e-žinios Nr.58

Data

1999 06 07

Įvertinimas
0

        Kaip jau anksčiau skelbėme e-žiniose (Nr.55), bus rengiamas naujas Žemės ūkio ir kaimo plėtros "skėtinis" įstatymas. Šią savaitę Žemės ir maisto ūkio integracijos į ES departamento prie ŽŪM Norminių dokumentų harmonizavimo skyriaus numato pradėti rengti šio įstatymo metmenis, kurie vėliau bus pateikti ministerijos departamentams svarstyti.

        Norminių dokumentų harmonizavimo skyriaus viršininkas P. Griciūnas dalyvaus teisės aktų peržiūroje ,,Steigimosi laisvė. Laisvė teikti paslaugas". Žemės ūkio sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose yra neatitikimų ES teisei:
        1991 04 16 ,,Žemės ūkio bendrovių įstatymo" Nr. 1-1222  5 straipsnis bei 1993 06 01 ,,Kooperatinių bendrovių įstatymo" Nr. 1-164 4 straipsnis sudaro pagrindą užsieniečių diskriminavimui. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio nuostata, įtvirtinanti, kad žemės ūkio paskirties žemė negali būti parduodama užsieniečiams, taip pat diskriminuoja užsienio šalių piliečius.

 

Francas Fišleris tikriausiai liks ES Žemės ūkio komisaro poste


        Neoficialiame ES žemės ūkio ministrų Tarybos susitikime Drezdene (Vokietija) daugiau nei pusė ministrų išreiškė pasitikėjimą ES žemės ūkio komisaru F. Fišleriu (Franz Fishler) ir ketina spausti Austrijos vyriausybę vėl skirti jį Komisaru nuo Austrijos. D. Britanijos Žemės ūkio ministras Nikas Braunas (Nick Brown) ir Vokietijos Žemės ūkio ministras Karlas Hainsas Funke (Karl-Heinz Funke), kuris yra Tarybos pirmininkas, sakė norintys matyti F. Fišlerį tame pačiame poste naujoje Komisijoje, tačiau Prancūzijos Žemės ūkio ministras Žanas Glavany (Jean Glavany) buvo santūresnis ir teigė, kad Komisarus pasirinks ir dėl jų apsispręs naujasis ES Komisijos pirmininkas Romanas Prodi ir ES lyderiai.

        Tokių atvejų, kad tas pats Komisaras būtų paskirtas į tas pačias pareigas dar vienai kadencijai, tik keletas. Nors anksčiau buvo spėjama, kad F. Fišleris, jeigu liks Komisijoje, užims Struktūrinių fondų arba Plėtimosi komisaro postą, tačiau ES BŽŪP išmanymas ir patirtis, daugelio nuomone, nulems jo paskyrimą. R. Prodi jau ne kartą yra pareiškęs, kad norėtų matyti Komisijoje specialistus, o ne politikus.