e-žinios Nr. 288: ES BŽŪP apžvalga Nr. 40

Data

2005 11 21

Įvertinimas
0

EUROPOS POLITIKOS NAUJIENOS

 

PPO pripažįsta, kad Honkonge nesitikima susitarimo dėl žemės ūkio

Prekybos ministrai iš viso pasaulio pripažįsta, kad nėra tikimybės PPO ministrų susitikime, kurs įvyks š.m. gruodžio 13-18 d. Honkonge, pasiekti susitarimo dėl žemės ūkio modalumų. Tačiau pabrėžiama, kad ir toliau išlieka užsibrėžtas tikslas iki 2006 m. pabaigos susitarti dėl žemės ūkio ir pasiekti naujo pasaulinio prekybos susitarimo.

ES Prekybos komisaras Peter Mandelson pažymi, kad ,,atotrūkis“ tarp derybų partnerių visose sektoriuose yra žymus. Tarp dalyvių trūksta sutarimo, kad galima būtų pasiekti ambicingo rezultato. P. Mandelson pažymėjo, kad iki PPO ministrų susitikimo Honkonge ES nepateiks naujų pasiūlymų dėl žemės ūkio rinkų atvėrimo. ,,Tiesiog tik reikalaujant vis daugiau iš žemės ūkio ir neturint deramos pusiausvyros tarp to bei kitų šalių įsipareigojimų ir žemės ūkyje, ir už jo ribų, nesuteikia deryboms rimties ar galimybės sudaryti sandėrį“, - pakomentavo ES komisaras.

Cairns šalių grupė, kuriai pirmininkauja Australija, yra išplatinusi pranešimą, kuriame ES raginama ,,prisiimti vadovavimo įsipareigojimą“ ir pritarti, kad būtų mažinami žemės ūkio tarifiniai barjerai ir vidaus subsidijos žemės ūkiui. Kaip pranešime teigiama, ES turėtų prisiderinti prie JAV pasiūlymo muitų tarifus sumažinti 90 proc. ES savo ruožtu siūlo žemės ūkio tarifus mažinti 46 proc.

Nepaisant visko, derybų partneriai siekia, kad būtų išvengta PPO Ministrų susitikimo, įvykusio prieš dvejus metus Kankune, nesėkmės.

P. Mandelson tvirtinimas, kad ES nesiūlys nieko naujo žemės ūkio srityje iki gruodžio mėn., kelia rūpestį tiems, kurie nerimauja, kaip įvykiai klostysis po gruodžio. Prancūzija ir toliau grasina vetuosianti PPO susitarimą, jei ES pasiūlymas peržengs jiems priimtinas ribas. Techniškai Prancūzija neturi veto galios, nes mandatas, patikėtas Europos Komisijai, grindžiamas kvalifikuota balsų dauguma. Tačiau akivaizdu, kad ne vienintelė Prancūzija reiškia nepasitenkinimą, kaip Europos Komisija panaudoja jai patikėtą mandatą.

 

ES rengiasi sunkiai kovai ES Taryboje dėl cukraus reformos

ES pirmininkaujanti Jungtinė Karalystė (JK) ir toliau įsitikinusi, kad ES narės pasieks susitarimo dėl ES cukraus režimo artimiausioje ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos sesijoje, kuri vyks š. m. lapkričio 22-24 d.

Kompromiso variantas, su kuriuo šalių narių ministrai susipažins 23 d. ryte, manoma, nedaug kuo skirsis nuo pradinio pasiūlymo. Pakeitimai turėtų būti susiję su Restruktūrizavimo fondu ir galbūt pereinamuoju laikotarpiu. Pereito mėnesio ES Tarybos metu laiške, adresuotame ES Žemės ūkio komisarei Mariann Fischer Boel, 11 šalių narių reikalavo, kad Restruktūrizavimo fondu turi būti operuojama nacionaliniame lygmenyje, o ne europiniame, ir turėtų būti ilgesnis (dviejų metų) pereinamasis laikotarpis.

Jei bus pastebima, kad šalys narės prie susitarimo nepriartėjo, ES pirmininkaujanti JK ir Europos Komisija galbūt bus pasirengusios dar didesniems pakeitimams, susijusiems su paramos išmokų atsiejamu nuo gamybos ir net su mažesniu kainų mažinimu.

Minėtą laišką pasirašiusios šalys siūlo, kad paramos atsiejimo nuo gamybos lygį cukraus sektoriuje apspręstų nacionalinės vyriausybės. Jų manymu, didesnis lankstumas būtų naudingas cukraus gamintojams mažiau palankiose vietovėse.

