant mokymus jūros žuvininkystės specialistams.

Nepaprastasis ir įgaliotasis Airijos ambasadorius Lietuvoje Donal Denham sakė matąs daug panašumų tarp abiejų šalių. Vienas jų, kad tiek Lietuva, tiek Airija didelį dėmesį skiria žemės ūkio sektoriui. Informavęs, kad net 90 proc. Airijoje pagamintų žemės ūkio produktų eksportuojama, o didžioji dalis tenka eksportui į JAV, ambasadorius pažymėjo prekybinių ryšių stiprinimo svarbą. Kalbėdamas apie tarpusavio bendradarbiavimą įvairiais žemės ūkio klausimais, Donal Denham išsakė nuomonę, kad Lietuvai būtų naudinga pasinaudoti Airijos patirtimi maisto saugos srityje. „Manau, kad atstovaudamas Airiją Lietuvoje galėsiu prisidėti prie tolesnio dvišalio bendradarbiavimo vystymo“, - pažymėjo ambasadorius Donal Denham. Jis pažadėjo Airijos žemės ūkio ir maisto ministrei Mary Coughlan būtinai perduoti Lietuvos žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės kvietimą apsilankyti Lietuvoje, kadangi tokie vizitai, ambasadoriaus nuomone, padeda geriau susipažinti su šalių vykdoma žemės ūkio politika bei žemės ūkio sektoriaus pasiekimais.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 66, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt