2021-12-29

Gautas Europos Komisijos pritarimas – kiaulių laikytojams 2,2 mln. Eur bus išmokėti dar šiemet

Lietuva gavo Europos Komisijos pritarimą ir kiaulių laikytojų, patyrusių nuostolių dėl COVID-19 sukeltos situacijos, prarastoms pajamoms kompensuoti galės skirti 2,2 mln. Eur laikinosios paramos. Šios kompensacijos turėtų būti išmokėtos iki šių metų pabaigos.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas jau ne kartą ragino Europos Komisiją neatidėliojant spręsti kiaulienos krizę – taikyti išskirtines finansines paramos priemones dėl rinkos sutrikdymo.  Jis pabrėžė ir tai, kad valstybėms narėms reikėtų leisti savo ūkio subjektams teikti didesnę laikinąją valstybės pagalbą.  

Europos Komisija įsiklausė į Lietuvos inicijuotą ir kitų šalių palaikomą raginimą kuo skubiau spręsti krizę kiaulienos sektoriuje ir leido iki kitų metų vidurio pratęsti laikinosios valstybės pagalbos teikimą ne tik šiam, bet ir kitiems nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems sektoriams.  Išaugo ir laikinosios valstybės pagalbos (de minimis) ribos ūkininkams ir įmonėms.

Savivaldybėms pateikę prašymus kiaulių augintojai už kiekvieną liepos 1 d. – lapkričio 30 d. paskerstą kiaulę galės gauti 30 Eur kompensaciją. Didžiausia paramos suma, kurią nuo COVID-19 pandemijos pradžios galės gauti vienas pareiškėjas, padidinta nuo 225 tūkst. Eur iki 290 tūkst. Eur.

„Džiaugiuosi, kad Europos Komisija ištesėjo pažadą ir mes galime paremti kiaulininkystės sektorių, kuris kalba apie bankrotus ir šiuo metu gyvena visai ne šventinėmis nuotaikomis,“ – sako žemės ūkio ministras K. Navickas. Tačiau, jo įsitikinimu, nacionalinių pastangų vis dėlto nepakanka. Šiai krizei būtinas ES lygio atsakas ir išskirtinės ES finansinės paramos priemonės.