Įvyko žvejybos kvotų ir perleidžiamųjų teisių skyrimo aukcionas

Data

2020 06 18

Įvertinimas
2
perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdžiai.jpg

Trečiadienį įvykusiame žvejybos kvotų ir perleidžiamųjų teisių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdžiuose ūkio subjektai įsigijo perleidžiamąsias teises į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2020–2034 metams ir menkių, strimelių, šprotų bei lašišų žvejybos kvotas.

Prašymus dalyvauti aukcione dėl menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos kvotų Baltijos jūroje pateikė 8 ūkio subjektai. Aukciono metu jie įsigijo šias žvejybos kvotas: 0,990 t rytinių menkių, žvejojamų 25-32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (TJTT) pakvadračiuose; 0,890 t vakarinių menkių, žvejojamų 22-24 TJTT pakvadračiuose; 44,780 t strimelių, žvejojamų 25-27, 28.2, 29, 32 TJTT pakvadračiuose; 105,170 t šprotų, žvejojamų 22-32 TJTT pakvadračiuose; 13 vnt. lašišų, žvejojamų 22-31 TJTT pakvadračiuose.

Dėl perleidžiamųjų teisių į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2020–2034 metams skyrimo aukciono būdu kreipėsi 12 ūkio subjektų. Jiems aukciono metu buvo suteikta: 54,950 proc. perleidžiamųjų teisių į lašišų žvejybos galimybes; 10,917 proc. perleidžiamųjų teisių į menkių žvejybos galimybes.

Apie komisijos priimtą sprendimą ūkio subjektai, kurie iki komisijos posėdžio Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos buvo pateikę prašymus dėl perleidžiamųjų žvejybos teisių suteikimo, bus informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio, nurodant sprendimo apskundimo tvarką. Ūkio subjektai komisijos sprendimą galės apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.