ES Teisingumo Teismas: nacionalinės teisės nuostatos, kovojant su nesąžininga komercine praktika – nedraudžiamos

Data

2019 11 13

Įvertinimas
2
graphics-882726_1920.png

 Trečiadienį Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo atitikimo ES reglamentui.

Sprendime sakoma, kad nacionalinės teisės nuostatos, kai žalio pieno pirkėjams draudžiama mokėti skirtingą pirkimo kainą gamintojams, kurie turi būti laikomi priklausančiais tai pačiai grupei pagal parduodamo per dieną žalio pieno kiekį, už tokios pačios sudėties ir kokybės pieną, pristatomą tokiu pačiu būdu, jeigu tokios nuostatos yra tinkamos nustatytam tikslui įgyvendinti ir neviršija to, kas būtina jam pasiekti, yra nedraudžiamos.

Be to, sprendime skelbiama, kad nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias, siekiant kovoti su nesąžininga komercine praktika, žalio pieno pirkėjui draudžiama nepagrįstai mažinti su gamintoju sutartą kainą, o bet koks kainos sumažinimas daugiau negu 3 proc. galimas tik leidus kompetentingai nacionalinės valdžios institucijai, yra nedraudžiamos.

LR Ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas įsigaliojo 2015 m. rugpjūčio 1 d.

Įstatymas buvo apskųstas LR Konstituciniam Teismui dėl atitikties LR Konstitucijai (kad yra ribojama asmenų ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva dėl pieno kainų derybų, nes pieno pardavėjai yra suskirstyti į 10 grupių, pagal parduodamo pieno kiekį per vieną dieną, ir vienai grupei priskirtiems pieno pardavėjams turi būti taikoma ta pati kaina; norint mažinti pieno kainą daugiau nei 3 proc. reikia pateikti kainos mažinimo pagrindimą VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai ir gauti jos leidimą).

Konstitucinis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl šio įstatymo atitikties ES teisės aktams. Su sprendimu galite susipažinti čia.