ES Komisijos siūlymai bus aptarti su žvejų savivaldos organizacijomis

Data

2005 09 20

Įvertinimas
0
 

Žemės ūkio ministerija


2005-09-20

 

ES KOMISIJOS SIŪLYMAI BUS APTARTI SU ŽVEJŲ SAVIVALDOS ORGANIZACIJOMIS

 

Rugsėjo 19 d., pasibaigus ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžiams, Lietuvos žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė kartu su Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos vadovu Aidu Adomaičiu ir kitais Lietuvos delegacijos nariais susitiko su ES Žuvininkystės ir jūrinių reikalų komisaru Joe Borg. Šių metų birželio 27–28 dienomis Komisaras lankėsi Lietuvoje, todėl susitikimo metu buvo dar kartą konstatuoti ankstesni Lietuvai palankūs susitarimai bei diskutuota dėl kai kurių problemiškų klausimų.

Ministrės K. Prunskienės ir Žuvininkystės departamento vadovų nuomone, po principingų diskusijų birželio mėn. Taryboje ir dvišaliuose susitikimuose ES Komisijos patobulintų reglamento pasiūlymo dėl Europos žuvininkystės fondo punktų didžioji dalis atspindi Lietuvos iškeltus klausimus ir siūlymus, tai:

- parama tiesioginiam įžuvinimui;

- parama vidaus vandenų žvejybai;

- parama gamintojų organizacijų įsikūrimui;

- remiamos priemonės žuvų ligų kontrolei akvakultūros ūkiuose vykdyti;

- kompensacijos žvejams dėl žvejybos sustabdymo ir papildomų kontrolės priemonių įvedimo;

- kompensacijos žvejams, netekusiems darbo laive, kuris buvo atiduotas į metalo laužą;

- kompensacijos už veiklos nutraukimą visam laikui ne tik atiduodant laivus į metalo laužą, bet ir perorientuojant juos į mokslinę ar kitą, ne žvejybos veiklą;

- remiamos investicijos į žuvų iškrovimo vietas ne tik uosto teritorijoje, bet ir kitose patvirtintose žuvų iškrovimo vietose;

- parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą, ne žvejybos veiklą;

- sumažintas privataus indėlio lygis akvakultūros, žuvų perdirbimo, uostų infrastruktūros veiklos sritims nuo 60 iki 40 proc.

Ankstesniame Tarybos posėdyje, vykusiame Liuksemburge birželio mėn., dėl šio reglamento pasiūlymo nebuvo pasiekta dalinio politinio sutarimo, nes šalys nesutarė dėl paramos naujų žvejybos laivų statybai ir variklių atnaujinimui bei modernizavimui. Šios paramos reikalingumą rėmė ir Lietuva. Ministrė, kalbėdama šiuo klausimu, akcentavo, kad ES neturėtų užkonservuoti mūsų žvejybinio laivyno techninio atsilikimo, paveldėto po sovietmečio dešimtmečių.

Vakar Komisaras Joe Borg patvirtino, kad dėl naujų laivų statybos, deja, nepavyks susitarti, tačiau jų variklių ir žvejybinės įrangos atnaujinimas ir modernizavimas yra galimas. Ypatingai būtų remiami mažesnio pajėgumo laivai, jei tai nedidintų laivo pajėgumų ir sugaunamos žuvies kiekio bei padėtų mažinti brangstančio kuro sąnaudas ir darytų teigiamą poveikį aplinkai.

Lietuvos delegacija Komisaro išsakytas ES Komisijos pozicijas dėl naujų reglamento pasiūlymo punktų vertina kaip kompromisines ir ketina aptarti šiuos siūlymus su žvejų savivaldos organizacijomis.

Šiandien Tarybos sesijoje žemės ūkio ir žuvininkystės ministrai toliau diskutuoja dėl žuvininkystės reikalų.

 

Artūras Vaškevičius 

Žemės ūkio ministrės atstovas spaudai

el.paštas: arturas@zum.lt, tel.: (8~5) 239 8424; mob.: (8~620) 73983