Kaimas turi išlikti gyvybingas

Data

2005 10 07

Įvertinimas
0

 

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-07

 

KAIMAS TURI IŠLIKTI GYVYBINGAS 

 

Šią savaitę Širvintų rajone įvyko išvažiuojamasis Kaimo plėtros tarybos posėdis tema „Regioninės kaimo plėtros aspektai ir kaimiškųjų organizacijų indėlis kaimo plėtrai“, kuriame pranešimus skaitė ir diskutavo daugelio valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Kaimo plėtros tarybos pirmininkė - žemės ūkio ministrė prof. habil. dr. Kazimiera Prunskienė.

Posėdžio metu, aptariant Lietuvos kaimo plėtros regioninės politikos aspektus, buvo akcentuota, kad Lietuvai, lyginant su kitomis Vakarų Europos ES šalimis, būdingas nevienodas ekonominis, socialinis, kultūrinis regionų išsivystymo lygis. Kaimo gyventojai Lietuvoje sudaro 33,4 procento visų šalies gyventojų, tad kaimo plėtra ir jos problematika yra labai svarbi nacionalinės regioninės politikos dalis, kuri įgyvendinama tikslinėse teritorijose, taikant specifines regioninės politikos priemones. Tuo pačiu principu vadovaujamasi ir planuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą Lietuvoje.

Kaip vieną iš prioritetų, pranešėjai įvardino paramos teikimą kaimo ekonominės veiklos diversifikavimui. Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė pabrėžė, kad Žemės ūkio ministerija negali  būti tik techninis ES lėšų skirstytojas, o turi daryti poveikį tolygesnei regiono plėtrai, kad kaimas išliktų gyvybingas ir neištuštėtų, o žmonėms būtų sudarytos galimybės atsisakyti  pirminės žemės ūkio gamybos ir užsiimti kita veikla, kaimo teritorijose būtų didinamas verslumas, gerinama gyvenimo kokybė, plečiama kaimo infrastruktūra. Paramos diferencijavimas galėtų  įtakoti kaimo plėtros laipsnį bei tolygumą.

Kaimo plėtros tarybos posėdyje taip pat buvo pristatyta Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai reglamento svarstymo eiga ir Kaimo plėtros programos 2007-2013 metams perspektyvos, aptartas kaimiškųjų organizacijų ir kaimo moterų  indėlis į kaimo plėtrą, alternatyvios veiklos kaime situacija.

Žemės ūkio ministrė pasidžiaugė, kad kaimo plėtros procesas šalyje vyksta, tačiau pabrėžė, kad norint pasiekti ES lygį reikės ne vienerių metų. Diskusijų dalyvių manymu, šio laikotarpio nacionalinės regioninės politikos pagrindine problema galima įvardinti nemažus socialinius bei ekonominius regionų skirtumus, o pagrindinė jų priežastis - nepakankamai tolygi teritorinė ekonominė plėtra.

Diskusijų dalyvių sutarė, kad keliai yra viena svarbiausių kaimo infrastruktūros sudėtinių dalių. Kaimo gyventojai daugiausiai naudojasi valstybinės reikšmės rajoniniais ir vietinės reikšmės keliais, kurie tvarkomi labai lėtai, o visas dėmesys skiriamas magistraliniams keliams. Nuo kelių būklės labai priklauso kaimo gyventojų gyvenimo sąlygų gerėjimo sparta, ūkių kūrimosi, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tempai.

Kaimo plėtros tarybos posėdyje nutarta prašyti Susisiekimo ministerijos kitame Tarybos posėdyje pateikti informaciją, kiek iš viso nacionalinių, struktūrinių bei sanglaudos fondų lėšų kasmet skiriama keliams, kiek jų tenka rajoninės bei vietinės reikšmės keliams, taip pat pateikti pasiūlymus, kaip ateityje planuojama spręsti kaimo kelių tvarkymo problemas.

Kaimo plėtros tarybos 2006 metų veiklos plane bus numatytas posėdis, skirtas nacionalinės regioninės plėtros tikslų realizavimui, koordinuojant veiksmus ministerijų lygmenyje, ir į šį procesą integruojant kaimo regioninę plėtrą, kaip sudėtinę regioninės plėtros dalį.

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt