Įvyko Žemdirbių švietimo tarybos posėdis

Data

2005 11 17

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-11-17 

 

ĮVYKO ŽEMDIRBIŲ ŠVIETIMO TARYBOS POSĖDIS

 

Šią savaitę Žemės ūkio ministerijoje įvyko Žemdirbių švietimo tarybos posėdis, kuriame svarstyti žemdirbių konsultavimo sistemos tobulinimo klausimai, pristatytas Kaimo plėtros plano 2007-2013 m. priemonių projektas, aptartos traktorininkų rengimo problemos bei rekomendacijos žemės ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų rengimo sistemai tobulinti.

Posėdžio metu Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyriaus vedėja Elena Narušytė pristatė žemdirbių konsultavimo sistemos plėtros nuostatas, parengtas atsižvelgiant į nacionalinius poreikius ir ES reglamentus. Diskusijose aktyviai dalyvavę Tarybos nariai pabrėžė, kad ūkininkų konsultavimo sistema turi užtikrinti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą ūkininkams. Diskutuota ir dėl konsultantų rengimo, jų kvalifikacijos tobulinimo.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė aptarė Kaimo plėtros plano 2007-2013 m. priemones, pagal kurias minėtuoju laikotarpiu numatoma teikti paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Tarybos nariai diskutavo dėl prioritetų nustatymo paramos gavėjams, maksimalių gauti paramos sumų pagal atskiras priemones, paramos teikimo galimybių mokymo įstaigoms ir ūkininkams, numatantiems organizuoti studentų ir moksleivių praktinį mokymą. Pranešėja pabrėžė, kad pagrindinis dėmesys Kaimo plėtros plane bus skiriamas vidutinių ir smulkių ūkių rėmimui, siekiant, kad jie sustiprėtų ir galėtų sėkmingai konkuruoti vidaus bei užsienio rinkose.

Kai kurioms priemonėms, tokioms kaip studentų ir moksleivių praktinio mokymo bazės gerinimas, parama turėtų būti skiriama ne iš Kaimo plėtros plano priemonių, o iš kitų struktūrinių fondų. Jų administravimo dokumentus rengia kitos atsakingos ministerijos, o Žemės ūkio ministerija, dalyvaudama rengimo procese, sieks, kad šiuose fonduose būtų numatytos lėšos ir mokymo įstaigoms, norinčioms organizuoti praktinį mokymą ir pagerinti jo bazę.

Programos ,,LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotoja Veronika Pilipavičienė pristatė teisinės bazės, reglamentuojančios traktorininkų rengimą, pasikeitimus. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Pranas Žymančius kalbėjo apie praktines traktorininkų rengimo problemas, darbdavių lūkesčius naujai parengtiems specialistams. Pasak pranešėjo, sunku parengti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį traktorininką, galintį vairuoti sudėtingą techniką. Viena iš priežasčių - tai morališkai pasenusi teorinio ir praktinio mokymo bazė. Tarybos narių nuomone, reikia imtis konkrečių veiksmų gerinant traktorininkų rengimo praktinio mokymo bazę. Tikėtis, kad valstybė visas žemės ūkio mokymo įstaigas aprūpins naujausia technika, reikalinga traktorininkų rengimui, yra nerealu, todėl svarstytina galimybė įsteigti kelis praktinio mokymo centrus, kuriuose dirbtų aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai ir būtų sukaupta naujausia technika. Šiuose centruose žemės ūkio mokyklų moksleiviai ir kiti asmenys, norintys gauti traktorininko pažymėjimus, galėtų atlikti praktinį mokymą. Posėdžio metu akcentuota, kad mokymo įstaigos turėtų daugiau bendradarbiauti su žemės ūkio technika prekiaujančiomis verslo įmonėms, ūkininkais ir nuomoti jų turimą žemės ūkio  techniką moksleivių  praktiniam mokymui.

Švietimo tarybos nariams taip pat buvo pristatyti pasiūlymai dėl žemės ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų  rengimo sistemos tobulinimo. Juos parengė darbo grupė, sudaryta iš Žemės ūkio rūmų, Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro, Žemės ūkio universiteto, Lietuvos veterinarijos akademijos, Lietuvos ūkininkų sąjungos ir žemės ūkio mokyklų atstovų.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16,  faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt