Kooperaciją skatina sėkmingų pavyzdžių sklaida

Data

2012 11 26

Įvertinimas
0

Lapkričio 20-22 d. Lietuvos-Vokietijos projekto “Kooperatinių struktūrų plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ dalyviai - Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga (LŠŪS), susipažinti su mūsų šalyje sėkmingai dirbančiais kooperatyvais, padiskutuoti, pasikeisti nuomonėmis apie kooperacijos raidą pakvietė tris Vokietijoje gerai žinomus kooperacijos ekspertus: prof. dr. Julian Voss, prof. dr. Dirk Engelhardt ir doktorantę Nina Zimmermann.

Besibaigiant Jungtinių Tautų Organizacijų Generalinės Asamblėjos paskelbtiems Tarptautiniams kooperacijos metams (2012 m.), darbas šioje srityje neslūgsta: ekspertai iš Žemutinės Saksonijos savo vizitą Lietuvoje pradėjo nuo susitikimo su Žemės ūkio rūmų specialistais bei gerosios praktikos pavyzdžio – išvykos į ŽŪK „Vilkaviškio grūdai (Vilkaviškio r.).

„Pastaroji patirtis turi būti plačiai skleidžiama, kad ūkininkai kuo geriau suprastų lygiavertės partnerystės, bendrų ekonominių interesų ir valdymo skaidrumo naudą. Tai pats efektyviausias būdas skatinti kooperaciją“, - apie viešnagę Vilkaviškyje sakė dr. J.Voss.

Abipusiai įdomus susitikimas dviejų šalių kooperacijos specialistams organizuotas ir Aleksandro Stulginskio universitete (Kauno r.). Teoretikai analizavo dviejų šalių kooperacijos įstatyminės bazės skirtumus, rinkos globalizacijos įtaką ir besikeičiančius vartotojų poreikius, turinčius įtakos kooperatyvų gaminamos produkcijos asortimentui. Pasak dr. J. Voss, Vokietijoje žemės ūkio kooperatyvų teisinė bazė nėra išskirtinė, jokių lengvatų ar paramos pastarieji taip pat negauna. O lyginant įstatyminių dokumentų apimtį, vokiečiams jų tenka net keliasdešimt kartų daugiau. Jungtis į kooperatyvus Vokietijos ūkininkai suinteresuoti, kad būtų mažiau priklausomi nuo valdžios institucijų, jų darbo rezultatų neveiktų politika.

Vokiečių ekspertų teigimu, paskutiniaisiais metais Vokietijoje žaliavų rinkoje vyravusius žemės ūkio kooperatyvus (statistikos duomenimis, pieno gamintojų kooperacija čia siekė apie 68 proc., o mėsos – 60 proc.) ėmė supirkinėti olandų, suomių, danų firmos. Šimtametės kooperacijos tradicijomis garsėjančioje šalyje žemės ūkio produktų rinkoje išliko tik labai stambūs ir stiprūs žaidėjai – po vieną pieno ir mėsos kooperatyvą.

Be teorinių diskusijų atvykę ekspertai dalinosi ir praktine patirtimi: Lietuvoje skaitė seminarą apie žemės ūkio kooperatyvų perdirbimo, rinkodaros ir logistikos paslaugas, lankė kitus kooperacijos sėkmės pavyzdžius, t.y., „Ėriškių pienas“, „Šilauogė“ (Panevėžio r.).   

„Globalizacija logistikos srityje tampa vis svarbesnė, nes didėja atstumai tarp tiekėjų - klientų. Norint tinkamai susitvarkyti su transporto srautais, reikia ruoštis jau dabar. Galvoti apie logistikos galimybes bei kurti atitinkamas jos struktūras. Teisinga logistika apsprendžia galutinę produkto kainą ir kokybę", - sakė dr. D. Engelhard, kalbėdamas seminare.

„Tai antrasis kooperacijos ekspertų vizitas į Lietuvą, vykdant tarptautinį projektą kooperacijai skatinti. Ūkininkai ir vietiniai žemės ūkio specialistai visada laukia tokių susitikimų, diskusijų, seminarų kooperacijos temomis“, - koordinavęs ekspertų vizitą teigė LŠŪS pirmininkas Vidas Juodsnukis.

Bendras Lietuvos ir Vokietijos kooperacijos projektas „Kooperatinių struktūrų plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ vykdomas pagal 2012 m. sausio 21 d. Berlyne vykusios tarptautinės maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės parodos „Žalioji savaitė 2012“ („Grüne Woche 2012“) metu pasirašytą susitarimą. Šis 2012-2013 m. numatytas įvykdyti projektas yra trečiasis tokio pobūdžio, kuris buvo inicijuotas atsižvelgiant į prieš tai įgyvendintų dviejų tokio pobūdžio projektų (Biržų ir Kupiškio rajonuose 2005-2006 m. ir Lazdijų ir Alytaus rajonuose 2008-2009 m.) pasiektus rezultatus, t.y., tuose rajonuose padidėjo konsultuotų kooperatyvų narių skaičius, įsisteigė naujų kooperatyvų, išleista informacinė medžiaga ir pan.

Projekto „Kooperatinių struktūrų plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ tikslas – inicijuoti šeimos ūkių kooperatyvų plėtrą, aktyvinti įsikūrusių kooperatyvų veiklą bei rinkodaros procesus ir skatinti juos tapti pripažintomis gamintojų grupėmis.

Įgyvendinant šį projektą dar šiais metais yra planuojamas antrasis vokiečių ekspertų vizitas į Lietuvą, kurio metu bus organizuojamas seminaras „Europinės teisės pagrindai ir jų taikymas kooperatyvams Vokietijoje ir Lietuvoje vaisių ir daržovių sektoriuose“, taip pat Lietuvos atstovų mokomoji išvyka į Vokietiją.

Projekto partneriai - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vokietijos Federacinės Respublikos Žemutinės Saksonijos maisto, žemės ūkio, vartotojų apsaugos ir žemės plėtros ministerija, Kauno rajono savivaldybė ir Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga.

Žemės ūkio ministerijos informacija