Į pagalbą pieno ūkiui - kontrolės duomenys

Data

2012 11 08

Įvertinimas
0

Siekis sukurti pelningą pieno ūkį yra neatsiejamas nuo geros genetinės vertės gyvulių bandos. Ją suformuoti be nuosekliai vykdomos gyvulių produktyvumo kontrolės duomenų beveik neįmanoma. Kaip tinkamai parengti veisimo planą, kad didėtų gyvulių produktyvumas, gerėtų reprodukcinės savybės, o tuo pačiu nenukentėtų ir karvių sveikata, nuo 1998 m. pieno ūkių savininkams padeda UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“.

Bendrovės misija – teikti gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą, atitinkančią Tarptautinis gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimus: nustatyti gyvulių individualiąsias produktyvumo ir veislines savybes, vykdyti duomenų apskaitą bei registravimą gyvulių veislininkystės informacinėse sistemose, atlikti pieno kiekio matavimo priemonių techninę priežiūrą, kalibravimą ir patikrą bei plėsti veiklos sritis. Be minėtos paslaugos, bendrovė registruoja ir ženklina ūkinius gyvūnus, konsultuoja gyvulių produktyvumo kontrolės ir pieno ūkio tvarkymo klausimais, organizuoja atitinkamus mokymus, vykdo edukacinę veiklą.

Ūkininkui gali rinktis kelis gyvulių produktyvumo kontrolės metodus:

  • A metodą, kai pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko „Gyvulių produktyvumo kontrolė”;
  • B metodą, kai pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį visos bandos kontrolinį melžimą atlieka „Gyvulių produktyvumo kontrolė”;
  • C metodą, kai pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas. Ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius visos bandos kontrolinį melžimą atlieka „Gyvulių produktyvumo kontrolė”.

Jei pieninių gyvulių kontrolė vykdoma apskaitos būdu „4“, tai kontroliuojamas visos bandos per parą atliekamų visų kontrolinių melžimų pienas, o jei kontrolė vykdoma „t“ apskaitos būdu - tai kontroliuojamas visos bandos vieną kartą per parą atliekamas kontrolinis melžimas (kontroliniai melžimai turi būti atliekami kitu paros melžimo laiku, nei buvo atliktas paskutinis kontrolinis melžimas).

Nepriklausomai nuo pasirinkto kontrolės metodo ir apskaitos būdo, kontroliuojamos bandos savininkas kiekvieną mėnesį gauna išsamią informaciją apie kiekvieną savo bandos gyvulį. Internetinėje svetainėje ww.vic.lt ji pateikiama 12-oje ataskaitų, tarp kurių yra ir karvių bandos produktyvumas per laktaciją, pasirinktos veislės arba visos bandos vidutiniai metiniai rodikliai ir dviejų paskutinių kontrolinių melžimų duomenys, produktyvumas atskirais kontrolės mėnesiais ir pan.

Vertindami minėtus gyvulių produktyvumo kontrolės duomenimis, kontroliuojamų bandų savininkai gali greičiau ir lengviau atskirti sergančias karves, nustatyti ir gydyti slaptus bei klinikinius mastitus, planuoti prevencines priemones, sumažinti karvių neproduktyvų laikotarpį ir gauti daugiau veršelių, o taip pat sudaryti tinkamą šėrimo planą, kad būtų išvengta medžiagų apykaitos ligų, gerinti bandos struktūros pokyčius.

Šiuo metu gyvulių produktyvumo kontrolės nauda neabejoja bemaž pusė šalies ūkininkų. Daugiausiai paslauga naudojasi stambių bandų savininkai. Tokie ūkiai turi daugiau galimybių sukaupti kapitalą būsimoms investicijoms, modernizavimui, darbo našumui didinti. Didesnėse karvių bandose lengviau ir paprasčiau organizuoti darbus, kontroliuoti bandos priežiūrą, tačiau ligos jose gali pridaryti daugiau nuostolių nei mažose. Didesnėse bandose ypač paplitę medžiagų apykaitos sutrikimai, kurie gali būti karvių įvairių kitų ligų priežastimi.

Šiuo metu kontroliuojama 43 proc. šalies ūkiuose laikomų karvių. Jų produktyvumas vidutiniškai siekia 6,7 tūkst. kg per laktaciją (305 d.).

Parengė dr. Danguolė Urbšienė