Europos Komisija pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlomiems KPP pakeitimams

Data

2020 06 19

Įvertinimas
1
brussels-4056171_1280.jpg

Europos Komisija patvirtino Žemės ūkio ministerijos siūlytus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  pakeitimus, kuriais siekdama sumažinti COVID-19 pandemijos padarinius žemės ūkiui.

Verslui pradėti papildomai skiriama 38 mln. Eur nacionalinių lėšų, papildomos lėšos -  8 mln. Eur -skirtos ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paraiškos renkamos nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. Kvietimui skirta 16,9 mln. Eur.

Ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse atiteks 20 mln. Eur. Pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ paraiškos buvo priimamos iki birželio 15 d. Kvietimui buvo skirta 25 mln. Eur. Preliminariais duomenis, gautos 2 222 paraiškos, jose prašoma paramos suma siekia 68,1 mln. Eur.

Smulkiesiems ūkiams skiriama 10 mln. Eur, dar 8 mln. Eur smulkiuosius ūkininkus pasieks perskirstant lėšas iš kitų programos priemonių. Paraiškos pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ šiais metais bus priimamos du kartus: šiuo metu iki birželio 30 d. priimamos paraiškos iš visų norinčių gauti paramą smulkių ūkių. Kvietimui skirta 12,5 mln. Eur.  Antrasis kvietimas organizuojamas smulkiems pieno ūkiams. Paraiškas smulkieji pieninės galvijininkystės ūkiai galės teikti nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 30 d. Šiam kvietimui numatyta beveik 11,5 mln. Eur. Tiksli suma bus paskelbta pasibaigus pirmam kvietimui.

Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms paramos intensyvumas vietoj buvusių 40 proc. padidintas iki 50 proc. O jauniesiems ūkininkams ir pradedantiesiems verslą pirmoji išmoka padidinta iki 80 proc. vietoj buvusių 50 proc.

Įgyvendinant investicijų į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą projektus, miškų infrastruktūros gerinimo, miškininkystės technologijas projektus bei investicijų, skirtų ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai, biodujų gamybos iš žemės ūkio ir kitų atliekų projektus, sudaryta galimybė taikyti nacionalinį sąskaitų apmokėjimo būdą. Taigi paramos gavėjai galės greičiau atsiskaityti su prekių (technikos/įrangos) teikėjais, išvengti darbų, prekių ar paslaugų vykdymo sutarčių nutraukimo, sumažės skolintinų lėšų dydis bei skolinimosi sąnaudos, tuo pačiu paspartės projektų įgyvendinimas.

Taip pat pritarta siūlymui, pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidas kuriant ir plėtojant trumpas teikimo grandines, tiesiogiai susijusias su prisitaikymu saugiai veikti ekstremalios situacijos metu ir prisidėti prie neatidėliotinų gyventojų poreikių užtikrinimo. Tai yra: išlaidas saugos ir medicininių priemonių įsigijimo grandinių dalyvių reikmėms ir išlaidas, susijusias su kaimo gyventojų aprūpinimu būtinomis prekėmis. 

Siekiant palengvinti projektų įgyvendinimą esant nepalankiems išoriniams veiksniams, pagal priemonę „LEADER programa“ paramos gavėjams padidintas išankstinio finansavimo lygis iki 50 proc. (vietoj buvusių 30 proc.).