e-žinios Nr.8

Data

1999 02 11

Įvertinimas
0

ES ketina sumažinti pagalbą turtingiems ūkininkams

        Pirmadienį, vasario 8 d., vykusiame High Level Group susitikime dauguma ES šalių-narių preliminariai pritarė pasiūlymui mažinti pagalbą po 3 proc. kasmet nuo 2000 m. trečdaliui turtingiausių ES ūkininkų.

        VIGD gen. direktorius Lui Legrasas teigia, kad subsidijų  mažinimas bus taikomas tik tiems ūkininkams, kurių gaunama pagalba viršija 5000 EUR per metus ir palies nuo 27 iki 33 proc. visų ES ūkininkų. Skaičiuojama, kad nuo 2006 m. tokiu būdu bus sutaupoma apie 2,5 mlrd. EUR kasmet ir maždaug ketvirtadalis šios sumos bus skiriama ES kaimo vystymui.

 

,,Duty Free" parduotuvės ES po keleto mėnesių tikriausiai bus uždarytos


        1991 m. ES narės vieningai pritarė sprendimui po 8 m.  1999 m. birželio mėn. panaikinti prekybą ,,duty free" parduotuvėse. Tačiau dabar  Prancūzija, D. Britanija ir Vokietija norėtų, kad  šis terminas dar būtų pratęstas. ,, Duty free" parduotuves, prekiaujančias daugiausia alkoholiu ir tabako gaminiais, juvelyriniais dirbiniais ir kitomis prabangos prekėmis, remia turtinga lobistinė grupė, kuri stengiasi, kad minėtas sprendimas dėl ,,duty free" prekybos panaikinimo būtų peržiūrėtas. Siekiantys, kad 1991 m. sprendimas įsigaliotų, teigia, kad ,,duty free" prekyba iškraipo prekybos santykius vieningos rinkos sąlygomis, skatina žmones rūkyti ir vartoti daugiau alkoholio.

        ES Komisija kitą savaitę turėtų priimti sprendimą dėl diskusijų apie ,,duty free" prekybos termino pratęsimą. 

 

Jautienos, išaugintos JAV naudojant hormonus, importas gali būti atnaujintas

        Vakar, vasario 10 d., ES Komisija pradėjo derinti savo poziciją dėl jautienos, išaugintos JAV naudojant hormonus, importo į ES. Artėjant Pasaulio Prekybos Organizacijos derybų raundui ES raginama panaikinti 12 m. trunkantį importo draudimą. Iki šių metų gegužės 15 d. ES turėtų sutikti su PPO nurodymu leisti JAV atnaujinti jautienos eksportą, nes minėtas draudimas, JAV teigimu,  pažeidžia prekybos susitarimus ir nėra pagrįstas moksliškai. JAV yra pabrėžusi, kad jeigu ES nesilaikys PPO nurodymo, tikriausiai kils konfliktas, panašus į neseną ,,bananų karą". 

        Seras Leonas Brittanas, ES Komisijos vicepirmininkas, mano netrukus prasidėsiant derybas su Vašingtonu šiuo klausimu, tačiau jau dabar aišku, kad  bus susilaukta smarkaus pasipriešinimo ES viduje. Deryboms pradėti reikia plačios paramos ES Ministrų Taryboje, kur keletas ministrų yra labai priešiškai nusiteikę importo iš JAV atnaujinimui.

          ES Komisijos aiškinamuoju dokumentu, kurį rengiant dalyvavo jos pirmininkas Jacquesas Santeras, vicepirmininkas seras Leonas Brittanas, komisijos nariai Franzas Fischleris ir Emma Bonino, atsakinga už vartotojų saugumą, bus bandoma įtikinti ES Tarybą ir Parlamentą, kad šią problemą reikia spręsti. Šiuo metu atliekami tyrimai dėl hormonų paveiktos jautienos įtakos žmonių sveikatai, tačiau jie bus baigti tik kitų metų pradžioje. 

        Minėtame Komisijos dokumente siūloma keletas susitarimo variantų. Jei draudimas įvežti jautieną iš JAV nebūtų panaikintas, siūloma kompensuoti JAV prekybos nuostolius sumažinant kitų JAV žemės ūkio produktų eksporto į ES apribojimus. Taip pat JAV gali būti siūloma laikinai, kol  neįvertinta tokios jautienos vartojimo įtaka žmonių sveikatai, mokėti kompensaciją, vėliau tyrimų išvadomis remiantis, draudimas būtų panaikintas. 

        Jeigu bus įrodyta, kad draudimas yra nepagrįstas moksliškai ir jis bus panaikintas, bus kuriama tokios jautienos žymėjimo sistema, su kuria JAV turės sutikti. 

        JAV yra ryžtingai nusiteikusi siekti draudimo panaikinimo, tačiau įvertinant būsimą priešiškumą bet kokios jautienos importui į ES, ieškos abiem pusėms priimtinų sprendimų.

 

Parengta pagal Financial Times, 1999 vasario 10,11 d.