e-žinios Nr.5:Derinamos pozicijos dėl pieno sektoriaus reformos

Data

1999 02 04

Įvertinimas
0

Derinamos pozicijos dėl pieno sektoriaus reformos

        Dėl pieno sektoriaus reformos tarp šalių-narių vyrauja dvi nuomonės: ,, Londono klubo" šalių grupė siekia sprendimo, kuris visiškai panaikintų kvotas pienui 2006 metais, kita grupė šalių siekia išlaikyti esamą padėtį ir ateityje. Prancūzijos iniciatyvą išbraukti pieno sektoriaus reformą iš Darbotvarkės 2000 palaiko Airija, remia Belgija, Portugalija, Liuksemburgas. Airijos žemės ūkio ministro nuomone, lėšos, kurios būtų sutaupytos atsisakius pieno sektoriaus reformos, galėtų būti panaudotos, pvz. jautienos sektoriui ar kitiems sektoriams finansuoti. Vokietijos atstovai skeptiškai vertina galimybę padidinti pieno kvotas 2 proc. ir tvirtai remia Komisijos pasiūlymus dėl pieno sektoriaus reformos. ,, Londono klubo" valstybės toliau laikosi nuostatos, kad kvotos pienui turėtų būti panaikintos po 2006 m., ir užtikrino viena kitą, kad balsuojant bus atmetamas bet koks reformų paketas, į kurį nebus įtraukti jų pasiūlymai.

        Austrija, Vokietija, Suomija ir Olandija remia Komisijos pasiūlymus dėl reformos, Ispanija ir Graikija norėtų gauti didesnes kvotas ir nepritaria siūlomam 15 proc. kainų sumažinimui.

 

Didinant kvotas reikės mažinti kainas

        Pasak ES Komisijos nario Franco Fischlerio, kuruojančio VI-ąjį generalinį direktoratą, žemės ūkio ir kaimo reikalus, kai kurių šalių-narių reikalavimai didinti pieno kvotas nemažinant kainų neatitinka situacijos rinkoje. Padidinus ES pieno kvotas 1 proc., išaugusi pasiūla vidaus ir tarptautinėse rinkose vers kainas sumažinti 8 proc. Toks kainų sumažinimas sutaupytų ES apie 1 mlrd. EUR.

        ES Komisija teigia, kad kvotas padidinus 2 proc., tačiau nesumažinus kainų 15 proc. kaip numatoma, kiekvienais metais sandėliavimo išlaidos sudarys apie 600  mln. EUR. Jeigu ,,Londono klubo" grupės siūlymas būtų įgyvendintas, papildomai reikėtų 1,4 mlrd. EUR kompensacijoms ir sumažėjusio eksporto subsidijoms. Taip pat manoma, kad pieno kvotų padidinimas įtakotų jautienos produkcijos augimą.

 

Toliau deramasi dėl jautienos sektoriaus reformos

        Diskusijose išryškėjusi dalies ES šalių-narių nuomonė dėl intervencinių jautienos kainų sumažinimo ne 30  proc., bet 20 proc., ES Komisijos nuomone, sukeltų negatyvių padarinių. Tik 20 proc. sumažinus intervencines kainas, 2005 m. intervenciniams pirkimams tektų apie 800 tūkst.t. jautienos, o tai yra apie100 tūkst.t. daugiau nei numatyta Komisijos pasiūlyme. Jautienos eksportas be subsidijų būtų neįmanomas ir laikotarpio gale iš viso reikėtų apie 850 mln. EUR. Jautienos sektoriaus dalinė reforma, Komisijos nuomone, kainuotų daugiau, nei pilnai ją įgyvendinti. Svarstant ES Komisijos pasiūlymą 2002 m. nutraukti intervencinius pirkimus ir vietoj jų dotuoti privatų sandėliavimą, Austrija, Airija, Belgija, Liuksemburgas ir Prancūzija iš esmės sutinka su tokiu pasiūlymu, tačiau pasisako už tai, kad krizes atveju būtų taikomi intervenciniai pirkimai.