e-žinios Nr.287: 2004 m. ES išlaidos BZUP

Data

2005 11 18

Įvertinimas
0

2004 m. ES biudžeto išlaidos Bendrajai žemės ūkio politikai

 

Europos Komisijos pranešimo apie ES biudžetą duomenimis*, 2004 m. Prancūzija ir toliau gavo daugiausiai BŽŪP asignavimų, bet visose šalies išlaidose dalis, skiriama žemės ūkiui, sumažėjo nuo 2,0 proc. iki 21,6 proc. Visos ES išlaidos BŽŪP siekė 43,579 mlrd. EUR, t.y. 1,8 proc. mažiau negu 2003 m., nes sumažėjo grąžinamosios eksporto išmokos ir viešojo sandėliavimo kaštai. Kadangi 10 šalių tapo ES narėmis tik nuo 2004 m. gegužės mėn., žymesnė ES biudžeto dalis yra skirta tik jų kaimo plėtrai: 629 mln. EUR, t.y. 11,7 proc. visų ES lėšų kaimo plėtrai. Visos ES lėšos, skirtos ES naujųjų narių BŽŪP, siekė 647,5 mln. EUR (t.y. mažiau negu 1,5 proc. visų ES-25 asignavimų BŽŪP).

Didžiausius įnašus į ES biudžetą skyrė Vokietija (7,14 mln. EUR arba 0,33 proc. Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)), Prancūzija (3,05 mln. EUR arba 0,19 proc. BNP), Italija (2,95 mln. EUR arba 0,22 proc. BNP) ir Jungtinė Karalystė (2,87 mln. EUR arba 0,16 proc. BNP). Vertinant pagal BNP, didžiausi įnašai buvo Švedijos (0,38 proc.), Liuksemburgo (0,41 proc.) ir Nyderlandų (0,44 proc.).

 

*Europos Komisijos pranešimo apie 2004 m. ES biudžetą ieškokite interneto adresu: http://europa.eu.int/comm/budget/pdf/agenda2000/allocrep_en2003.pdf

 

1 lentelė. 2004 m. ES  asignavimai, skirti kaimo plėtrai ir BŽŪP 10-yje ES naujųjų šalių narių (NŠN), mln. EUR

 

 

Čekija

Estija

Kipras

Latvija

Lietuva

Vengrija

Malta

Lenkija

Slovėnija

Slovakija

10 NŠN

BŽŪP rinkoms

4,8

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

10,8

0,1

1,3

18,5

Kaimo plėtrai

86,0

15,1

7,5

32,8

49,0

60,2

2,7

286,6

49,3

39,8

629,0

Kaimo plėtros dalis, lyginant su ES-25, proc.

1,6

0,3

0,1

0,6

0,9

1,1

0,1

5,3

0,9

0,7

11,7

Iš viso BŽŪP

90,8

15,6

7,5

32,8

49,5

60,7

2,7

297,4

49,4

41,1

647,5

dalis, lyginant su ES-25, proc.

0,21

0,04

0,02

0,08

0,11

0,14

0,01

0,68

0,11

0,09

1,49

Šaltinis: Europos Komisijos kasmetinis pranešimas apie biudžetą

 

2 lentelė. 2004 m. ES asignavimai senosioms šalims narėms, skirti BŽŪP, ir senųjų šalių narių įnašai į ES biudžetą

 

 

 

Belgij

Danij

Vokiet

Graikij

Ispanij

Pranc

Airija

Italija

Liuks

Nyderl

Austri

Portug

Suomij

Švedija

JungtinKaral

ES-25,

mln. EUR

Tiesioginė parama

proc.

1,4

2,9

15,3

6,3

14,6

24,1

3,7

12,1

0,1

1,4

2,0

1,6

1,5

2,1

10,9

29 826,8

Eksporto subsidijos

proc.

14,3

7,6

13,9

0,5

3,7

16,8

6,6

5,2

0,0

15,3

1,2

0,8

2,5

1,5

9,6

3 384,2

Saugojimas

proc.

