Galvijų augintojai turi aktyviau domėtis parduotų galvijų įvertinimu

Data

2005 11 15

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius 

 

2005-11-15 

 

GALVIJŲ AUGINTOJAI TURI AKTYVIAU DOMĖTIS PARDUOTŲ GALVIJŲ ĮVERTINIMU

 

Nuo šių metų spalio mėnesio didžiausios ir ekonomiškai gyvybingos skerdyklos, kuriose vidutinis metinis paskerstų per savaitę galvijų skaičius ne mažesnis kaip 50 vnt., o kiaulių – 100 vnt., ėmėsi iki galo vykdyti ES teisės aktų reikalavimus - skerdenų klasifikavimo rezultatus panaudoti atsiskaitymui su gyvulių augintojais. Ši apmokėjimo už supirktus galvijus sistema naudojama visose ES šalyse narėse.

Tačiau skerdykloms pradėjus mokėti augintojams už parduotus galvijus pagal skerdenų svorį ir kokybę, pradėta gauti nusiskundimų. Skerdyklose gyvulių skerdenos buvo vertinamos nuo 2002 m. gegužės mėn., tačiau iš tikrųjų augintojams, ypač galvijų, dažniausiai apmokama ne pagal klasifikavimo rezultatus, o pagal gyvąjį svorį.

Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktoriaus pavaduotoja Nijolė Maksimavičienė primena, kad yra 5 skerdenų raumeningumo klasės: S, E, U, R, O, P ir 5 riebumo klasės: 1, 2, 3, 4, ir 5. Geriausiu raumeningumu pasižymi S klasės skerdenos, už kurias ir mokama didžiausia kaina, prasčiausiu raumeningumu – P klasės skerdenos. Iš penkių riebumo klasių 1 riebumo klasės skerdenos beveik neturi riebalinio sluoksnio ir jų kokybė bei kaina bus geresnė, lyginant su kitų riebumo klasių skerdenomis.

 

Kodėl augintojai skundžiasi dėl apmokėjimo už supirktą galviją pagal skerdenų kokybę

Dažniausiai augintojai piktinasi, kad gauna mažą kainą  parduodami galviją pagal skerdenų kokybę. Dažniausiai kaina, kurią laikytojai gauna už suklasifikuotas galvijo skerdenas yra mažesnė, nei buvo skelbiama bazinė ar supirkėjų pažadėta skerdenos kaina.

Pagal ES bei Lietuvos teisės aktų reikalavimus, skerdyklos privalo nustatyti ir skelbti bazinę R raumeningumo ir 3 riebumo klasės kiekvienos kategorijos galvijų - bulių R3, karvių R3, telyčių R3 - kainą. Tai aukščiausia kaina, kurią galvijo laikytojas gautų, jei jo parduoto galvijo skerdenos kokybė būtų gera, t. y.  atitiktų R raumeningumo ir 3 riebumo klases. Tačiau Lietuvoje tokios kokybės galvijų yra tik iki 3 proc. (daugiausiai yra O ir P), todėl tikimybė gauti tokią kainą yra labai nedidelė. Iš tikrųjų už daugelį galvijų augintojai gauna daug mažiau ir jaučiasi apgauti. „Skerdyklų atstovai ar jų vardu veikiantys gyvulių supirkėjai apie tai ,,diplomatiškai“ nutyli. Motyvas – žmonės ir taip nenoriai parduoda galvijus pagal naująją apmokėjimo sistemą, nes gyvulio įvertinimą sužino ne iš karto ir pinigus gauna ne kieme, o tik per 5 dienas“, - sakė departamento direktoriaus pavaduotoja Nijolė Maksimavičienė, pastebėdama, kad prastesnės kokybės skerdenų kainų augintojams pateikti supirkėjai nėra suinteresuoti, kad neprarastų žaliavos tiekėjų.

 

Galvijų skerdenų svoris turi didelę įtaką kainos mažėjimui

 

Skerdyklos, pirkdamos galviją, ne visada pardavėjams atskleidžia ir kitą svarbią informaciją, turinčią didelę įtaką kainos mažėjimui. Tai - galvijo skerdenos svoris. Kiekvienam skirtingam skerdenos svorio intervalui, kuris beveik prilygsta buvusioms gyvojo svorio įmitimo kategorijoms, skerdykla patvirtina atskiras bazines kainas, kurios tarpusavyje skiriasi nuo 0,35 iki 1,70 Lt. Pavyzdžiui, jeigu galvijas sveria tik apie 360 kg (o skerdena – 176 kg), tai jis negaus už jį tos žadėtos ir sutartyje įrašytos aukščiausios bazinės (R3) kainos, nes ji, atsižvelgus į labai mažą skerdenos svorį, bus apie 2 Lt mažesnė. Analogiškai laikytojas mažiau gautų ir parduodant tokį galviją pagal gyvąjį svorį, nes pastarasis būtų priskirtas tik 3 ar 4 įmitimo kategorijai.

Pasak direktoriaus pavaduotojos Nijolės Maksimavičienės, siekiant išvengti šių nesusipratimų, skerdyklos, sudarydamos su augintojais Gyvulių pirkimo-pardavimo sutartis, privalo pateikti ne tik pagrindinių kategorijų galvijų skerdenų bazines R3 kainas, bet ir visų įmonės mokamų kainų lenteles.

