Europos Komisija patvirtino papildomas priemones žemės ūkio maisto produktų sektoriui remti

Data

2020 04 17

Įvertinimas
1
brussels-4056171_1280.jpg

Europos Komisija, reaguodama į koronaviruso protrūkį, patvirtino priemones, skirtas padėti žemės ūkio maisto produktų sektoriui. Priemonės padės padidinti grynųjų pinigų ūkininkams srautus, sumažins administracinę naštą tiek nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms, tiek ūkininkams.

Viena iš priemonių skirta padidinti grynųjų pinigų ūkininkams srautą. Europos Komisija padidino tiesioginių išmokų avansus nuo 50  iki 70 proc. ir kaimo plėtros išmokas nuo 75  iki 85 proc. Išmokos ūkininkams bus pradedamos mokėti nuo šių metų spalio vidurio ir jas valstybės narės galės mokėti dar prieš užbaigdamos visas patikras vietoje.

Pagal kitą priemonę nuo 5  iki 3 proc. sumažinta atitikties reikalavimams patikrų vietoje skaičius. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis, kaip dabar, labai svarbu sumažinti ūkininkų ir priežiūros institucijų specialistų fizinius kontaktus. Taip pat Europos Komisija valstybėms narėms suteikė daugiau lankstumo planuojant patikrinimų laiką.

Įsitikinti, ar tinkamai panaudojamos investicijos, valstybės narės galės ne tik tradicinių apsilankymų ūkiuose būdu, o ir kitais būdais, pvz., naudojantis palydovinėmis nuotraukomis arba nuotraukomis su geografinėmis žymomis. Tai padės racionaliau panaudoti išteklius, išlaikyti tvarką dėl būtinos izoliacijos, sumažinti administracinę naštą, paspartinti paraiškų nagrinėjimą siekiant užtikrinti ūkininkams paramos išmokėjimą per trumpesnį laikotarpį.

Naudinga informacija

Pagal NMA informaciją