Europos Sąjungos 2008 m. biudžetas palankus naujųjų narių žemės ūkiui

Data

2007 12 18

Įvertinimas
0

Žemės ūkio ministerija


2007-12-14

 

EUROPOS SĄJUNGOS 2008 M. BIUDŽETAS PALANKUS NAUJŲJŲ NARIŲ ŽEMĖS ŪKIUI

 

         Europos Parlamentas (EP) gruodžio 13 d. patvirtino 2008 m. ES biudžetą, kurio išlaidos siekia 129,1 mlrd. EUR. EP patvirtino Europos Komisijos pasiūlytas ES biudžeto struktūrines permainas, pagal kurias didžiausia kitų metų ES išlaidų dalis – 45 proc. (58 mlrd. EUR) – bus skirta investicijoms į ekonomikos pažangą. Visų žemės ūkiui numatomų išlaidų apimtis kitais metais sumažėjo 2 proc. ir sieks 43 proc. (55 mlrd. EUR) ES biudžeto. Numatytų lėšų pakaks užtikrinti stabilias ES paramą gaunančių ūkininkų pajamas.

ES finansų istorijoje 2008 m. pirmą kartą patvirtinta tokia biudžeto struktūra, kai ekonomikos plėtrai, konkurencingumui ir darbo vietų steigimui skiriamos išlaidos aplenkia iki šiol stabiliai pirmavusią ES fondų paramos gavėją, žemės ūkio sritį, ir tampa didžiausiu ES biudžeto segmentu.

Kinta žemės ūkio išlaidų struktūra

2008 metų biudžete numatomi pokyčiai žemės ūkio išlaidų struktūroje. Nors dėl pasikeitusios padėties tarptautinėje žemės ūkio produktų rinkoje tiesioginių išmokų ir rinkos intervencijos priemonių finansavimas mažėja 3,4 proc., tačiau pastebimai auga išlaidos kaimo plėtros programoms, kurių paskirtis – skatinti inovacijas, žemės ūkio modernizavimą, ekologinį ūkininkavimą bei alternatyvius verslus kaime. Kaimo plėtros programų finansavimas kitais metais didės 4,5 proc. Daugiau kaip 12 proc. didinamas finansavimas aplinkos apsaugai žemės ūkyje.

Parama naujosioms narėms nemažės

Parama žemės ūkiui naujosiose ES šalyse ir toliau tolygiai didės, kaip tai numatyta 2007–2013 m. finansinėje perspektyvoje, kol šios šalys taps visavertės Bendrosios žemės ūkio politikos dalyvės. Naujosiose šalyse 2008 m. žemės ūkio išlaidų dalis išaugs iki 20 proc. (2006 m. jų dalis visose ES žemės ūkio išlaidose tesiekė 16 proc., 2007 m. – 17 proc.). Naujosioms ES šalims narėms numatoma skirti daugiau kaip pusę – apie 47 proc. – Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų. ES naujokėms 2006 m. teko vos 23 proc. šių fondų paramos.

Lietuvos dalis ES 2008 metų biudžete

Numatoma parama Lietuvos žemės ūkiui 2008 m. – 421 mln. EUR (1,5 mlrd. Lt), iš jų 249 mln. EUR (859 mln. Lt) bus skirta kaimo plėtros programoms finansuoti ir 172 mln. EUR (593 mln. Lt) – tiesioginėms išmokoms bei rinkos reguliavimo priemonėms. (2007 m. parama siekė 418 mlrd. EUR arba1,4 mlrd. Lt). Už ES biudžetą ir finansinį programavimą atsakinga komisarė Dalia Grybauskaitė pažymėjo, kad „naujasis išlaidų balansas leidžia užtikrinti ūkininkų pajamų stabilumą, tačiau tuo pat metu sukuria prielaidas aktyviai paskatinti pažangias naujoves kaime“.

Jeigu šalis gebės išnaudoti visas ES biudžete numatytas galimybes, ES fondų parama Lietuvai 2008 m. galėtų siekti 1 mlrd. 483 mln. EUR arba 5,12 mlrd. Lt. (2007 m. biudžete Lietuvai numatyta finansinė parama – 1 mlrd. 387 mln. EUR arba 4,8 mlrd. Lt). Didžiausią kitų metų ES biudžeto dalį Lietuvai sudarytų struktūrinių ir Sanglaudos fondų parama, kuri gali siekti 833 mln. EUR arba 2,9 mlrd. Lt. 2007 m. buvo numatyta 768 mln. EUR arba 2,6 mlrd. Lt ES parama.

 

Grafikas. ES išmokos Lietuvai 2008 metais (iš viso 5,12 mlrd. Lt)

 

 \"\" 

Parengta pagal Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informaciją

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8~5) 239 10 18 el.paštas  vrs@zum.lt