Europos Komisijos praktinės rekomendacijos, kaip užtikrinti nenutrūkstamą prekių judėjimą visoje ES

Data

2020 03 25

Įvertinimas
1
highway-4697840_1280.jpg

Europos Komisija, siekdama užtikrinti tolesnį ES masto tiekimo grandinių veikimą, valstybių narių prašo nurodyti visus atitinkamus transeuropiniam transporto tinklui (TEN-T) priklausančius vidaus sienų kirtimo punktus, kuriuose sieną būtų galima kirsti žaliaisiais koridoriais.

Kirsti sieną žaliuoju koridoriumi turėtų galėti visos krovininės transporto priemonės, nesvarbu, kokios prekės jomis būtų vežamos. Sienos kirtimo laikas, įskaitant patikras ir sveikatos patikrinimą, turėtų neviršyti 15 minučių.

Žaliuoju koridoriumi sieną kertančioms transporto priemonėms turėtų būti taikomos tik būtiniausios supaprastintos procedūros. Patikros ir patikrinimai turėtų būti atliekami vairuotojams nepaliekant transporto priemonės, o patys vairuotojai turėtų būti tikrinami tik minimaliai. Krovininių transporto priemonių vairuotojų neturėtų būti prašoma pateikti jokių kitų dokumentų, išskyrus jų tapatybės dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir, jei reikia, darbdavio parengtą raštą.

Taip pat turėtų būti leidžiama dokumentus pateikti ir (arba) parodyti elektroninėmis priemonėmis. EK rekomenduoja valstybėms narėms imtis veiksmų, kuriais būtų užtikrintas laisvas visų tarptautinėje vežimo veikloje, nepriklausomai nuo transporto rūšies, dalyvaujančių darbuotojų judėjimas. Visų pirma, transporto darbuotojams turėtų būti netaikomi kelionių apribojimai.

EK ragina valstybes nares sukurti saugius keleivių tranzito koridorius, kad asmeninių automobilių vairuotojai ir jų vežami asmenys, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir transporto sričių darbuotojai, taip pat repatrijuojami ES piliečiai, nepriklausomai nuo jų pilietybės, galėtų be kliūčių, pirmumo tvarka, TEN-T tinklu kirsti šalį bet kuria reikiama kryptimi. Tai turėtų būti daroma griežtai laikantis nustatyto maršruto ir darant būtinas minimalias poilsio pertraukas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bent per vieną jų oro uostą būtų galima vykdyti repatriacijos ir tarptautinės pagalbos skrydžius.

Daugiau informacijos yra čia.