Išmokėtos visos subsidijos už 2000 m. parduotą sertifikuotą sėklą ir sodmenis

Data

2000 12 15

Įvertinimas
0
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių sekretoriatas

Tel.: 391 -  019,   391 - 018;     Fax.: 391 - 015;
www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt
Viešųjų ryšių sekretoriato viršininkė Vilma Kavaliauskienė

 Informacija 2000 m. gruodžio 15 d.

IŠMOKĖTOS VISOS SUBSIDIJOS UŽ 2000 m. PARDUOTĄ SERTIFIKUOTĄ SĖKLĄ IR SODMENIS

Iki šių metų gruodžio 13 d. žemdirbiams išmokėta 2 mln. 818 tūkst. litų subsidijų už sėklininkystės ūkių 2000 m. pavasario ir rudens sėjai paruoštą ir parduotą sertifikuotą veislinę sėklą ir sodmenis. Tai – visos subsidijos, numatytos iš biudžeto lėšų sertifikuotai veislinei sėklai subsidijuoti, siekiant remti sėklininkystės ūkius ir žemės naudotojams sudaryti palankesnes sąlygas apsirūpinti veisline dauginamąja medžiaga.

Kaip teigė Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio plėtros ir maisto departamento Augalininkystės valdybos viršininkas Domas MIKALAUSKAS, formuojant augalininkystės politiką, dauginamosios medžiagos kokybei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, nes nuo jos priklauso ir auginamos žemės ūkio produkcijos kokybė be konkurencingumas, o tai siejasi su Lietuvos žemdirbių galimybėmis paduoti produkciją ir jų pajamomis. Gaminant kokybišką, konkurencingą produkciją atsiranda galimybės ją eksportuoti, kas duoda didelę naudą ne tik žemdirbiams, bet ir visam Lietuvos ūkiui.

Šiuo metu rengiami Augalų veislių apsaugos ir Augalų sėklininkystės įstatymų projektai. Be to, siekiant užtikrinti tikslų javų, runkelių bei bulvių sėklos kokybės įvertinimą, o taip pat vykdant 2000 04 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.409 jau patvirtinti privalomieji kokybės reikalavimai javų, runkelių bei bulvių sėklai. Dar šiais metais bus patvirtinti privalomieji kokybės reikalavimai pašarinių augalų, aliejinių – pluoštinių augalų bei grikių sėklai.

Šių reikalavimų, parengtų pagal Europos Tarybos direktyvas, tikslas – užtikrinti kokybiškos sertifikuojamos sėklos išauginimą ir platinimą. Reikalavimai yra privalomi fiziniams asmenims ar įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, užsiimančioms sertifikuojamos sėklos auginimu, dauginimu, platinimu Lietuvos Respublikoje.Viešųjų ryšių sekretoriatas
Cituojant pranešimus, prašome nurodyti šaltinį.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.