6,7

2,4

15,6

3,3

32,9

12,8

10,1

25,0

0,0

-2,9

0,1

0,6

0,9

0,1

-0,2

322,4

Kaimo plėtra

proc.

0,9

0,8

14,9

2,3

9,6

15,7

6,5

11,5

0,3

1,3

8,7

3,6

6,2

3,1

2,8

5 357,9

Kita

proc.

2,4

1,3

3,6

15,7

26,5

16,7

2,8

12,0

0,0

7,5

0,7

2,8

0,2

0,4

6,7

4 687,8

EŽŪOGF* Garantijų dalis, Iš viso 2004 m.

mln. EUR

1083,6

1221,6

6064,7

2779,8

6345,4

9429,4

1845,8

5040,4

38,9

1332,9

1144,8

828,0

870,4

849,8

4056,0

43 579,2

proc.

2,5

2,8

13,9

6,4

14,6

21,6

4,2

11,6

0,1

3,1

2,6

1,9

2,0

1,9

9,3

100,0

(Iš viso 2003 m.)

proc.

2,3

2,8

13,2

6,2

14,6

23,6

4,4

12,2

0,1

3,1

2,5

1,9

2,0

2,0

9,0

(44378,1)

(Iš viso 2002 m.)

proc.

2,2

2,8

15,7

6,1

13,7

22,5

4,0

13,1

0,1

2,7

2,5

1,8

1,9

1,9

9,2

(43519,5)

(Iš viso 2001 m.)

proc.

2,3

2,7

14,1

6,3

14,9

22,2

3,8

12,9

0,1

2,7

2,5

2,1

2,0

1,9

9,6

(41532,9)

(Iš viso 2000 m.)

proc.

2,4

3,2

14,0

6,4

13,6

22,2

4,2

12,5

0,1

3,6

2,5

1,6

1,8

2,0

10,0

40437,4

(Iš viso 1999 m.)

proc.

2,5

3,2

14,6

6,5

13,2

23,8

4,3

11,8

0,1

3,3

2,1

1,6

1,4

1,8

9,9

(39769,9)

Struktūriniai fondai

mln. EUR

351,4

183,4

4636,7

2843,1

9627,0

2402,5

839,1

4518,6

29,0

355,3

314,9

3471,7

361,9

408,6

2209,4

34 110,1

Iš viso ES išlaidos+

mln. EUR

2164,3

1543,4

11587,0

5787,4

16308,1

12582,7

2772,8

10239,2

136,6

2054,3

1600,4

1396,1

1347,5

1425,5

6989,8

87191,5

Iš viso 2004 m.+

proc.

2,5

1,8

13,3

6,7

18,8

14,5

3,2

11,8

0,2

2,4

1,8

5,1

1,5

1,6

8,0

98,8

(Iš viso 2003 m.)

proc.

2,1

1,9

13,5

6,2

20,4

16,9

3,4

13,5

0,2

2,5

2,0

6,1

1,7

1,8

7,8

78043,6

(Iš viso 2002 m.)

proc.

2,5

2,0

15,9

6,4

20,9

16,2

3,5

11,1

0,2

2,1

2,1

5,3

1,6

1,7

8,3

72765,4

(Iš viso 2001 m.)

proc.

2,5

1,9

14,8

8,3

19,8

16,5

3,3

12,5

0,1

2,4

2,0

1,3

1,5

1,6

8,4

68995,0

Įnašas į ES biudžetą*

Iš viso 2004 m.

mln. EUR

2700,5

1768,0

18727,5

1624,2

7805,8

15633,4

1179,0

13186,2

229,8

4089,2

1965,4

1272,0

1417,1

2485,4

9854,8

86944,3

proc.

3,1

2,0

21,5

1,9

9,0

18,0

1,4

15,2

0,3

4,7

2,3

1,5

1,6

2,9

11,3

100,0

(Iš viso 2003 m.)

proc.

