Informacija iš Briuselio apie cukraus reformą

Data

2005 09 19

Įvertinimas
0

 

Žemės ūkio ministerija


2005-09-19

 

INFORMACIJA IŠ BRIUSELIO APIE CUKRAUS REFORMĄ 

 

Rugsėjo 19 d. Briuselyje įvyko Lietuvos delegacijos, kuriai vadovauja žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė, trišalis susitikimas su pirmininkaujančios ES šalies Jungtinės Karalystės žemės ūkio ministre Margaret Becket ir ES Komisare  M. Fisher Boel. Lietuva pirmoji, iš šalių narių, pradėjo naują intensyvių derybų dėl cukraus reformos etapą.

Susitikimo metu ministrė Kazimiera Prunskienė pristatė Lietuvos poziciją cukraus reformos atžvilgiu, pabrėždama:

  •  cukraus sektoriaus svarbą Lietuvoje ir dėl jau įvykusio cukraus gamybos sumažėjimo Lietuvai stojant į ES ypač  jautrias galimas naujos reformos pasekmes cukraus sektoriaus subjektams: cukrinių runkelių augintojams ir cukraus fabrikams;
  •  galimo cukraus fabrikų, priklausančių kitų valstybių (Danijos) kapitalui ir turinčių cukraus gamybą kitose šalyse pasitraukimo iš Lietuvos grėsmę cukrinių runkelių augintojams.
  •  pernelyg drastišką ES siūlomą kainų cukrui (39%) ir cukriniams runkeliams (42%) mažinimą bei nepakankamą kompensacijų lygį cukrinių runkelių augintojams (60% nuostolių sumos), kas Lietuvos atveju sumažintų jų pajamas iki 20%. 

Ministrė išdėstė Lietuvos pusės pasiūlymus, kurių svarbiausi:

  1. cukraus reformos pasekmių sušvelninimui būtina išvengti drastiško kainų mažinimo; jį vykdyti mažesniu laipsniu ir per ilgesnį laikotarpį t.y per 5 metus, kartu išsaugant cukraus gamybos kvotavimą. Lietuva siūlo kvotų mažinimą vykdyti kvotų „B“ sąskaita, išsaugant kvotą „A“ (Lietuva turi tik kvotą „A“, kuri sudaro 103 tūkst. t/metus cukraus);
  2. dvigubai sumažinti kvotos “A“ cukraus gamybos mokestį, kurį ES nustato 12 EU/t lygyje; šio mokesčio sumažinimas sušvelnintų Lietuvos situaciją;
  3. padidinti ES siūlomą 60% pajamų kompensavimą; Lietuva tolesniuose posėdžiuose palaikys Slovėnijos siūlomą 80% kompensavimą (derybos parodė, kad 100% - tinis kompensavimas neįmanomas dėl ES biudžeto lėšų ribotumo);
  4. Lietuva reikalauja, kad atsižvelgiant į cukraus fabrikų uždarymo grėsmę, cukraus gamybos kvotų ir restruktūrizavimo lėšų panaudojimą įtakotų valstybė, išvengiant kvotų ir lėšų praradimo šalies gamintojams;
  5. Lietuvos delegacijos nuomone ES numatytos vienkartinės kompensacijos (4,86 EUR/t) cukrinių runkelių augintojams kai cukraus fabrikai sustabdo veiklą, yra pernelyg mažas, nes nutraukiant cukrinių runkelių auginimą ir keičiant pasėlių struktūrą prarandama galimybė panaudoti turėtą specialią techniką, reikia naujų investicijų ir rinkų kitai produkcijai įsisavinimo kaštų. Todėl Lietuva siūlo arba trigubai – iki 15 EU/t padidinti šias išankstines kompensacijas arba jas taikyti po 4,86 EUR/t trejus metus kasmet ( o ne vieną kartą);
  6. Lietuva palaiko cukraus įvežimo iš trečiųjų šalių kvotavimą, kas ministrės nuomone, suformuotų geresnę, simetriškesnę reformos priemonių derinimą, išvengiant  kainų ir gamybos mažinimo priemonių vienapusiškai ES gamintojų atžvilgiu. 

Ministrė Kazimiera Prunskienė tuo tarpu nori pranešti cukraus sektoriaus ūkiniams partneriams, kad kai kurie mūsų siūlymai tikėtina bus pilnai ar iš dalies tenkinami. Komisarė M. Fisher Boel užtikrino, kad Lietuvos valstybė turės galimybę įtakoti cukraus kvotų ir sektoriaus restruktūrizavimo lėšų panaudojimą. Tai reiškia, kad esant cukraus gamybos pasitraukimo iš Lietuvos grėsmei, valstybė galės kvotų ir lėšų perpaskirstymo instrumentų dėka išvengti drastiško sektoriaus sumažėjimo ar netgi sunykimo.

Komisarė išreiškė ketinimą priimti dėmesin ir svarstyti Lietuvos išdėstytus pasiūlymus ir kitais klausimais: dėl kompensacijų ūkininkam dydžio; dėl izogliukozės gamybos papildomų kvotų skyrimo iki šiol jos negavusioms šalims ( prie jų priklauso ir Lietuva) ir kt.

     Kadangi cukraus reforma dėl ES įsipareigojimų PPO jau yra neišvengiama, svarbiausia yra išsiderėti galimai palankesnes jos sąlygas sektoriaus ūkiniams subjektams, sudarant jiems prielaidas ilgalaikiam konkurencingumui naujomis rinkos sąlygomis.

 

Šiandien taip pat įvyko ES Komisijos ir šalių narių susitikimas su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regiono šalimis, dalis iš kurių yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, išklausant jų pozicijos dėl ES cukraus reformos. Kaip užtikrino ES Komisija ši reforma tikrai nesumažins minėtų šalių pajamų iš cukraus sektoriaus, o panaudojus atskiras ES paramos priemones, prisidės prie skurdo mažinimo minėtose šalyse.

 

Artūras Vaškevičius 

Žemės ūkio ministrės atstovas spaudai

el.paštas: arturas@zum.lt, tel.: (8~5) 239 8424; mob.: (8~620) 73983