Kaimo rėmimo programoje – 11,25 mln. litų krušos ir liūčių padarytiems nuostoliams kompensuoti

Data

2005 09 27

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-09-27

 

KAIMO RĖMIMO PROGRAMOJE – 11,25 MLN. LITŲ KRUŠOS IR LIŪČIŲ PADARYTIEMS NUOSTOLIAMS KOMPENSUOTI 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė Kaimo rėmimo programos 2005 metų išlaidų sąmatą pagal priemones ir išdėstė  ją nauja redakcija.

 Vyriausybė Kaimo rėmimo programai skyrė 237 198 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, t.y. asignavimus padidino 679 tūkst. Lt. Siekiant užtikrinti tinkamą visų Kaimo rėmimo programos priemonių finansavimą, dalis lėšų buvo perskirstyta tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų, atskirų Žemės ūkio ministerijos programų ir  tarp atskirų Kaimo rėmimo programos priemonių.

  Kaimo rėmimo programos 2005 metų išlaidų sąmatoje įrašyta atskira eilutė, kurioje krušos ir liūčių padarytiems nuostoliams kompensuoti numatyta 11 250 tūkst. Lt.

Finansavimas didinamas valstybės pagalbos priemonėms - paramai augalų sertifikuotai dauginamajai medžiagai įsigyti, paramai veisliniams gyvūnams įsigyti, paramai gyvulių veislininkystei, paramai žemdirbių švietimui ir konsultavimui, moksliniams tyrimams, žemės sklypų tapatybės nustatymo informacinei sistemai įgyvendinti ir kt. priemonėms. Skiriama lėšų ūkių modernizavimui ir Linų ūkio plėtros programai finansuoti.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt