Kaimo vaikams turi būti atvertos durys į aukštąsias mokyklas

Data

2019 11 27

Įvertinimas
1
pavyzdys.jpg

Nuolat modernėjantis žemės ūkis reikalauja vis aukštesnės kvalifikacijos specialistų. Tačiau į žemės ūkio specialybes kasmet priimama vis mažiau studentų, nes pageidaujančių mokytis yra itin nedaug. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siekia, kad ši situacija pasikeistų.

ŽŪM nuo 2014 m. skiria lėšų studentų tiksliniam finansavimui. Vytauto Didžiojo universitetui (VDU) 2019 m. skirta daugiau kaip 107,7 tūkst. eurų, t. y. 90 proc. visos mokėtinos remiamo studento studijų kainos už pirmos pakopos studijų atitinkamus semestrus. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU) per metus skirta 10,1 tūkst. eurų.

Ministerija taip pat šiemet LSMU skyrė 398,8 tūkst. eurų veterinarijos rezidentų pareiginei algai mokėti.

Tačiau per aukštai užkelta priėmimo į aukštąsias mokyklas kartelė motyvuotiems vaikams iš regionų užkerta kelius įsigyti norimą išsilavinimą. Pastebima, kad prastėja abiturientų parengimo lygis, ypač ryškūs skirtumai tarp sostinės ir regionų abiturientų. Nemažoje dalyje Europos šalių konkursinį stojimo balą nustato ne valstybė – tai palikta padaryti pačioms aukštosioms mokykloms. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai taip pat mano, kad būtent jie turėtų būti atsakingi už motyvuotų bei gabių moksleivių atrinkimą studijoms ir pagalbą mažiau pasirengusiems studijoms regionų vaikams.

Seime jau yra svarstomos Švietimo ir mokslo įstatymo pataisos, numatančios panaikinti bendrą visoms šalies aukštosioms mokykloms taikomą minimalaus konkursinio balo kartelę. Taip pat yra skirta 6,2 mln. eurų papildomų lėšų nemokamoms bakalauro studijoms organizuoti. Yra siūlymų, kad ne mažiau kaip 50 proc. šių lėšų turėtų atitekti regioniniams universitetams.

Visiems šiems siūlymams pritaria ir žemės ūkio ministras Andrius Palionis. Jo nuomone, labai svarbu, kad konkursiniai balai neuždarytų durų į universitetą vaikams iš regionų. „Nebus naudos iš patvirtintų programų, jeigu nebus studijuojančiųjų. Žinoma, atranka turi išlikti, tačiau rodikliai kiekvienai specialybei turi būti skirtingi“, – sako ministras.

Seimo Kaimo reikalų komitete priimtas nutarimas pasiūlyti Vyriausybei koreguoti šiuo metu nustatytą priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas tvarką – ruošti įstatymų pataisas, kad kaimo jaunimui būtų sudarytos palankesnės sąlygos studijuoti žemės ūkio specialybes, po studijų grįžti dirbti į kaimą.