3,2

2,1

23,2

1,9

9,2

19,4

1,4

14,6

0,3

5,0

2,4

1,6

1,7

3,1

10,8

77782,0

(Iš viso 2002 m.)

proc.

3,1

2,2

22,8

1,8

8,7

19,3

1,4

15,2

0,3

5,1

2,4

1,6

1,6

2,7

11,8

72496,7

(Iš viso 2001 m.)

proc.

3,5

2,2

25,1

1,8

8,6

19,6

1,6

15,4

0,4

5,7

2,8

1,7

1,7

3,0

7,0

38741,3

ES biudžeto balansas**

mln. EUR

-536,1

-224,6

-7140,5

4163,2

8502,3

-3050,8

1593,8

-2947,0

-93,1

-2034,9

-365,1

3124,0

-69,6

-1059,9

-2865,0

 

proc. nuo BNP

-0,19

-0,12

-0,33

+2,52

+1,08

-0,19

+1,30

-0,22

-0,41

-0,44

-0,16

2,37

-0,05

-0,38

-0,16

 

2003 m.

proc. nuo BNP

-0,30

-0,12

-0,36

+2,20

+1,18

-0,13

+1,38

-0,07

-0,27

-0,43

-0,15

+2,71

-0,02

-0,35

-0,14

0,00

2002 m.

proc. nuo BNP

-0,15

,0,09

-0,24

+2,39

+1,29

-0,14

+1,49

-0,24

-0,23

-0,50

-0,10

+2,12

-0,01

-0,29

-0,14

0,00

Šaltinis: Europos Komisijos kasmetinis pranešimas apie biudžetą

 

+ veiklos išlaidos, įskaitant administracinius kaštus ir 0,2 proc. (187,2 mln. EUR) išlaidų už ES ribų

* Bendras įnašas į ES biudžetą, sudarytas iš tradicinių nuosavų išteklių (mokesčių, nustatytų trečiųjų šalių žemės ūkio produkcijai ir ES šalyse pagaminamam cukrui), PVM, dalies nuo BVP;

**Viso asignavimo iš ES biudžeto ir viso įnašo į ES biudžetą skirtumas.

 

3. lentelė. 2004 m. ES asignavimų, skirtų BŽŪP, pasiskirstymas senosiose narėse pagal sektorius, proc.

 

 

Belgija

Danija

Vokiet

Graikij

Ispanij

Pranc

Airija

Italija

Liuks

Nyderl

Austrij

Portugal

Suomija

Švedija

Jungtinė Karalystė

Iš viso

Pasėliai

0,97

3,94

21,23

2,87

10,49

30,18

0,76

10,85

0,06

1,39

2,13

1,04

2,05

2,61

9,43

17 296,6

Cukrus

19,05

6,21

14,75

0,67

4,25

21,25

0,64

4,37

0,0

3,73

3,91

1,47

0,91

0,94

17,31

1 278,1

Alyvų aliejus

0,0

0,0

0,0

23,64

43,06

0,22

0,0

31,43

0,0

0,0

0,0

1,65

0,0

0,0

0,0

2 372,4

Pluoštas ir šilkverpiai

0,47

0,0

0,02

75,22

22,69

1,42

0,0

0,0

0,0

0,18

0,0

-0,01

0,0

0,0

0,01

851,0

Vaisiai ir daržovės

2,5

0,1

1,45

12,10

29,33

17,11

0,35

28,27

0,0

3,69

0,21

2,91

0,0

0,19

1,8

1 577,4

Vynas

0,0

0,0

1,89

1,56

39,77

22,40

0,0

28,69

0,03

0,0

0,74

4,88

0,0

0,0

0,05

1 092,0

Tabakas

0,51

0,02

4,48

38,01

11,93

8,93

0,0

34,2

0,0

0,09

0,12

1,71

0,0

0,0

0,0

935,5

Kiti sektoriai

0,33

4,62

4,13

6,97

39,62

46,49

0,03

20,27

0,02

2,79

0,05

3,97

0,26

0,44

0,9

907,1

Skyrius 1 (augaliniai produktai)

