Ekologinis ūkininkavimas – perspektyvus verslas ar socialinė parama?

Data

2005 12 07

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-12-07

 

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS – PERSPEKTYVUS VERSLAS AR SOCIALINĖ PARAMA?

 

Lietuvai svarbu pasirinkti prioritetinį gamybos būdą, palankų ekonominei, socialinei, gamtosaugos ir etnokultūrinei kaimo plėtrai. Vienas iš tokių būdų yra pasaulyje sparčiai plintanti ekologinė gamyba.

Ekologinė gamyba – tai ūkininkavimo sistema, užtikrinanti aukštos kokybės žemės ūkio produktų gamybą be sintetinių trąšų, pesticidų ir kitų techninių medžiagų.

Šiuo metu ekologinę gamybą Lietuvoje vykdoma pagal 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų ant žemės ūkio ir maisto produktų. Naujausi pakeitimai padaryti 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1567/2005) ir Ekologinio žemės ūkio taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-253. Šiose taisyklėse nustatyti reikalavimai ekologinio žemės ūkio produktų gamybai, perdirbimui, gabenimui, saugojimui ir realizavimui.

LR Vyriausybė skiria nemažą dėmesį ekologiniam žemės ūkiui. Todėl ekologinių ūkių Lietuvoje nuolat daugėja. Lietuvai tapus ES nare, ekologinė žemdirbystė remiama pagal Lietuvos Kaimo plėtros plano 2004–2006 metams priemonę „Agrarinė aplinkosauga“, kurios vieną dalį sudaro programa ,,Ekologinis ūkininkavimas“.

 

Ekologinės gamybos rėmimas ir sertifikuotų plotų dydis 2001–2004 m. pagal pasėlių rūšis

 

 

Pasėlių rūšis

2001 metai

2002 metai

2003 metai

2004 metai

Tiesioginės išmokos dydis Lt/ha

Sertifikuo-tas plotas ha

Tiesioginės išmokos dydis Lt/ha

Sertifikuo-tas plotas ha

Tiesioginės išmokos dydis Lt/ha

Sertifikuo-tas plotas, ha

Tiesioginės išmokos dydis Lt/ha

Sertifikuo-tas plotas, ha

Žalienos

-

3 019

85

4 086

90

8 400

406

15 750

Pūdymas

80

460

80

778

300

1 622

-

2 349

Varpinių javų pasėliai

120

1 859

200

2 152

300

8 354*

1 435

18 392

Daržovės, bulvės, ankštiniai

270

338

430

714

500

376**

1 903

546

Iš jų ankštiniai javai

 

 

430

465

-

-

-

-

Vaistažolės

-

-

-

-

-

-

1 576

81

Sodai (2001 m. su uogynais)

450

395

700

409

700

369

2 595

766

Uogynai

 

 

500

57

600

219

2 538

638

Žuvų tvenkiniai

 

 

 

 

100

2 849

300

3 825

* - kartu su ankštiniais ir grikiais; ** - be ankštinių pasėlių;

 

 

Ekologinės gamybos ūkių ir sertifikuoto žemės ploto dinamika Lietuvoje 1997–2005 m.

(VšĮ „Ekoagros“ duomenys)

Metai

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ūkių skaičius

106

144

171

230

290

393

697

1179

1811

Sertifikuotos žemės plotas (ha)

1 568

4 006

3 995

4 709

6 469

8 780

23 289

42 961

69 430

 

Tačiau ekologinis ūkininkavimas nėra būtinybė ar prievolė ūkininkaujančiam ir juo labiau ne pasiaukojimas. Ekologinė gamyba nėra ir socialinės paramos forma. Tai yra verslo rūšis, galinti duoti pelno, tačiau ja gali užsiimti ne kiekvienas norintis, o tik tas, kuris turi tinkamas sąlygas ir žemdirbystės, žemės tvarkymo, ekonomikos žinių. Todėl jei turima žemė yra nepalankioje vietoje, t. y. jei ją tenka skaidyti į daugybę laukų ir plotelių, jei žmogui trūksta žinių, tuomet tikrai reikia pasvarstyti, ar verta užsiimti ekologine gamyba.

Ekologinis ūkininkavimas skiriasi nuo kitų ūkininkavimo būdų tuo, kad tokie ūkiai privalo laikytis griežtų standartų. Norint gauti didesnį derlių, su kenkėjais reikia kovoti natūraliais būdais (pvz., nektaringi augalai). Derlius ekologiniuose ūkiuose priklauso ir nuo veislės parinkimo, pvz., geriausia bulvių veislė yra „Venta“, žieminių kviečių – „Zenta“, „Portal“. Iš daržovių ekologiniuose ūkiuose geriausiai uždera vidutinio vėlyvumo gūžiniai kopūstai, burokėliai, porai. Ekologiniuose ūkiuose negalima naudoti sintetinių cheminių trąšų, tręšti leidžiama tik gyvulių ir paukščių mėšlu, srutomis, žaliąja trąša, kompostu, durpėmis, natūralios kilmės mineralinėmis trąšomis (išskyrus Čilės salietrą). Ūkininkaujantiems ekologiškai būtina nors kartą per 5-7 metus atlikti dirvos agrocheminį tyrimą. Nemažai reikšmės ekologiniame žemės ūkyje turi tinkamas žemės įdirbimas, būtinas ir aukštas maisto saugos lygis.

Nuo 1990 m. apie reikalavimus ekologinei gamybai spaudoje yra paskelbta daug straipsnių, išleista nemažai knygų, rengiami mokymai ir seminarai, veikia interneto svetainė www.organic.lt. Į lietuvių kalbą jau išversti pagrindiniai ES reglamentai, susiję su ekologine gamyba; informaciją ekologinės gamybos klausimais teikia Žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Žemės ūkio rūmų, VšĮ „Ekoagros“ specialistai.

 

Šarūnas Laužadis

ŽŪM Agroaplinkosaugos ir ekologinio

ūkininkavimo skyriaus vyr. specialistas

 

Žemės ūkio ministerijos informacja

tel. (8~5) 239 10 18, el. paštas spauda@zum.lt