e-žinios Nr.4:Diskusijų BŽŪP reformos klausimais tvarkaraštis

Data

1999 02 02

Įvertinimas
0

Diskusijų BŽŪP reformos klausimais tvarkaraštis

 

 High Level Group pasitarimas* 

vasario 1 d.

Specialiojo žemės ūkio komiteto pasitarimas**

vasario 2 d.

High Level Group pasitarimas 

vasario 8 d.

Specialiojo žemės ūkio komiteto pasitarimas

vasario 9 d.

High Level Group pasitarimas

vasario 12 d.

        Dvišaliai susitikimai  (Pirmininkaujančios
        Vokietijos atstovų derybos su valstybių narių delegacijomis, dalyvaujant Komisijai)
 

D.Britanija, Airija, Olandija, Liuksemburgas

vasario 16 d.

Austrija, Italija, Graikija, Danija, Ispanija

vasario 17 d.

Belgija, Švedija, Prancūzija, Portugalija, Suomija

vasario 18 d.

Žemės ūkio tarybos susitikimas

vasario 22 d.

Gali būti papildomai surengtas Europos Viršūnių susitikimas Bonoje

vasario 26 d.

Gali būti surengtas galimas papildomas Žemės ūkio tarybos susitikimas

kovo 8 d.

Finansų Taryba (EcoFin)

kovo 15 d.

Gali būti surengtas papildomas Žemės ūkio tarybos susitikimas

kovo 15-16 d.

Europos Viršūnių susitikimas Briuselyje

kovo 24-25 d.


 

        *Siekiant greitesnio politinio sprendimo dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos 1998 m. lapkričio mėnesio Tarybos susitikime buvo nuspręsta įkurti specialią grupę (High Level Group), turinčią palaikyti politines derybas. Grupę, pradėjusią dirbti nuo šių metų sausio mėn., sudaro kiekvienos valstybės narės atstovai - vyriausieji specialistai. Jai vadovauja Vokietijos Valstybės sekretorius Martinas Wille ir VI - ojo Generalinio Direktorato atstovas Guy Legrasas.

Ši grupė rengia dokumentus, susijusius su jautienos, pieno produktų ir grūdų sektoriais, Tarybos ir Viršūnių susitikimams.

        **Specialiajam žemės ūkio komitetui (Special Committee on Agriculture), kurį sudaro atstovai iš kiekvienos valstybės narės žemės ūkio ministerijos), yra palikti visi su žemės ūkiu susiję klausimai, išskyrus esminius klausimus dėl finansavimo, teisės derinimo ne su ES šalimis.