Kaimo ateitis – naujų vietos lyderių rankose

Data

2005 10 13

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-13

 

KAIMO ATEITIS – NAUJŲ VIETOS LYDERIŲ RANKOSE

 

„Pagaliau pirmieji pinigai iš Europos Sąjungos ateina į patį kaimą“, - apie Leader+ priemonės suteiktas galimybes  sako Kretingos rajono kaimo plėtros  asociacijos lyderė Bronė Buivydienė, pasidžiaugdama, kad rengdami strategiją jie turi puikią galimybę išsiaiškinti, ko labiausiai reikia rajono žmonėms. Pagal šią priemonę 2004–2006 m. Lietuvos kaimo gyventojų gyvenimo kokybei kelti, žmonių aktyvumui dalyvauti priimant kaimo plėtros sprendimus ir juos įgyvendinant skatinti numatyti 9 mln. 373 tūkst. litų.

 

Kaimas išsiaiškina savo galimybes

„Leader+ programos tikslas – skatinti kaimo plėtrą. Šios veiklos pagrindas yra vietos ištekliai ir kaimo žmonių iniciatyvumas bei jų įgūdžių ir gebėjimų ugdymas“,- pabrėžia žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Prunskienė. Tad pastaraisiais metais šalyje aktyviai kūrėsi vietos veiklos grupės (VVG), atstovaujančios kaimo vietovei, turinčiai nuo 10 iki 100 tūkst. gyventojų bei miesteliams ir mažiems miestams, kuriuose gyvena iki 6 tūkst. žmonių. VVG veikloje dalyvauja nevyriausybinės organizacijos, privataus ir valstybinio sektoriaus atstovai. Šiuo metu Lietuvoje jau įregistruotos 33 VVG. Metų pradžioje joms buvo suteikta parama bandomosioms integruotoms strategijoms rengti. Strategijų temos – „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas“, „Techninių, mokslinių žinių bei naujų technologijų panaudojimas kaimo vietovių produkcijos ir paslaugų konkurencingumai padidinti“, „Vietos produkcijos vertės didinimas bendromis pastangomis, siekiant padėti smulkiesiems gamintojams patekti į rinką“ bei „Tinkamiausias gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas“.   „Mūsų rengiama strategija nagrinėja gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimo galimybes. Ši tema mūsų grupei patraukli todėl, kad joje aprėpiamos socialinės, kultūrinės ir ekonomikos problemų sprendimo galimybės“, - sako Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiamės“ pirmininkas Virgis Šironas.

Šiuo metu strategijos jau baigiamos rengti. Šių metų pabaigoje jos bus teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri organizuos strategijų vertinimą.  Iš visų pateiktų strategijų bus atrinktos septynios, kurių kiekvienai įgyvendinti bus skiriama šiek tiek daugiau nei po 500 tūkst. litų.  Kaimo plėtros strategijas administruos VVG, o jas įgyvendins toje teritorijoje veikiančios kaimo bendruomenės, ne pelno organizacijos, socialinės įmonės ir kiti VVG strategijoje nurodyti asmenys. Nors už strategijoms įgyvendinti skirtas lėšas bus galima steigti nedideles, iki dešimties žmonių turinčias įmones, tačiau atrenkant strategijas labiausiai bus orientuojamasi į visuomeninius projektus. Tai  poilsio zonų, bendruomenės susitikimo vietų įrengimas, aplinkos ir kitų tos teritorijos žmonių poreikiams reikalingų objektų sutvarkymas. Iš programos dengiamos visos projektui įgyvendinti  tinkamos išlaidos.

 

Leader stiprina įgūdžius

Pasak ministrės, atrinktos septynios badomosios strategijos – tik startas į 2007-2013 m., nes būtent tada VVG laukia didžiausi darbai, nes tada Leader  metodo įgyvendinimui ketinama skirti nuo 2,5 iki 5 proc. visų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų. Tad šįkart finansavimo negaunančioms VVG reikėtų pasinaudoti įgyta patirtimi ir, patobulinus strategijas, siekti jas įgyvendinti per būsimą finansinį periodą.

Kadangi 2004-2006 m. didžiausias dėmesys buvo skiriamas pasirengimui, labai svarbus Leader+  programos veiklos baras -  kaimo žmonių, kaimo bendruomenių ir organizacijų bei VVG įgūdžių stiprinimas kaimo plėtros, projektų rengimo, partnerystės principo taikymo ir kitose srityse. Tam skirta 60 proc. visos programai įgyvendinti sumos. Už šias lėšas VVG ir kaimo bendruomenėms mokymo seminarus įvairiomis kaimo plėtros ir Leader+ priemonės įgyvendinimo temomis rengs akredituotos mokslo, mokymo, konsultavimo institucijos.

Šiuo metu paraiškų paramai pagal veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas“ gauti pateikta už daugiau kaip 2 mln. litų. „Visos galimybės kol kas neišnaudotos,  todėl paraiškų pagal Leader programos priemonę „Įgūdžių įgijimas“ priėmimą Žemės ūkio ministerija tęs lapkričio mėnesį“, - sako žemės ūkio ministrė, išreikšdama viltį, kad įsibėgėjusi VVG ir kaimo bendruomenių veikla suaktyvins akredituotas konsultacines tarnybas ir mokymo įstaigas teikti paraiškas paramai lyderių mokymams gauti, kas Lietuvos kaimui padės geriau pasirengti efektyviau ir naudingiau panaudoti 2007-2013 m. kaimo plėtrai skiriamas ES lėšas. „Bendravimas, įgyvendinant Leader programą, atskleidžia žmonių intelektualinį ir kūrybinį potencialą, apjungia jų žinias, dvasinę patirtį, o tai yra būtina dirbant su žmonėmis ir tarp jų užimant lyderio poziciją“,- programos svarbą Lietuvos kaimui pabrėžia ministrė.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt