ES parama užtikrina tvarų žuvininkystės sektorių

Data

2017 10 27

Įvertinimas
4
money-shark-232034_1920.jpg

Beveik prieš 3 metus startavusi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa (Veiksmų programa) jau davė apčiuopiamos naudos Lietuvos žvejybos ir akvakultūros sektoriaus atstovams. Naudojantis šios programos teikiamomis galimybėmis įgyvendinami gamtotvarkos darbai, mūsų vandens telkiniuose gausėja žuvų, o paukščių ar ruonių daroma žala yra atlyginama. Tokiu būdu ne tik padedama užtikrinti tvarų žuvininkystės sektorių, išsaugomi žuvų ištekliai ateities kartoms, bet ir saugoma gamta.

Nuo Veiksmų programos įgyvendinimo pradžios iki 2016 m. gruodžio 31 d. iš viso buvo gautos net 143 paramos paraiškos.  Iš jų 20 – kurių prašoma paramos suma sudarė 3,24 mln. Eur – išsiregistravo arba buvo atmestos, nes neatitiko administracinių reikalavimų.

Prašomos paramos suma siekė 39,827 mln. Eur Veiksmų programos lėšų. Pagal pateiktas paraiškas pasirašytos 72 paramos sutartys arba patvirtintos paraiškos, joms patvirtinta paramos suma – 16,825 mln. Eur, t. y. 21 proc. visai Veiksmų programai įgyvendinti skirtų lėšų. Per visą laikotarpį iki 2016 m. gruodžio 31 d. paramos gavėjams išmokėta  5,144 mln. Eur, t. y. 6 proc. visai Veiksmų programai įgyvendinti skirtų lėšų.

Sėkmingiausiai įgyvendinama priemonė „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ – pagal pareiškėjų pateiktus mokėjimo prašymus išmokėta 1,194 mln. Eur paramos lėšų. Paramos lėšos skirtos kompensacijoms už faktiškai atliktus gamtotvarkos plane numatytus gamtotvarkos darbus ir laukinių vandens paukščių padarytai žalai atlyginti.

Populiariausios –  kompensacijos už jūrų žinduolių, paukščių daromą žalą

Lietuvos verslinė žvejyba, kasmet patirianti nemažų nuostolių dėl jūrų žinduolių ir paukščių daromos žalos, aktyviai naudojosi Europos Sąjungos (ES) parama. Didžiausią galvos skausmą priekrantės žvejams kelia Baltijos jūroje gausėjanti ruonių populiacija, šiuo metu galinti siekti net apie 30 tūkst. ruonių. Šie mieli iš pažiūros gyvūnai sudrasko tinklus, ištraukia bei išbaido žuvis, taip pridarydami daug ekonominės žalos žvejams. Tad ŽŪM prognozės, kad daugiausia paraiškų bus gauta būtent šių jūrų žinduolių padarytai žalai atlyginti  pasitvirtino – žvejai aktyviai naudojosi ES parama.

Pagal I Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas – kompensavimo sistemos už jūrų žinduolių ir paukščių daromą žalą sužvejojamiems laimikiams“ buvo gautos net 56 paramos paraiškos.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonėmis, kurių viso yra 22, skatinama užtikrinti tvarią ir konkurencingą žvejybą bei akvakultūrą. Įgyvendinant Veiksmų programą, taip pat skatinama nuo žuvininkystės veiklos priklausančių regionų plėtra, prisidedama prie „Europa 2020“ strategijos, ES bendrosios žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos tikslų įgyvendinimo.