e-žinios Nr. 289: ES BŽŪP apžvalga Nr.41

Data

2005 11 29

Įvertinimas
0

EUROPOS POLITIKOS NAUJIENOS

 

ES pratęsia draudimą importuoti gyvus paukščius

Europos Komisija paskelbė, kad šalys narės Maisto grandies ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto posėdyje priėmė sprendimą pratęsti draudimą į ES importuoti gyvus sugautus paukščius (išskyrus naminius paukščius) iki 2006 m. sausio 31 d. Taip pat bus patęstas griežtų sąlygų taikymas į ES įvežant paukščius, auginamus namuose.

 

Kaimo politikos formuotojai siekia užtikrinti finansavimą iš ES

Europos Komisijos siūloma ES kaimo plėtros strategija susilaukia pritarimo, tačiau Londone surengtos konferencijos apie kaimo plėtrą Europoje dalyviai kritikavo, kad kaimo vietovėms skiriama per mažai lėšų. Pranešėjai pažymėjo, kad teorinė dalis, pateikiama Europos Komisijos, yra gerai pagrįsta, tačiau reikia užtikrinti, kad nacionalinė valdžia galėtų parengti kaimo plėtros programas. Europos žemės savininkų organizacijos pirmininkas Mark Thomasin-Foster akcentavo, kad ,,BŽŪP antrojo ramsčio (kaimo plėtros) finansavimas nepakankamai išvystytas, ir nenustebčiau, jei finansavimas ir toliau nyktų“.

Derybų dėl ES biudžeto 2007-2013 metams eigoje aiškėja, kad kaimo plėtrai iš viso bus skirta apie 73-74 mlrd. EUR, kaip 2005 m. birželį yra siūlęs ES pirmininkaujantis Liuksemburgas. Europos Komisija savo ruožtu mano, kad kaimo plėtrai ateinančiais septyneriais metais turi būti skirta 88 mlrd. EUR. Pereitą mėnesį Europos Komisija pasiūlė, kad trūkumas būtų dengiamas moduliacijos būdu iš pirmojo ramsčio (rinkų parama ir tiesioginės išmokos) pervestomis lėšomis. Šiuo metu BŽŪP ramsčių finansavimo procentinis santykis: 85 proc. (I ramsčiui) ir 15 proc. (II ramsčiui).

Dėl ES biudžeto 2007-2013 metams bus siekiama susitarimo š. m. gruodžio 15 d. ES viršūnių taryboje, ES pirmininkaujant JK.

 

Perspėjimas dėl ES mažiau palankių ūkininkauti vietovių

Vokietijos institutas, kurio tyrimų sritis – mažiau palankios ūkininkauti (MPŪ) vietovės, perspėja, kad Europos Komisija neturėtų inicijuoti visiško politikos pakeitimo, kai planuoja 2008 m. naujai apibrėžti mažiau palankias ūkininkauti vietoves.

Šias vietoves Europos Komisija siekė naujai apibrėžti dar š. m. birželio mėnesio ES Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje, kaip naujojo reglamento kaimo plėtrai 2007-2013 m. dalį. Tačiau dėl MPŪ vietovių ES žemės ūkio ministrai nepasiekė susitarimo ir jos buvo išbrauktos iš kaimo plėtros reformų paketo. Europos Komisija pažadėjo šį klausimą peržiūrėti 2008 m. ir naująjį režimą taikyti nuo 2010 m.

ES Audito rūmai ir Europos Parlamentas ne sykį išreiškė susirūpinimą dėl dabartinių kriterijų MPŪ vietovių išskyrimui. Dėl to Europos Komisija buvo parengusi pasiūlymą, kuriame vietovės priskiriamos prie MPŪ pagal tokius kriterijus, kaip dirvožemio derlingumas ir klimatas, atsisakant socialinio ekonominio kriterijaus. Tačiau šis pasiūlymas nesusilaukė didelio populiarumo tarp ES narių, nes kai kurioms (ypač Prancūzijai, Vokietijai, Lenkijai ir Čekijai) grėsė netekti didelės dalies savo MPŪ vietovių. Tačiau dabartinę sistemą akivaizdžiai reikia atnaujinti.

