ES tiesioginių išmokų mažinimas palies tik keletą didžiausiųjų

Data

2012 11 08

Įvertinimas
0

Lapkričio 8 d. viešojoje erdvėje pasirodė informacija dėl 2012 m. numatomų mažinti išmokų „Ūkiai jau skaičiuoja sumažintų išmokų žalą“. Straipsnyje teigiama, kad Europos Komisija (toliau – Komisija) neva priėmė sprendimą mažinti 5.000 eurų viršijančias tiesiogines išmokas. Straipsnyje taip pat teigiama, kad toks Komisijos sprendimas neva taikomas tik naujosioms Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėms narėms (toliau – VN).

Reaguodama į pasklidusią neteisingą žinią, Ministerija informuoja, kad ES tiesioginių išmokų moduliacija (arba kitaip – mažinimas) senosiose VN buvo pradėtas taikyti nuo 2005 m. (ankstesnio Europos Tarybos reglamento Nr. 1782/2003 10 straipsnis). Dabar galiojančiame Reglamente (Europos Tarybos reglamento Nr. 73/2009 7 straipsnis) yra nurodyta, kad senosiose VN 2012 m. yra taikoma 10 proc. ES tiesioginių išmokų moduliacija (mažinimas) ūkio gaunamoms sumoms, viršijančioms 5.000 eurų. Mažinimas padidinamas 4 proc. sumoms, viršijančioms 300.000 eurų (1.035.840 Lt).

Pabrėžiame, kad Lietuvai, kaip ir kitoms naujosioms VN, 2012 m. dar nėra taikoma tokia ES tiesioginių išmokų moduliacija. Šiais metais ES tiesioginės išmokos Lietuvoje bus mažinamos tik tiems žemdirbiams, kurių gaunama minėtų išmokų suma viršija 300.000 eurų. Pavyzdžiui, jei ūkiui priskaičiuota 350.000 eurų ES tiesioginių išmokų, tuomet po mažinimo galutinė išmokama suma siektų 348.000 eurų, kadangi 4 proc. mažinama tik ta ES tiesioginių išmokų dalis, kuri yra virš 300.000 eurų. Tačiau Lietuvos atveju toks mažinimas iš visų beveik 160 tūkst. pareiškėjų, 2012 m. pateikusių paraiškas ES tiesioginėms išmokoms gauti, paliestų vos 20-30 pareiškėjų. Todėl kai kalbama apie ES tiesioginių išmokų mažinimą, preliminariais skaičiavimais iš 2012 m. Lietuvai skirto 1 mlrd. 116 mln. Lt ES išmokų, skirtų mokėti už deklaruotus hektarus, voko, bendras mažinimas sudarytų apie 0,5 mln. Lt, o tai sudaro vos 0,04 proc. viso voko.  Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad šios lėšos nebūtų grąžintos atgal į ES biudžetą, bet liktų Lietuvos biudžete. Lėšos, sutaupytos taikant moduliavimą, naudojamos kaimo plėtros politikos priemonėms finansuoti.

Kitas klausimas – numatomas papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (toliau – PNTI) mažinimas. Įgyvendindami reglamento (Europos Tarybos Reglamento Nr. 73/2009 132(2) straipsnis) nuostatą, kuri yra perkelta ir į 2012 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimą, kuriuo leidžiama Lietuvoje mokėti PNTI už 2012 m., ūkiams, gaunantiems daugiau kaip 5.000 eurų išmokų iš viso (sudėjus tiek ES, tiek ir nacionalines išmokas), PNTI suma, viršijanti 5.000 eurų ribą, sumažinama suma, atitinkančia 10 proc. visų išmokų sumos, esančios virš 5.000 eurų ribos. Išmokų skaičiavimo pavyzdžiai pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) tinklapyje, adresu: http://www.nma.lt/index.php/naujienos/tiesioginiu-ismoku-skaiciavimas-nuo-2012-m/3567.

Akcentuotina, kad pastarasis mažinimas bus taikomas tik PNTI ir neturės įtakos ES tiesioginių išmokų sumai, išskyrus atvejus, kai ūkio gaunama ES tiesioginių išmokų suma viršija 300.000 eurų.

Preliminariais apskaičiavimais, tuo atveju, jei Vyriausybė patvirtintų maksimalią 166 mln. Lt skaičiuotiną PNTI sumą 2012 m., galutinė žemdirbiams išmokėtina PNTI suma būtų ne mažesnė kaip 117 mln. Lt. Turint omenyje tai, kad ES tiesioginių išmokų vokas (įskaitant ir mėsiniams gyvuliams paremti nukreiptą voko dalį) didėja nuo 1 mlrd. 33 mln. Lt 2011 m. iki 1 mlrd. 162 mln. Lt, t.y. padidėja apie 129 mln. Lt, bendra išmokų suma (sudėjus tiek ES, tiek ir nacionalines išmokas) net ir po PNTI mažinimo, 2012 m. padidėja apie 52 mln. Lt, palyginti su 2011 m.