exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Garantuotų kreditų poreikis agroversle nemažėja

Data

2010 12 07

Įvertinimas
0

 

           Per vienuolika š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF)kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 142,6 mln. Lt kreditų suteikė 384 garantijas už 88 mln. Lt. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai garantuota už 46,2 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų, skirtų grūdų derliui ir kitiems maisto produktams supirkti.

            Per 13 veiklos metų ŽŪPGF suteikė daugiau kaip 3 tūkst. garantijų, kurių dėka agroverslas iš kredito įstaigų galėjo pasiskolinti 1,4 mlrd. Lt.

             Šiais metais žemdirbiai ir kaimo verslininkai nemažino skolinimosi, modernizavo savo ūkius, plėtė veiklos sritis. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kai buvo išduota 170 garantijų už 46 mln. Lt, tiek išduotų garantijų suma, tiek skaičius šiemet išaugo du kartus. Panašios tendencijos išliko ir lapkričio mėnesį – praėjusių metų lapkričio mėnesį buvo suteikta 11 garantijų už 3,8 mln. Lt, o šį lapkritį  – 27 garantijos už 7,5 mln. Lt.

                Aktyviausiais su kredito garantija besiskolinančiais klientais išlieka Kėdainių, Ukmergės, Anykščių bei Panevėžio rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai. Ūkininkų ūkiai sudaro didžiąją dalį besiskolinančių su garantija – jiems suteikta virš 80 proc. visų garantijų, likusią dalį sudaro smulkios įmonės kaime, užsiimančios alternatyviąja veikla, taip pat kitos žemės ūkio įmonės ar kooperatyvai. Garantijos taip pat teikiamos ir maisto produktų perdirbėjams mieste – šiemet už jiems suteiktus 6,2 mln. Lt kreditų buvo suteiktos 3 garantijos už 4 mln. Lt.

                  Daugiausiai kreditų su garantija žemdirbiams ir kaimo verslininkams, kaip ir kasmet, išdavė DnB NORD bankas (22 proc. visų kreditų su garantija), SEB bankas (18 proc.), bankas „Snoras“ ir bankas „Swedbank“ (po 13 proc.). Šiais metais ypač aktyviai žemdirbius kreditavo Medicinos bankas, praėjusiais metais suteikęs tik 7 kreditus su garantija, o šiais metais – 79. Palyginti su praėjusiais metais, 5 kartus daugiau garantuotų kreditų išdavė ir kredito unijos, daugiausiai iš jų – Ukmergės ūkininkų kredito unija.

                    Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus investicinius ir trumpalaikius kreditus. Trumpalaikiai kreditai apyvartinėms lėšoms įsigyti sudarė 23 proc. visų šiais metais suteiktų garantijų. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas taip pat administruoja finansų inžinerijos priemonę Paskolų fondą, sudarančią galimybes žemdirbiams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams iš kredito įstaigų pasiskolinti lengvatinėmis sąlygomis.

 

 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo informacija