Kreditų garantijų paklausa sparčiai auga

Data

2003 12 05

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2003 m. gruodžio 05 d.


Tel.: 239 10 16,  Faks.: 239 10 15;
http://www.old.zum.lt ; el.paštas: [email protected]

 

KREDITŲ GARANTIJŲ PAKLAUSA SPARČIAI AUGA

 

Per vienuolika 2003 metų mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 169,1 mln. Lt garantijų, iš jų 53,7 mln. Lt garantijų už kreditus, išduotus žemdirbiams, žemės ūkio produkcijos perdirbėjams ir kaimo vietovėse dirbantiems verslininkams.

Gruodžio 5 d. UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ Seimo, Vyriausybės, Žemės ūkio ir Finansų ministerijų, komercinių bankų atstovams, kreditų gavėjams pristatė 2003-ųjų metų Fondo veiklos rezultatus, aptarė sėkmingiausius ūkininkų ir verslininkų projektus, įgyvendinamus pasinaudojus Fondo garantijomis, padėkojo aktyviausiai bendradarbiaujantiems bankams.

Pasak UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ valdybos pirmininko, Žemės ūkio ministerijos Finansų skyriaus vedėjo Zigmanto Gavinavičiaus, žemdirbiai, smulkieji kaimo verslininkai, norėdami pradėti ar plėsti verslą, dažnai neturi pakankamai nuosavų lėšų, o bankai neturintiems užstato kredito nesuteikia. Šias problemas padeda išspręsti Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, teikdamas garantijas bankams už investicinius ir trumpalaikius kreditus.

Finansų skyriaus vedėjas Zigmantas Gavinavičius, apžvelgdamas Fondo 2003 m. veiklos rezultatus, pasidžiaugė, kad šiais metais naudojimasis Fondo garantijomis sparčiai augo. Per vienuolika 2003 metų mėnesių už kreditus žemdirbiams, perdirbėjams ir kaimo vietovėse dirbantiems verslininkams, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 107 garantijas už 53,7 mln. Lt. Prisiimtų garantinių įsipareigojimų suma beveik 5 kartus viršijo 2002 metų rezultatus.

Žemdirbiai ir šiais metais gavo didžiąją dalį (t.y. 62 proc.) garantuotų kreditų. Didėja investicijų poreikis netradicinei žemės ūkio veiklai - grybų, uogų, gėlių, stručių, triušių auginimui bei kitiems verslams kaime plėtoti.

Didžioji suteiktų garantijų dalis 2003 metais teko ilgalaikiams investiciniams projektams, tačiau vis dažniau ir žemdirbiams, ir verslininkams buvo teikiami kreditai apyvartinėms lėšoms papildyti: per vienuolika šių metų  mėnesių suteikta 21 garantija už 12,1 mln. litų.

Didelę įtaką didėjančiai kreditų ir garantijų paklausai turėjo Europos Sąjungos skiriamų finansinių lėšų įsisavinimas. Projektams, finansuojamiems SAPARD paramos lėšomis, šiais metais suteiktos 52 garantijos už 37 mln. litų. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė įsitikinusi, kad garantijos padės kaimo verslininkams aktyviai įsisavinti ir būsimą ES struktūrinių fondų paramą.

Susitikimo metu buvo akcentuota, kad bankai vis aktyviau naudojasi Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijomis ir ryžtasi kredituoti naujus verslus kaimo vietovėse. Fondo direktorė Danguolė Čukauskienė paaiškino, kad šią situaciją lėmė 2003 m. patvirtinta gerokai palankesnė garantavimo schema. Be to, siekdama atpiginti skolinimosi kaštus ir sumažinti verslo riziką, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ administruoja kreditų gavėjams teikiamą valstybės paramą - garantinio užmokesčio ir draudimo įmokų kompensavimą. Nuo 2004 m. Fondas siekia perimti ir dalies bankui sumokėtų palūkanų kompensavimo mechanizmo administravimą. Bendradarbiaujant su bankais būtų užtikrinta, kad visi Fondo klientai pasinaudos šia parama.

2003 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui nustatytas 215 mln. litų valstybės garantijų limitas. Gruodžio 1 d. buvo panaudota 185 mln. Lt, iki metų pabaigos planuojama suteikti dar apie 20 mln. Lt garantijų šiuo metu vertinamiems projektams. Per šešerius veiklos metus Fondo prisiimti garantiniai įsipareigojimai jau viršijo 1 milijardą litų. Žemdirbiams, perdirbėjams ir kaimo vietovėse dirbantiems verslininkams garantuotas 741 kreditas, Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteikta garantijų už 929,5 mln. litų.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad investicijos į kaimą pastaruoju metu vis didėja, todėl tikėtina, kad ES struktūrinių fondų parama dar labiau paspartins žemės ūkio ir kitų kaimo verslų kreditavimą, o Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteikta garantija padės sėkmingai pasinaudoti šia parama.

 

Parengė Jurga Palionytė

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.