Europos Sąjungoje šiais metais įvestas cukraus gamybos kvotų deklasifikavimas

Data

2005 10 07

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-07

 

EUROPOS SĄJUNGOJE ŠIAIS METAIS ĮVESTAS CUKRAUS GAMYBOS KVOTŲ DEKLASIFIKAVIMAS

 

Europos Komisijos skaičiavimais, šiais prekybos metais eksportuojamo cukraus kiekis gali viršyti leistinas ribas, todėl š. m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 1609/2005 bendra ES cukraus gamybos kvota sumažinta 1,9 mln. tonų. Lietuvai pritaikytas vienas mažiausių koeficientų tarp visų šalių narių ir 2005 metams kvotinio cukraus kiekis sumažintas apie 2,7 tūkst. t. Dabar jis yra 100,290 tūkst. tonų.

Sumažėjus cukraus vartojimui šalyje, Lietuvos cukraus gamintojai, pasinaudodami Europos Sąjungos teikiamomis eksporto grąžinamosiomis išmokomis, praėjusiais prekybos metais - nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.- eksportavo didelį kvotinio cukraus kiekį - beveik 82 tūkst. tonų.

Europos Komisija kiekvienais metais įvertina einamųjų prekybos metų iš ES eksportuotiną  cukraus kiekį ir lygina jį su kiekiais, kuriuos pagal tarptautinius įsipareigojimus Europos Sąjungai leidžiama per metus eksportuoti su eksporto grąžinamosiomis išmokomis. Tuo atveju, jeigu eksportuotinas kiekis numatomas didesnis už leistiną, visoms šalims narėms pagal nustatytus koeficientus tais prekybos metais mažinami kvotinio cukraus gamybos kiekiai, t.y. kvota deklasifikuojama. Cukraus kiekiai, kuriais sumažinamos cukraus kvotos, tampa virškvotiniais ir cukraus gamintojų turi būti eksportuoti iš Europos Bendrijos be eksporto grąžinamųjų išmokų. Toks mechanizmas ES šalims senbuvėms buvo taikytas  2003-2004 prekybos metais.

Lietuva, kaip ir Vokietija, Švedija, Danija, Latvija, pasisakė prieš deklasifikavimo mechanizmo taikymą šiais prekybos metais. Europos Komisijos cukraus vadybos komiteto posėdžio metu Lietuva išsakė nuomonę, kad, sumažėjus kvotinių cukrinių runkelių kiekiui, kurį augintojai kasmet parduoda cukraus gamintojams, šio mechanizmo taikymas mažina cukrinių runkelių augintojų pajamas.

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt