Finansinės paslaugos žemdirbiui bus prieinamesnės

Data

2020 05 07

Įvertinimas
3
calculator-385506_960_720.jpg

Trečiadienį Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimą, kuriuo didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams. Tam numatyta skirti 52 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Artimiausiu metu planuojama patvirtinti ir kitus pagalbos žemdirbiams mechanizmus, vien maisto pramonei planuojama skirti 160 mln. Eur.

Pritarta Žemės ūkio ministerijos siūlymui didinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste bei sumažinti skolinimosi kaštus, taip pat sudaryti sąlygas kompensuoti palūkanas ir garantinę įmoką tiems ūkio subjektams, kurie nebegali pretenduoti į palūkanų kompensavimą.

Didinamas garantijos dydis  

Numatoma padidinti finansų įstaigoms galimos suteikti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos dydį iki 90 proc. (dabar 80 proc.) bei teikti garantijas sunkumų dėl COVID -19 patiriantiems ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste už paskolas apyvartinėms lėšoms ir investicijoms finansuoti, ūkio subjekto kitoje finansų įstaigoje turimam negarantuotam finansiniam įsipareigojimui perfinansuoti ar jau suteiktoms, bet negarantuotoms paskoloms garantuoti (tik tuo atveju jei paskolos grąžinimas atidedamas ir reikia papildomo užstato).  

Garantijos galės būti teikiamos dėl kreditų, suteiktų ūkio subjektams, kurie 2019-12-31 nebuvo sunkumų patiriantys subjektai. Tokios garantijos galėtų būti teikiamos iki 2020-12-31.  

Palūkanoms ir garantinei įmokai – 100 proc. kompensacija

Numatoma padidinti valstybės pagalbos paramos sumą kompensuojant 100 proc. palūkanų, sumokėtų iki 2020-12-31 už kreditus investicijoms ir apyvartinėms lėšoms, kurie teikiami SVV ir didelėms įmonėms, užsiimančioms pirmine gamyba ir veikiančioms kaimo vietovėje, pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, užsiimantiems pirmine gamyba, perdirbimu ir prekyba bei kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per šį laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės.  

Taip pat numatoma kompensuoti 100 proc. garantinės įmokos,  sumokėtos iki 2020-12-31.  

Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas 100 proc. padidins finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, atpigins skolinimosi kaštus. Be to, padidinus teikiamos pagalbos maksimalias ribas, bus sudarytos sąlygos kompensuoti palūkanas ir tiems ūkio subjektams, kurie dabar jau nebegali pretenduoti į palūkanų kompensavimą, nes pagal galiojančią tvarką jiems jau dažnu atveju išmokėta maksimaliai galima nereikšmingos de minimis pagalbos  riba  (20 tūkst. Eur – pirmine gamyba užsiimantiems subjektams, 200 tūkst. Eur – kooperatyvams)

Lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti

Ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, numatomos lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti. 

Ši finansinė priemonė sudarytų sąlygas ūkio subjektams gauti paskolas palankesnėmis sąlygomis iš kredito įstaigų, būtų sudaryta galimybė pasiskolinti užtikrinant ūkio subjektų veiklos tęstinumą, o tuo pačiu išsaugant darbo vietas bei užtikrinant dirbančiųjų pajamas.

Tai yra tik dalis ministerijos parengtų priemonių, galinčių palengvinti pandemijos sukeltas pasekmes žemės ūkiui.