Lenkija, Ispanija, Italija ir Graikija vertinamos kaip galinčios balsuoti prieš reformą. Pagal ES Taryboje galiojančias kvalifikuotos balsų daugumo taisykles, šių keturių šalių pakanka, kad susidarytų blokuojančioji mažuma.

Šiuo metu dėl cukraus reformos didžiausią triukšmą kelią Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalys bei mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIŠ), norinčios didesnės finansinės paramos, kuri padėtų joms prisiderintį prie ES cukraus režimo pakeitimo. Oxfam duomenimis, ES cukraus sektoriuje dirbantiems ūkininkams ir perdirbėjams 2006 m. bus skirta 5 mlrd. EUR, kad jie prisiderintų prie pasikeitimų, tuo tarpu AKR šalims numatyta tik 40 mln. EUR, o MIŠ neskirta nieko. Pastarosios šalys pažymi, kad ,,kaip ES ūkininkams ir pramonei, mums reikia laiko ir paramos, kad mūsų pramonė prisitaikytų prie reformos“. Šios šalys taip pat norėtų ,,pagreitinti visų kokybių cukraus patekimą į ES rinką rentabiliomis kainomis“

Tačiau Europos Komisija nesutinka, kad su AKR šalimis ir MIŠ elgiamasi neteisingai, ir mano, kad reformos paketas yra subalansuotas, cukraus vidaus kainos bus sumažintos ,,pakankamai, kad savo rinkoje pasiektume balanso“, bet jos išliks ,,pakankamai aukštos, kad ir ES, ir AKR Cukraus Protokolo šalių produktyvūs gamintojai susilauktų pelno“.

 

ES baimės dėl Paukščių gripo atslūgsta

Panašu, kad Europoje slūgsta baimės dėl Paukščių gripo pavojaus. Diskusijos, kaip įveikti ligą, įgyja globalesnį pobūdį. Europos Komisija yra pasirengusi 2006 m. Azijos šalims skirti 30 mln. EUR paramai, sprendžiant Paukščių gripo protrūkį. Pasaulio banko duomenimis, globalus kovos su Paukščių gripu planas trejiems metams atsieitų 1 mlrd. USD (848 mln. EUR). 2006 m. sausio 17-18 d. Kinijoje vyks tarptautinė konferencija, kurią Jungtinės Tautos, ES ir Pasaulio bankas vertina kaip galimybę, kad tarptautinė bendruomenė skirs lėšų daugiausiai žalos patiriančioms šalims bei toms, kurioms gresia didžiausia rizika.

 

RINKŲ NAUJIENOS

 

Trečdalis Čekijos žemės ūkio paskirties žemės įtraukta į agrarinės aplinkosaugos programas

Maždaug trečdalis Čekijos žemės ūkio paskirties žemės užregistruota pagal vieną ar kitą agrarinės aplinkosaugos programą artimiausiems penkeriems metams. Paskutinis registracijos terminas buvo š. m. spalio 31 d. 2005 m. didžiulę paklausą tarp programų turėjo pievų tvarkymas, tuo tarpu mažesnio susidomėjimo susilaukė tos programos, pagal kurias skiriamos didesnės subsidijos už pasėlius ir daugiamečius augalus ekologinėje žemdirbystėje. Agrarinės aplinkosaugos programai įregistruota net 72 proc. Čekijos pievų žemės.

 

2004/05 m. Anglijos ūkių pajamos sumažėjo 28 proc.

2004/05 m. Anglijos ūkių bendrosios pajamos vidutiniškai sumažėjo 28 proc. ir siekė 21 200 . Atsižvelgiant į tai, kad 2003/04 m. Anglijoje ūkių pajamos išaugo net 78 proc., dabartinis skaičius vis vien 28 proc. didesnis negu pajamos prieš dvejus metus.

 

ES DARBO ORGANŲ SUSITIKIMAI

 

2005-11-22

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba

Žemės ūkio ministrė K.D. Prunskienė

ministras@zum.lt

2005-11-22

Tabako

V. Ašmonas

vidmantasa@zum.lt

2005-11-22

Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų

V. Ašmonas

vidmantasa@zum.lt

2005-11-22

Šviežių vaisių ir daržovių

V. Ašmonas

vidmantasa@zum.lt

2005-11-23

Išorės žvejybos politikos

A. Rusakevičius

algirdasr@zum.lt

2005-11-24

Pieno ir pieno produktų

O. Drūlia

ovidijus@zum.lt

2005-11-24

Javų

E. Zaleckienė

eglez@zum.lt

2005-11-24

Cukraus

I. Kubišin

igoris@zum.lt

2005-11-25

Aliejaus ir riebalų

R. Poznanskas

remigijus@zum.lt

 

 

 

 

Parengta pagal 2005 m. lapkričio 11 d. ,,Agra Europe weekly” (Nr. 2182)