1,76

3,06

15,14

8,87

16,91

23,78

0,56

14,98

0,04

1,42

1,64

1,48

1,4

1,79

7,18

26 310,1

Pienas

13,76

8,19

10,07

-0,07

2,99

23,93

11,97

-10,80

-0,02

28,03

-1,05

0,29

3,44

1,54

7,95

1 993,4

Jautiena

3,11

1,84

12,39

-1,22

10,67

22,86

11,93

6,94

0,16

2,12

3,02

2,30

1,21

2,08

18,15

7 776,0

Aviena

0,1

0,12

2,72

17,10

28,55

2,55

7,22

8,54

0,01

0,96

0,32

2,40

0,09

0,30

29,01

1 469,5

Kiauliena/ Kiaušiniai ir paukštiena

2,03

21,22

5,36

0,02

4,48

49,92

0,36

5,83

0,00

5,08

2,22

1,05

1,36

0,43

0,59

159,1

Kiti sektoriai

2,23

3,82

5,55

7,39

21,72

20,06

9,86

8,59

0,05

2,11

1,69

8,28

0,29

2,97

5,38

28,0

Skyrius 2 (gyvuliniai produktai)

4,57

3,0

10,62

3,04

11,57

20,81

11,16

4,04

0,1

6,53

1,95

1,96

1,45

1,73

17,49

11 426,0

Skyrius 3 (pagalbinės priemonės)

10,34

6,42

13,97

-5,40

11,90

-9,19

15,29

4,55

-0,06

29,88

4,34

5,54

1,42

3,49

3,42

1 051,8

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

0,09

0,07

13,66

3,41

9,34

22,64

11,25

5,24

0,38

0,03

8,70

6,77

12,77

1,46

4,18

1 932,0

Agro-aplinkosauga

0,7

0,96

19,91

0,65

6,63

10,15

7,22

14,47

0,31

0,41

16,36

4,32

8,11

7,0

2,8

401,2

Miškai

0,3

1,73

6,32

1,72

19,97

18,30

13,55

18,77

0,03

0,29

2,07

8,54

1,36

0,0

7,05

1 973,0

Kitos priemonės

1,69

0,89

12,48

3,56

10,58

16,80

1,93

10,42

0,32

2,95

2,68

0,22

1,68

0,67

1,26

485,2

Skyrius 4 (kaimo plėtra)

0,91

0,82

14,93

2,34

9,62

15,66

6,53

11,49

0,3

1,26

8,75

3,61

3,15

3,06

2,82

5 357,9

Procentinė dalis nuo visų BŽŪP lėšų

2,49

2,80

13,92

6,38

14,56

21,64

4,24

11,57

0,09

3,06

2,63

1,90

2,00

1,95

9,31

43 579,2

 

Šaltinis: Europos Komisijos kasmetinis pranešimas apie biudžetą

 

 

4 lentelė. 2004 m. ES asignavimų, skirtų BŽŪP pasiskirstymas ES senosiose narėse pagal sektorius, mln. EUR

 

 

