Krušos ir liūčių padarytų nuostolių kompensavimo tvarka

Data

2005 10 10

Įvertinimas
0

 

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-10

 

KRUŠOS IR LIŪČIŲ PADARYTŲ NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO TVARKA 

 

 Kiekvienais metais augalininkyste užsiimantys žemdirbiai patiria tam tikrų nuostolių dėl šalnų, sausros, liūčių ar audrų ir tai yra natūralūs rizikos veiksniai. Europos Sąjungos paramos žemės ūkio subjektams nuostatose nurodoma, kad parama suteikiama tik žemės ūkio subjektams, patyrusiems stichinių meteorologinių reiškinių zonose ne mažesnius kaip 30 procentų vidutinių daugiamečių pajamų lygio nuostolius. Daugelyje šalių ūkininkai nuo gamtos stichijų apsisaugo drausdami pasėlius.

Lietuvoje krušos ir liūčių padarytiems nuostoliams žemės ūkyje iš dalies kompensuoti iš Kaimo rėmimo programos skirta 11 250 tūkst. litų.

Parama iš Kaimo rėmimo programos bus skiriama žemės ūkio veiklos subjektams, pateikusiems savivaldybei prašymus ir patyrusiems nuostolius, viršijančius 30 proc. įprastų metų bendrosios produkcijos apimties lygio, mokant vienkartines kompensacines išmokas. Bendrosios produkcijos apimtis įprastais metais (2005 m.) skaičiuojama atsižvelgiant į ankstesniųjų trejų metų vidutinę bendrosios produkcijos apimtį (2002, 2003, 2004 metais).

Pareiškėjai,  pretenduojantys gauti išmokas, turi būti įregistravę žemės ūkio ir kaimo valdas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, deklaravę 2005 metais pasėlius, pateikę savivaldybei prašymą dėl patirtų nuostolių kompensavimo, savivaldybės komisijos patikrinti ir įrašyti į savivaldybių komisijų patikros aktų sąrašus.

   Nuostoliai kompensuojami:

   - Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių teritorijose esantiems žemės ūkio veiklos subjektams, kurių pasėliai nukentėjo nuo liepos 30 d. įvykusios krušos, bus mokama 50 proc. nuo patirtų nuostolių sumos.

- Jurbarko, Kaišiadorių, Kretingos, Marijampolės, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos savivaldybių  teritorijose esantiems žemės ūkio veiklos subjektams, kurių  pasėliai  nukentėjo nuo liepos 30 d. iki rugpjūčio 15 d. per 12 val. iškritus nuo 50 mm iki 80 mm kritulių kiekio. Patyrusiems  80-100 proc. nuostolių - priskaičiuojama  50 proc. nuo patirtų nuostolių sumos, patyrusiems 50-80 proc. nuostolių  - priskaičiuojama 30 proc. patirtų nuostolių sumos, patyrusiems 30-50 proc. nuostolių – priskaičiuojama 15 proc. patirtų nuostolių sumos.

  - Klaipėdos,  Šilutės, Pagėgių, Kalvarijos, Alytaus, Lazdijų, Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių, Trakų  savivaldybių teritorijose esantiems žemės ūkio veiklos subjektams, kurių pasėliai nuo liepos 30 d. iki rugpjūčio 15 d. nukentėjo nuo kritulių kiekio, viršijusio 2 mėn. normą. Patyrusiems 80-100  proc. nuostolių - priskaičiuojama  50 proc. nuo patirtų nuostolių sumos, patyrusiems 50-80  proc. nuostolių  - priskaičiuojama 30 proc. patirtų nuostolių sumos, patyrusiems 30-50 proc. nuostolių – priskaičiuojama 15 proc. patirtų nuostolių sumos.

Nuostoliai skaičiuojami atskirai kiekvienam pareiškėjui. Už teisingą nuostolių apskaičiavimą ir pažymų laiku pateikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos bei informacijos teisingumą atsako savivaldybės. Už paramos lėšų apskaitą ir paramos išmokėjimą atsako Agentūra.

Žemės ūkio veiklos subjektai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į visuomeninių žemės ūkio organizacijų siūlymus, kreipėsi į Europos Komisijos Žemės ūkio generalinį direktoratą su prašymu paankstinti tiesioginių išmokų mokėjimo terminus. Lietuvai, Latvijai bei Lenkijai leista žemdirbiams, kurie šiemet patyrė ne mažesnius nei 30 proc. nuostolius dėl liūčių ir kitų meteorologinių reiškinių, tiesiogines Europos Sąjungos išmokas mokėti avansu. Nukentėjusiems žemdirbiams pusė visų tiesioginių ES išmokų avansu pradedama mokėti nuo spalio 17 d. ir  bus išmokėta iki gruodžio 1 dienos.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt