Informacija žiniasklaidai

Data

2005 09 13

Įvertinimas
0

 

Žemės ūkio ministerija


2005-09-13

 

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI

 

Žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Prunskienė rugsėjo 10-12 dienomis dalyvavo neformaliame ES žemės ūkio ir aplinkos ministrų susitikime, kuris vyko Jungtinėje Karalystėje, Londone. Susitikime pranešimus skaitė seras David King, Jungtinės Karalystės vyriausiasis mokslininkas, dr. Martin Parry, Hadley Centre ir Tarpvyriausybinės klimato pokyčių komisijos pirmininkas, prof. Jacqueline McGlade, Europos aplinkos agentūros atstovas, dr. Gunther Fischer, Tarptautinio taikomųjų sistemų analizės instituto atstovas ir daug kitų žymių Europos mokslininkų. Pagrindinė susitikimo tema – globalinis klimato atšilimas ir jo pasekmės gamtai, žemės ūkiui, žmonių gyvenimui. 

Susitikime buvo kalbama apie prognozuojamą klimato atšilimą Pietų Europoje, kuris dėl didėjančių sausrų ir potvynių blogins žemės ūkio sąlygas, nes šiltos klimato juostos slinks į šiaurę apie 300 km, todėl Šiaurės Europos kraštuose, taip pat ir Lietuvoje, sąlygos žemės ūkiui taps daug  palankesnės. Mokslininkai savo pranešimuose daug dėmesio skyrė atoveiksmio priemonėms, kurios neleistų iki 2100 metų temperatūrai pakilti daugiau kaip du laipsnius pagal Celsijų.

Šios problemos labai glaudžiai siejasi su energetikos struktūriniais pokyčiais ir su atomine energetika. Europos žemės ūkio ir aplinkos apsaugos ministrai buvo raginami ieškoti alternatyvių energetinių šaltinių, siūlydami, kad artimiausiu laiku jie sudarytų iki 20 proc. Todėl tikėtina, kad Europos Tarybos žemės ūkio ir aplinkos ministrų sesijose šios mokslininkų rekomendacijos bus labai rimtai analizuojamos siejant jas su žemės ūkio struktūrine politika, – sakė ministrė Kazimiera Prunskienė.

Šio Europos ministrų susitikimo metu buvo pasirašytas dokumentas dėl Europos Komisijos darbinio dokumento, numatančio žemės ūkio ir maisto produktų perteklinių atsargų apmokestinimą naujosiose ES šalyse. Naujosios ES narės susirūpinusios dėl perteklinių atsargų nustatymo principų ir galimo šių atsargų apmokestinimo, tai tiesiogiai turėtų neigiamą įtaką ES paramos programoms bei jų finansavimui. Naujosios ES valstybės nori žinoti, kokiais principais remiantis buvo nustatytas perteklinių atsargų kiekis atskiriems produktams, ką Europos Komisija laiko normaliomis atsargomis, kuriomis be papildomo apmokestinimo gali naudotis kiekviena šalis.

Dokumente reiškiamas susirūpinimas dėl teisinių nuostatų, kuriomis remiantis buvo nustatytos perteklinės atsargos, pagrįstumo. Dokumentą pasirašę visų naujųjų ES šalių žemės ūkio ministrai tikisi sulaukti ES Komisijos išsamaus paaiškinimo.

Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė sakė, kad ,,daugeliu atvejų perteklinės atsargos susidarė dėl gamybos apimčių augimo naujosiose ES šalyse ir dėl laisvos prekybos tarp ES ir buvusių šalių kandidačių liberalaus režimo“.

 

 

 

Artūras Vaškevičius 

Žemės ūkio ministrės atstovas spaudai

el.paštas: arturas@zum.lt, tel.: (8~5) 239 8424; mob.: (8~620) 73983