 

Skerdykloje privalo būti fiksuojamas gyvasis galvijo svoris

 

Galvijų augintojai piktinasi ir dėl mažų skerdenos išeigų. Jie jaučiasi apgauti, kai parduodamų galvijų, ypač karvių, skerdenos išeiga nesiekia net 40 proc. Tačiau, galvijo augintojui apmokant pagal skerdenų vertinimo rezultatus, galvijo gyvasis svoris tampa nesvarbiu. Jis įdomus tik pačiam laikytojui, kuris gautą apmokėjimą pagal skerdeną palygina su apmokėjimu, kurį būtų gavęs parduodamas galviją pagal gyvąjį svorį. Kadangi galvijo gyvasis svoris augintojui būdavo reikalingas daugiau kaip atskaitos taškas mėsos išeigai apskaičiuoti, skerdyklos nekreipdavo ypatingo dėmesio į supirkimo vietoje supirkėjų ar tarpininkų fiksuojamą dažnai netikslų gyvąjį svorį.

 „Siekiant išvengti tokių nesusipratimų, gyvasis galvijo svoris privalo būti fiksuojamas ir skerdykloje. Be to, mėsos perdirbimo įmonės turėtų siekti, kad supirkėjai ir gyvulio supirkimo vietoje atsakingiau nustatytų gyvąjį galvijo svorį, nuo kurio augintojai ir skaičiuoja tikėtiną parduoto galvijo mėsos išeigą ir pajamas“, - teigė direktoriaus pavaduotoja Nijolė Maksimavičienė.

 

Gyvulių augintojai turi teisę greitai sužinoti skerdenų įvertinimo rezultatus

 

Dažnai pasitaiko, kad laikytojai informaciją apie gyvulio įvertinimą gauna praėjus savaitei ar daugiau nuo galvijo išvežimo iš laikymo vietos.

Gyvulio pardavėjas turi žinoti, kad informaciją apie skerdenų įvertinimo rezultatus iš įmonės jis gali sužinoti, pavyzdžiui, paskambinęs telefonu skerdimo dieną arba dieną po to. Dažnai pardavėjai tokia teise nepasinaudoja.

Gyvulių pirkimo dokumentas turi būti išrašytas ne vėliau kaip per 2 dienas nuo galvijo pirkimo. Tačiau  dažniausiai laikytojui šis pilnai užpildytas dokumentas išsiunčiamas paštu, ir, priklausomai nuo laikytojo gyvenamosios vietos, kartais jį pasiekia tik savaitės bėgyje. Tuo tarpu pinigai už parduotą galviją gali būti pervesti ir greičiau.

Pasak departamento direktoriaus pavaduotojos Nijolės Maksimavičienės, galvijų pardavėjai turėtų patys aktyviau domėtis parduoto galvijo įvertinimu, netgi nelaukdami kol juos pasieks galutinis pirkimo dokumentas. Parduodant galviją galima pareikalauti iš supirkėjo telefono numerio, kuriuo būtų galima  sužinoti norimą informaciją.

 Gyvulių skerdenas sveria bei klasifikuoja nepriklausomi skerdenų vertintojai, kurių darbą nuolat  tikrina valstybės kontrolieriai bei ES Komisijos sudaryta ekspertų grupė. Augintojai, paros bėgyje sužinoję skerdenos įvertinimo rezultatus ir esantys jais nepatenkinti, gali kreiptis į VĮ ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė” dėl pakartotinio skerdenos įvertinimo. Be to, nepatenkinti skerdenos įvertinimo rezultatais augintojai gali ir raštiškai kreiptis į VĮ ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė”.  Šios institucijos atstovai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos privalo patikrinti skerdenų vertintojo darbą atitinkamoje skerdykloje.

 

Naujoji apmokėjimo sistema privalės būti įgyvendinta

 

Gyvulių skerdenų klasifikavimo bei apmokėjimo už supirktus gyvulius, ypač už galvijus, pagal skerdenų svorį ir kokybę sistemos įgyvendinimas yra neišvengiamas. Ši sistema yra privaloma pagal bendrus ES teisės aktų reikalavimus, todėl nėra jokių galimybių jos atsisakyti ir grįžti prie senosios, ne tokios objektyvios, apmokėjimo sistemos pagal gyvąjį svorį. Europos Sąjungoje nėra tokios valstybės, kurios pagrindinės skerdyklos supirktų gyvulius pagal gyvąjį svorį.

Priimti Lietuvos Respublikos administracinio teisės pažeidimų kodekso straipsniai leis taikyti sankcijas įmonėms, nesilaikančioms su klasifikavimu susijusių teisės aktų reikalavimų. Gyvulių augintojams teks pamažu persiorientuoti prie naujosios apmokėjimo sistemos, kurios pagrindinis tikslas – teisingesnis apmokėjimas. Tuo pačiu tai skatins spartesnę galvijininkystės ūkių specializaciją į pieno ir mėsos gamybos ūkius.

„Šiuo pereinamuoju laikotarpiu ypač svarbūs geranoriški ir labai gerai apgalvoti įmonių sprendimai ir veiksmai, leisiantys išspręsti kylančius konfliktus tarp gyvulių augintojų ir supirkėjų bei padidinti gyvulių pardavėjų pasitikėjimą naująja apmokėjimo sistema. Galvijų laikytojus, turinčius nusiskundimų dėl apmokėjimo už parduotus galvijus pagal skerdenų svorį ir kokybę, prašome kreiptis į Žemės ūkio ministeriją ar savivaldybių žemės ūkio skyrius”, - sakė Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktoriaus pavaduotoja Nijolė Maksimavičienė.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16,  faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt