LEADER koordinavimo grupės posėdyje aptarta dabartis ir ateitis

Data

2013 12 09

Įvertinimas
0

Gruodžio 6 d. Kaune vyko LEADER priemonės koordinavimo grupės, kuriam pirmininkauja žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius, posėdis.

Koordinavimo grupės posėdyje dalyvavęs ministras prof. Vigilijus Jukna pažymėjo, jog  tokie susitikimai yra svarbūs, nes padeda ieškoti geriausių sprendimų kaimo plėtros srityje. Ministras atkreipė dėmesį, kad naujuoju programiniu laikotarpiu Europos Sąjungos finansavimas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bus mažesnis. ,,Kaimas, anot jo, – ne tik žemės ūkis. Todėl bus ieškoma būdų, kad kaimo plėtrai būtų skirtas didesnis finansavimas nei privaloma pagal Europos Sąjungos teisės aktus“. Ministras pabrėžė vietos veiklos grupių (VVG) ir kaimo bendruomenių svarbą kaimui. Ateityje jų laukia dar daugiau iššūkių: racionaliai ir efektyviai panaudoti kaimo plėtrai skirtas lėšas, sulaikyti ir pritraukti jaunimą į kaimą, suteikiant erdvės ir galimybių jaunajai kartai vykdyti veiklas, bendruomenių reikmėms sutvarkytą viešąją infrastruktūrą užpildyti ,,gyvybe“, t. y. pajamas generuojančia veikla.

Posėdyje taip pat dalyvavo žemės ūkio viceministras Rytis Šatkauskas, be kitų sričių kuruojantis ir žuvininkystę. Jis pasidžiaugė, kad naujuoju programiniu laikotarpiu VVG sudaryta galimybė jungtis su žuvininkystės regionų VVG ir vykdyti bendrą veiklą. Viceministro nuomone, bus atvertas kelias dar glaudesniam bendradarbiavimui, naujų darbo vietų kūrimui.

Koordinavimo grupėje aptarta lėšų paskirstymo 2014–2020 m. vietos plėtros strategijoms įgyvendinti metodika. Atkreiptas dėmesys, jog atrenkant finansavimui tinkančias vietos plėtros strategijas bus vertinama, ar jos efektyvios, ar numatyta įkurti darbo vietų. Taip pat planuojama palikti lėšų rezervą geriausioms vietos plėtros strategijoms. Posėdyje su VVG aptartos aktualijos, susijusios su jų darbų nepertraukiamumu ir bent minimaliu finansavimu personalui iki finansinio laikotarpio pabaigos, taip pat parengiamieji darbai, susiję su strategijų rengimu naujam finansiniam laikotarpiui. Susitikimo metu apsvarstyti ir VVG pateikti klausimai, susiję su naujojo laikotarpio LEADER priemonės aprašymo projektu.

LEADER priemonės koordinavimo grupė Žemės ūkio ministerijos iniciatyva įkurta 2005 m., veiklą vykdo jau 8 metus. Patirtis rodo, kad tai patogus būdas bendradarbiauti su socialiniais partneriais, įsiklausyti į problemas ir sutelktomis pastangomis ieškoti geriausių būdų joms išspręsti. Koordinavimo grupėje svarstomi priemonės administravimo klausimai, teisės aktų projektai ir kiti VVG veiklai aktualūs dokumentai. Kad naujuoju programiniu laikotarpiu vyktų sklandesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, veiklų koordinavimas, būtų kompleksiškiau įgyvendinama regionų politika ir regionų plėtra, ypač socialinių ir kultūrinių klausimų kaimo vietovėse srityje, koordinavimo grupė papildyta naujais nariais iš Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio ministerijų, Žuvininkystės regionų VVG tinklo, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento. Darbą šioje grupėje tęs atstovai iš VVG, Vidaus reikalų ministerijos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Žemės ūkio rūmų, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir  Žemės ūkio ministerijos.

Žemės ūkio ministerijos informacija,

(8 5) 239 1276