ES struktūrinių fondų parama galės pasinaudoti ir smulkūs, ir stambūs ūkininkai

Data

2003 12 30

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2003 m. gruodžio 30 d.


Tel.: 239 10 16,  Faks.: 239 10 15;
http://www.old.zum.lt ; el.paštas: [email protected]

 

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA GALĖS PASINAUDOTI IR SMULKŪS, IR STAMBŪS ŪKININKAI

 

Gruodžio 30 d. Žemės ūkio ministerijos ir jos reguliavimo srities institucijų atstovai koregavo Lietuvos 2004 – 2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo ir žuvininkystės plėtros prioriteto priemonių priedus, taip pat aptarė paraiškų vertinimo administravimo procedūras.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė pabrėžė, kad Lietuvai 2004 m. gegužės 1 d. tapus pilnateise Europos Sąjungos nare, mūsų žemdirbiai ir kaimo gyventojai turės būti pasirengę įsisavinti skiriamas ES struktūrinių fondų lėšas, skirtas kaimo plėtrai. Šiam tikslui ir buvo parengtas Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentas, pagal kurį bus skiriamos lėšos iš struktūrinių fondų, nes parama pagal SAPARD programą nebebus teikiama.

Diskutuojant buvo aptartos visos Bendrajame programavimo dokumente numatytos septynios kaimo plėtros prioriteto priemonės, per kurias žemdirbiai, nuolatiniai kaimo gyventojai, žemės ūkio produktų perdirbėjai gaus lėšų: „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Žemės ūkio produktų perdirbimo bei rinkodaros gerinimas“, „Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra“, „Miškų ūkis“, „Leader +“ bei „Mokymas”. Norint pasinaudoti šiomis priemonėmis, reikės parengti verslo planą, o reikalavimai verslo planui skirsis priklausomai nuo priemonės.

Pasitarimo metu buvo akcentuota, kad pareiškėjai užpildytas paraiškas ir projektus galės teikti regioniniams Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skyriams, įkurtiems visose 10 apskričių, kuriuose bus atliekama pirminė paraiškų peržiūra ir patikra. Vėliau pareiškėjo pateikti dokumentai bus perduoti Agentūrai, kur ir bus priimtas galutinis sprendimas dėl paramos suteikimo. Agentūra informuos pareiškėją apie suteiktą paramą.

ES struktūrinių fondų teikiama parama galės pasinaudoti ir smulkūs, ir stambūs ūkininkai. Pasak Kaimo plėtros departamento direktorės Virginijos Žoštautienės, smulkieji ūkininkai ypatingą dėmesį turėtų atkreipti į priemones ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”, ,,Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra” ir ,,Miškų ūkis”, nes, norint gauti pagal jas paramą, nėra svarbus ūkio dydis.

Lietuvai tapus ES nare, per šias septynias investicines kaimo plėtros prioriteto priemones 2004-2006 metais Lietuvos žemdirbiai ir perdirbėjai turėtų gauti 174,81 mln. eurų.

 

Parengė Jurga Palionytė

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.