e-žinios Nr.35

Data

1999 04 06

Įvertinimas
0

Netrukus įsigalios Amsterdamo Sutartis


        Praėjusį trečiadienį, kovo 31 dieną, Prancūzija paskutinė iš 15 ES šalių-narių ratifikavo Amsterdamo Sutartį, kuri įsigalios šių metų gegužės 1 dieną.

        Pagal Amsterdamo Sutartį Europos parlamentas įgaus daugiau įstatymų leidžiamosios galios, galės nepritarti naujojo ES Komisijos pirmininko kandidatūrai.
        ES Komisijos, Ministrų Tarybos ir Europos parlamento įstatymų leidžiamosios galios pagal Amsterdamo sutartį bus labiau subalansuotos.

 

Danijoje mažėja ūkių skaičius


        Ūkių, kurie valdo mažiau nei 30 ha žemės, per 1998 m. sumažėjo 9 proc. ir dabar yra apie 3000.  30-50 ha ūkių sumažėjo 6 proc., tokių ūkių yra apie 17 proc. visų ūkių. Ūkių, kurie valdo daugiau nei 50 ha, skaičius išaugo 2 proc. (maždaug 30 proc. visų ūkių) ir šie ūkiai užima 66 proc. visos žemės ūkio paskirties žemės Danijoje. Dirvonuojančios žemės plotai, už kuriuos mokamos subsidijos, 1998 m. sudarė apie 151 tūkst. ha, t.y. apie 6 proc. dirbamos žemės.

        Javų plotas Danijoje 1998 m. sumažėjo maždaug 60 tūkst. ha. Daugiausia 1997 ir 1998 m. auginta žieminių kviečių (apie 670 tūkst. ha), juos augino apie 60 proc. ūkių. Pavasariniai miežiai 1998 m. užėmė 500 tūkst. ha, 65 tūkst. ha mažiau nei 1997 m. Juos augino 70  proc. ūkių.

        Pupos pernai užėmė 4 proc., šakniavaisiai- 5 proc., rapsas pramoniniams tikslams- 4 proc., žolės ir pašarinės kultūros- 22 proc. viso dirbamos žemės ploto. Vaisiams ir daržovėms auginti buvo naudojamas  beveik 1 proc. dirbamos žemės.


Lentelė. Pasėlių plotai Danijoje 1997-1998 m. (tūkst. ha)

 

 

1997

1998

Dirbama žemė

2688

2672

Javai(bendras plotas)

1555

1494

Žieminiai

949

961

Vasariniai

606

533

Sėklai

61

85

Pramoninėms reikmėms

107

116

Žieminiai rapsai

73

90

Vasariniai rapsai

30

22

Šakniavaisiai

146

133

Pupos ir kiti ankštiniai

95

106

Žolės 

387

419

Nuolatinės ganyklos ir  pūdymai (set-aside)

315

298

Sodai

21

21

        Galvijų skaičius Danijoje 1998 m. sumažėjo 1 proc. lyginant su 1997 m., ūkių, auginančių galvijus, sumažėjo 5 proc. Apie 44 proc. ūkių yra laikomi galvijai. Karvių skaičius per 1997-1998 metus beveik nepakito, tačiau 8 proc. sumažėjo ūkių, užsiimančių pienininkyste.

        Kiaulių skaičius 1998 m. išaugo 6 proc. (700-tais tūkst. vnt.), o ūkių auginančių kiaules sumažėjo 6 proc. (apie 30 proc. ūkių augino kiaules).

Lentelė. Gyvulių skaičius Danijoje (tūkst. vnt.)

 

 

1997

1998

Arkliai

39

38

Galvijai

2004

1977

Melžiamos karvės

670

669

Kiaulės

11383

12095

Paršavedės

1068

1092

Kiaulės skerdimui( virš 50 kg)

2999

3511

Avys( tame tarpe ėriukai)

142(65)

156(69)