Šiuo metu MPŪ vietovės ES sudaro 56 proc. žemės ūkio paskirties žemės.

 

Gyvūnų gerovės politika turėtų taikyti ,,nuo stalo iki ūkio“ principą

Lapkričio viduryje Briuselyje vykusioje konferencijoje apie gyvūnų gerovės kokybę mokslininkai ir ekspertai teigė, kad ES gyvūnų gerovės politika turėtų taikyti principą ,,nuo stalo iki ūkio“. Pagal principą, atvirkštinį tradiciniam ,,nuo ūkio iki stalo“, būtų įvertinti vartotojų poreikiai bei vėl susiejami su pradine grandimi, ūkyje gerinant gyvulininkystės praktikas. Turėtų būti žymiai labiau išplėtotos informacijos apie produktus sistemos (pvz., ženklinimo) ir praktiniai specifiniai metodai, gerinantys gyvulių gerovę.

Ši projektas, pavadintas Gerovės kokybės projektu, vykdomas visoje Europoje ir jame dalyvauja 150 mokslininkų iš 39 skirtingų tyrimų grupių. Projektą, kurio vertė 17 mln. EUR, bendrafinansuoja Europos Komisija, skyrusi 14,4 mln. EUR. Projektas pradėtas 2004 m. gegužės mėn. ir bus baigtas 2009 m. gegužės mėn.

Projekto koordinatorius Harry Blokhuis informuoja, kad gyvulių gerovės gerinimo taktika turi būti trijų pakopų. Visų pirma, reikia įvesti pagerinimų ūkyje bei transportuojant ir skerdžiant. Antra, vartotojus turi pasiekti informacija apie geras gyvulių gerovės praktikas. Trečia, ES reikia įvesti aukštesnius gyvulių gerovės standartus ir apsisaugoti nuo pigaus importo iš šalių, kuriuos šie standartai yra žemi. Taip pat pažymėta, kad gyvulių gerovės gerinimas nebūtinai reiškia didelius kaštus ūkininkams. Pavyzdžiui, viščiukų sveikatą galima žymiai pagerinti, leidžiant jiems žaisti su virvelėmis. Sveikesni gyvūnai gali atnešti geresnių pajamų.

Europos Komisija šiuo metu rengia ES gyvulių gerovės veiksmų planą, kuris ūkininkams numatys griežtesnes ir suvienodintas taisykles.

 

 

NACIONALINĖS NAUJIENOS

 

Airijoje mažės ūkininkaujančiųjų skaičius

Prognozuojama, kad iki 2025 m. dirbančiųjų žemės ūkyje skaičius Airijoje sumažės nuo 40 000 iki 10 000. Ūkininkaujančiųjų nepilną darbo dieną skaičius sumažės per pusę: iki 30 000.

 

Suplanuotas Ispanijos žemės ūkio biudžetas 2006 metams

Planuojama, kad 2006 m. Ispanijos žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriui iš viso bus skirta 7 771,7 mln. EUR. Iš šios sumos 6 827,1 mln. EUR bus gauta iš ES.

 

ES DARBO ORGANŲ SUSITIKIMAI

 

2005-11-29

Natūralaus pluošto/linų ir kanapių

T. Markelis

tautvilasm@nma.lt

2005-11-29

Vaisių ir daržovių (Bananai)

V. Ašmonas

vidmantasa@zum.lt

2005-11-29

Bananai

V. Ašmonas

vidmantasa@zum.lt

2005-11-30

Žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo

S. Zimanas

savelijus@zum.lt

2005-11-30

Nuolatinis ekologinės žemdirbystės

G. Almantas

gediminasa@zum.lt

2005-11-30

Žemės ūkio klausimų (kenksmingi organizmai)

E. Mokrevičius

vaated@vaat.lt

2005-12-01

Žuvininkystės produktų

R. Mickuvienė

ramunem@zum.lt

2005-12-01

Vidaus žvejybos politikos

V. Petkus

vaclovasp@zum.lt

2005-12-01

Išorės žvejybos politikos

A. Rusakevičius

algirdasr@zum.lt

 

 

 

Parengta pagal 2005 m. lapkričio 18 d. ,,Agra Europe weekly” (Nr. 2183)