Konsultavimo tarnybai vėl vadovaus E.Makelis

Data

2009 12 30

Įvertinimas
0

         Šiandien VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje (LŽŪKT) įvyko visuotinis šios įstaigos dalininkų – Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos ūkininkų sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos – atstovų  susirinkimas, kuriame buvo pristatytas naujasis įstaigos vadovas dr. Edvardas Makelis. 

 

           Po vienuolikos metų pertraukos biomedicinos mokslų daktaras Edvardas Makelis vėl sugrįžo vadovauti 1993 m. įkurtai įstaigai. Pirmuosius penkerius metus laikęs LŽŪKT veiklos vairą, 1998–2000 m. E. Makelis buvo paskirtas žemės ūkio ministru, vėliau vadovavo „Baltijos agroverslo institutui“ bei bendrovei „Arvi ir ko“.

 

             Pasak dalininkų susirinkimui pirmininkavusio žemės ūkio viceministro Aušrio Macijausko, dalininkai ne vieną mėnesį ieškojo LŽŪKT vadovauti tinkamiausio kandidato. „Suprantame, kokia svarbi Konsultavimo tarnyba ūkiams, ūkininkams, bendrovėms bei įmonėms. Todėl norėdami, kad įstaiga ir ateityje tik stiprėtų, direktoriumi paskyrėme, mūsų manymu, didžiausią kompetenciją Tarnybai vadovauti turintį žmogų“, – pažymėjo viceministras, pristatydamas E. Makelį.

 

              Kreipdamasis į susirinkusius, E. Makelis sakė,  kad Konsultavimo tarnyba tikrai nėra tokia, kokia buvo anksčiau. Jis išreiškė viltį, kad tiek dalininkai, tiek darbuotojai vienodai suvoks Tarnybai iškeltus tikslus bei uždavinius ir kiekvieną darbą kaskart atliks vis geriau. „Tikiuosi, kad būsiu darbuotojų suprastas ir sugebėsiu juos suprasti. Taip pat viliuosi ir  gero bendradarbiavimo su steigėjais, nes tarpusavio supratimas labai svarbus ir būtinas“, – pabrėžė E. Makelis.

 

              Direktorius E. Makelis savo pareigas pradės eiti nuo 2010 m. sausio 4 dienos.

             

               Skaičiai ir faktai

                Per 16 veiklos metų LŽŪKT sukūrė visą Lietuvą apimančią žemdirbių konsultavimo sistemą bei tapo stipriausia ir didžiausia žemdirbius konsultuojančia organizacija. Įstaigoje dirba 314 aukštos kvalifikacijos darbuotojų, teikiama daugiau kaip pusšimtis įvairių paslaugų, kuriomis kasmet pasinaudoja per 10 tūkst. žemdirbių.

            LŽŪKT kiekviename rajone (savivaldybėje) turi 48 konsultavimo biurus, kuriuose dirba augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, buhalterinės apskaitos, ekonomikos specialistų komandos.  Sistemindami įvairių sričių žinias, jie padeda žemdirbiams spręsti visą kompleksą klausimų: nuo išteklių ir veiklos planavimo bei įgyvendinimo priežiūros iki galutinių rezultatų analizės.

               LŽŪKT įdiegtos paslaugų kūrimo ir pardavimo, veiklos valdymo, kvalifikacijos tobulinimo sistemos, diegiama kokybės vadybos sistema ISO 9001:2000.

 

 

Parengta pagal Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos informaciją 

tel. (8~5) 2391 016