Kaimo vaikų palinkėjimas Lietuvai šimtmečio proga

Data

2017 11 03

Įvertinimas
2
piesiniai-600x400.jpg

Kaimo vaikai ir jaunimas jau 13-ąjį kartą kviečiamas dalyvauti kūrybiniame konkurse „Po tėviškės dangum“. Kadangi kitais metais švęsime Lietuvos šimtmetį, konkurso užduotis yra sukurti sveikinimo atvirlaiškį Lietuvai su palinkėjimu mūsų visuomenei gyventi ekologiškiau.

Konkurso temos ir užduotys kasmet skiriasi, tačiau tikslai išlieka tie patys – ugdyti kaimo vaikų ir jaunimo pagarbą savo gyvenamajai aplinkai, gerinti žemdirbiškų profesijų įvaizdį, skatinti jas rinktis, o įgijus likti gyventi ir dirbti kaime. Konkursų temos pačios įvairiausios – vaikai rašė rašinius, piešė piešinius, kūrė plakatus, fotografijas, bendruomenės logotipą, žemdirbiškos profesijos reklamas ir kt.

Šiemet Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) konkursą organizuoja kartu su partnere – VšĮ „Ekoagros“. Pasirinkus konkurso temą „Palinkėjimas Lietuvai šimtmečio proga „Eko link“ norima paskatinti visuomenę labiau domėtis ekologija ir darnia aplinka, geriau suvokti žmogaus ir aplinkos ryšį, mokytis saugoti aplinką ir biologinę įvairovę, tausoti gamtos išteklius, rūpintis savo ir savo šeimos narių sveikata bei gerove, teikiant pirmenybę ekologiškiems produktams.

Konkurse gali dalyvauti vaikai ir jaunimas nuo 7 iki 19 metų amžiaus, gyvenantys Lietuvos kaimuose, miesteliuose ir mažesniuose miestuose (išskyrus didžiuosius: Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius ir Panevėžį). Dalyvių grupės: I grupė – 7–10 metų; II grupė – 11–14 metų; III grupė – 15–19 metų.

Vienas dalyvis konkursui turi pateikti vieną horizontalų A3 formato darbą, sukurtą piešimo, tapybos, grafikos, aplikacijos, kompiuterinėmis ar kitomis priemonėmis. Darbe turi būti įrašytas ne ilgesnis kaip 10 žodžių palinkėjimas. Kartu su konkurso darbu pateikiama užpildyta dalyvio anketa.

Konkurso vertinimo komisija atrinks 30 darbų iš visų amžiaus grupių. Jie bus paskelbti konkurso „Facebook“ puslapyje www.facebook.com/PoTeviskesDangum. Jo lankytojai balsuodami išrinks labiausiai patinkantį darbą, kuriam bus skirtas Publikos prizas.

Komisija kiekvienoje amžiaus grupėje išrinks po 4 geriausius darbus, tačiau jų galės būti ir daugiau.

Informacija apie nugalėtojus bus paskelbta  ne vėliau kaip per 2 savaites nuo darbų priėmimo pabaigos konkurso organizatorių interneto svetainėse www.zmmc.lt, www.ekoagros.lt ir konkurso „Facebook“ puslapyje.

Publikos prizo laimėtojas bei geriausių darbų autoriai bus apdovanoti 50 eurų vertės knygyno kuponais ir kitomis atminimo dovanomis.

Komisijos atrinkti geriausi darbai bus naudojami iliustruojant 2018 metų stalo kalendorių, o pagal Publikos prizo laimėtojo darbą bus sukurtas Kalėdinis e-atvirlaiškis. Taip pat darbai bus naudojami Lietuvos 100 metų jubiliejaus minėjimui skirtuose spaudiniuose ir skaitmeninėje erdvėje.

Konkurso dabai priimami lapkričio 2–24 d. pašto adresu: Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Universiteto g. 8A, Akademija, 53341, Kauno r.