Belgij

Danija

Vokiet

Graikij

Ispanij

Pranc

Airija

Italija

Liuks

Nyderl

Austrij

Portug

Suomija

Švedija

Jungtinė Karalystė

Iš viso*

Pasėliai

168,2

680,9

3671,6

497,2

1813,5

5220,9

132,2

1876,3

10,6

240,3

369,2

179,9

353,9

451,9

1631,3

17 296,6

Cukrus

243,5

79,4

188,5

8,5

54,3

271,6

8,2

55,9

0,0

47,7

20,0

18,8

11,7

12,1

221,2

1 278,1

Alyvų aliejus

0,0

0,1

0,0

560,8

1021,6

5,3

0,0

745,6

0,0

0,0

0,0

39,1

0,0

0,0

0,0

2 372,4

Pluoštas ir šilkverpiai

4,0

0,0

0,1

640,0

193,1

12,1

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

851,0

Vaisiai ir daržovės

39,4

1,6

22,9

190,8

462,6

269,9

5,6

445,9

0,0

58,2

3,3

45,9

0,0

3,0

28,4

1 577,4

Vynas

0,0

0,0

20,6

17,0

434,2

244,6

0,0

313,3

0,3

0,0

8,1

53,3

0,0

0,0

0,5

1 092,0

Tabakas

4,7

0,2

41,9

355,6

11,6

83,5

0,0

320,0

0,0

0,8

1,1

16,0

0,0

0,0

0,0

935,5

Kiti sektoriai

3,0

41,9

37,5

63,2

359,4

149,6

0,3

183,9

0,1

25,3

0,5

36,0

2,3

4,0

8,1

907,1

Skyrius 1 (augaliniai produktai)

462,9

804,0

3983,1

2333,2

4450,3

6257,4

146,2

3940,9

11,1

373,9

432,2

388,9

367,9

471,0

1889,6

26 310,1

Pienas

274,3

163,3

200,7

-1,4

59,7

477,1

238,5

-215,4

-0,4

558,7

-21,0

5,7

68,5

30,7

158,5

1 993,4

Jautiena

242,1

142,8

963,1

95,2

829,6

1777,8

927,4

539,8

12,2

164,9

235,1

178,8

93,8

161,4

1411,4

7 776,0

Aviena

1,4

1,7

40,0

251,3

419,6

37,5

106,1

125,5

0,1

14,0

4,8

35,3

1,4

4,5

426,2

1 469,5

Kiauliena/ Kiaušiniai ir paukštiena

3,2

33,8

8,5

0,0

7,1

79,4

0,6

9,3

0,0

8,1

3,5

1,7

2,2

0,7

0,9

159,1

Kiti sektoriai

0,6

1,1

1,6

2,1

6,1

5,6

2,8

2,4

0,0

0,6

0,5

2,3

0,1

0,8

1,5

28,0

Skyrius 2 (gyvuliniai produktai)

521,6

342,7

1214,0

347,2

1322,0

2377,4

1275,4

461,7

11,9

746,2

222,9

223,8

165,9

198,1

1998,6

11 426,0

Skyrius 3 (pagalbinės priemonės)

50,2

31,1

67,8

-26,2

57,7

-44,6

91,3

22,1

-0,3

145,0

21,1

22,0

6,9

16,9

16,6

485,2

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

1,0

0,7

143,7

35,9

98,2

238,1

118,3

55,2

4,0

0,3

91,5

71,2

134,3

15,4

44,0

1 051,8

Agro-aplinkosauga

13,5

18,6

384,6

12,5

128,1

196,1

139,4

279,6

5,9

8,0

316,1

83,5

156,7

135,2

54,0

1 932,0

Miškai

1,2

6,9

25,4

6,9

80,1

73,4

54,4

75,3

0,1

1,2

8,3

34,4

5,5

0,0

28,3

401,2

Kitos priemonės

33,3

17,6

246,1

70,2

208,8

331,5

38,0

205,6

6,2

58,3

52,8

4,3

33,2

13,2

24,9

1 973,0

Skyrius 4 (kaimo plėtra)

48,9

43,8

799,9

125,6

515,3

839,2

350,1

615,7

16,2

67,7

468,7

193,3

329,7

163,8

151,2

5 357,9

Iš viso*

1083,6

1221,6

6064,7

2779,8

6345,4

9429,4

1845,8

5040,4

38,9

1332,9

1144,8

828,0

870,4

849,8

4056,0

43 579,2

 

Šaltinis: Europos Komisijos kasmetinis pranešimas apie biudžetą

*Į skaičių įtrauktos ES naujosios šalys narės

 

 Parengta pagal 2005 m. spalio 7 d. ,,Agra Europe” (Nr. 2177) informacinį pranešimą