Iškalbinga statistika

Data

2012 11 07

Įvertinimas
0

Š. m. spalio 31 d. Kaune vyko LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis. Šiai Koordinavimo grupei pirmininkauja viceministras Mindaugas Kuklierius, daugiau kaip pusė jos narių yra vietos veiklos grupės (toliau – VVG), taip pat atstovai iš žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija), Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Vidaus reikalų ministerijos, Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos. Šį kartą posėdis organizuotas bendradarbiaujant su Nacionaline mokėjimo agentūra, jame dalyvavo ir aktyviai pasisakė šios Agentūros direktorius Saulius Silickas.

Posėdyje svarstyti du pagrindiniai klausimai: kaip užtikrinti, kad visos VVG spėtų tinkamai ir laiku įgyvendinti vietos plėtros strategijas ir panaudoti tam skirtas lėšas ir dėl būtinybės didinti VVG kaip organizacijos atsakomybę administruojant vietos projektus.

Kaimo plėtros departamento direktorės Jurgitos Stakėnienės pranešime skaičiai buvo iškalbingi: pristatyta kiekvienos VVG lėšų panaudojimo situacija. Paaiškėjo, kad didžioji dalis VVG jau panaudojo nemažą dalį strategijų administravimo lėšų, o vietos projektų įgyvendinimas tik įsibėgėja. Paminėtos VVG, pirmaujančios pagal lėšų išmokėjimą vietos projektams: Pakruojo r. VVG, Tauragės r. VVG, Kaišiadorių r. VVG, Ukmergės r. VVG. Tuo tarpu, susirūpinimą kelia Birštono VVG, Ignalinos r. VVG, Varėnos krašto VVG, Druskininkų VVG ir Dzūkijos VVG, kurios daugiau kaip pusę strategijų administravimo lėšų jau panaudojo, o vietos projektams išmokėjo tik iki 2 proc. lėšų. Įvertinus susidariusią situaciją nutarta, kad kiekviena VVG parengs strategijų įgyvendinimo darbų planavimografikus (Gantt diagramas). Kad vietos veiklos grupėms būtų paprasčiau, Agentūra parengs tokio grafiko pavyzdį.

Siekiant didinti VVG atsakomybę administruojant Strategijas nutarta, kad ateityje bus atsisakyta trišalių (tarp Agentūros, VVG ir vietos projekto vykdytojo) vietos projektų vykdymo sutarčių, o bus pasirašomos dvišalės (tarp VVG ir vietos projekto vykdytojo). Posėdyje apsispręsta, kad iki šių metų pabaigos Agentūra, suderinusi su ministerija, parengs pavyzdinę dokumentaciją, susijusią su vietos projektų įgyvendinimu dvišalių sutarčių pagrindu.

Taigi, didinant VVG vaidmenį administruojant vietos projektus, nuo kitų metų sausio 1 d. VVG kvietimus teikti vietos projektus organizuos pagal naująją tvarką. O dar iki šių metų pabaigos VVG bus organizuojami mokymo kursai apie projektų priežiūrą ir kontrolę bei dvišalių sutarčių rengimo principus.

Žemės ūkio ministerijos informacija